Öğr.Gör. Arzu Eylül YALÇINKAYA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

arzueylul.yalcinkayauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6834-799X

Kısa Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri anabilim dalında “Kenan Rifai’nin Mesnevi Sohbetleri” başlıklı yüksek lisans tezini verdi. Neyden Dinle: “Suyu Arayan Balıklar” adlı eserin yazarıdır, “Sohbetler” ve “Kenan Rifai’den Mesnevi Hatıraları” isimli kitapların editörlüğünü yapmıştır. Harvard Üniversitesi Dini Etütler Bölümünde ikinci bir yüksek lisans programına devam etmekle birlikte aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim dalında doktorasına devam etmektedir.  Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Ken'ân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, 2021.
 • Son Dönem Mutasavvıflarına Ait Bir Hal Tercümesi: Semiha Cemal Hanım'ın Anlatımıyla Ken'ân Rifâî'nin Hal Tercümesi, 2020.
 • XX. Asırda Nebevî Ahlakın Örneği: Şeyh Ken'ân Rifâî'nin Ahlâk Anlayışı, 2019.
 • "Ken'ân Rifâî'nin Mesnevî Sohbetleri: Üçüncü Cilt İkinci Defter" İsimli El Yazmasının Tahlili ve Öne Çıkan Şerh Hususiyetleri, 2017.
 • Dinle Neyden, 2008.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Sohbetler, ISSN:, 2013.
 • Ken'ân Rifâî'den Mesnevî Hatıraları, ISSN:, 2013.
 • Hac Günlüğü, ISSN:, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Harvard University Sohbet-i Osmani Lectures, 2019.
 • Uluslararası "Fütüvvet Sultani Ebul Hasan Harakani" Sempozyumu, 2019.
 • Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Günleri Öğrenci Sempozyumu, 2018.
 • Meşkûre Sargut Anısına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, 2018.
 • Uluslararası Rahmet Kapısı: Ken'ân Rifâî Sempozyumu, 2015.
 • Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 2011.
 • Uluslararası Kulun Niyazı Mısri Niyazi, 2010.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Introduction to Islamic Civilization, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Introduction to Islamic Civilization, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index