Dr.Öğr. Üyesi Arzu Eylül YALÇINKAYA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

arzueylul.yalcinkayauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6834-799X


Araştırma Alanları

Tasavvuf

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 11 16

Kısa Özgeçmiş

Arzu Eylül Yalçınkaya, İstanbul Üniversitesi’nde “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri” adlı yüksek lisans tezini tamamlamasının ardından (2012), Harvard Üniversitesi Extention School Dini Etütler Bölümünde ikinci master programına başladı (2013). Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşu itibariyle (2015) halen sürdürmekte olduğu öğretim elemanlığı görevine atandı. Bu sırada, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı doktorasını Abdullah Kartal ve Harvard Universitesi Tarih bölümünden Cemal Kafadar’ın ortak danışmanlığıyla 2020 yılında tamamladı. Başlıca araştırma dilleri Arapça, İngilizce ve Farsça’dır. 2022-23 Akademik yılında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak görevlendirilen Yalçınkaya, “The Role of Sufi Thought as the Bridge between the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey: Attitudes of Sufi Intellectuals during the Transitional Period” [Geç Osmanlı İmparatorluğu ile Erken Cumhuriyet Türkiyesi Arasında Bir Köprü Olarak Tasavvuf Düşüncesinin Rolü: Sufi Entelektüellerin Geçiş Dönemindeki Tutumları] başlıklı projesi üzerinde çalışmaktadır. Akademik çalışmalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir: “Ahmed er-Rifâî’nin Tasavvuf Anlayışının Anahtar Kavramları: Tevâzu, Meskenet, Züll, İnkisâr, Acz, Fakr”; “Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Kenân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020, “İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020. Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Yalçınkaya, çeşitli kültür merkezlerinde halkı bilgilendirme amaçlı konferans ve seminerler vermektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Zühd Anlayışına 20. yy’dan Bir Yaklaşım: Prof. Dr. Esad Coşan Örneği, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Ken'ân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, 2021.
 2. Son Dönem Mutasavvıflarına Ait Bir Hal Tercümesi: Semiha Cemal Hanım'ın Anlatımıyla Ken'ân Rifâî'nin Hal Tercümesi, 2020.
 3. XX. Asırda Nebevî Ahlakın Örneği: Şeyh Ken'ân Rifâî'nin Ahlâk Anlayışı, 2019.
 4. "Ken'ân Rifâî'nin Mesnevî Sohbetleri: Üçüncü Cilt İkinci Defter" İsimli El Yazmasının Tahlili ve Öne Çıkan Şerh Hususiyetleri, 2017.
 5. Dinle Neyden, 2008.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Sohbetler, ISSN:, 2013.
 2. Ken'ân Rifâî'den Mesnevî Hatıraları, ISSN:, 2013.
 3. Hac Günlüğü, ISSN:, 2016.

Projeler > Projeler

 1. “Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Projesi, 2023.
 2. The Role of Sufi Thought as the Bridge between the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey: Attitudes of Sufi Intellectuals during the Transitional Period, 2023.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 7. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 8. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. American Academicy of Religion, 2022.
 2. Oxford Symposium on Religious Studies, 2022.
 3. Mecazdan Hakikate Uluslararası Aşk Sempozyumu, 2021.
 4. Harvard University Sohbet-i Osmani Lectures, 2019.
 5. Uluslararası "Fütüvvet Sultani Ebul Hasan Harakani" Sempozyumu, 2019.
 6. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Günleri Öğrenci Sempozyumu, 2018.
 7. Meşkûre Sargut Anısına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, 2018.
 8. Uluslararası Rahmet Kapısı: Ken'ân Rifâî Sempozyumu, 2015.
 9. Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 2011.
 10. Uluslararası Kulun Niyazı Mısri Niyazi, 2010.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)