Ahmet KONROT, Ph.D

Professor of Special Education

ahmet.konrotuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4100

Short CV

Prof.  Ahmet Konrot, Dip.Ed., Dip. ALPTE, PhD, LCST, Lidcombe Cert., DKBUD

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 3. ÖZEL EĞİTİMDE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ROLÜ ve EĞİTİM NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI TÜRKİYE BULUŞMALARI, 2019.
 • 1. Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu, 2019.
 • 1. Ulusal Akıcısızlık Sempozyumu, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 2. PDR Zirvesi, 2019.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 2020.
 • Merkez Müdürü, ÜSESKOM 2020.
 • Yönetim, Senatör (Fakülte Temsilcisi) 2020.
 • Kurul Üyeliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Dil ve Konuşma Terapisi 2020.

Education and Training Activities

 • Mesleki İngilizce V, (lisans) Güz.
 • Mesleki İngilizce V, (lisans) Güz.
 • Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (lisansustu) Güz.
 • Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi, (lisansustu) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma ve Proje Geliştirme I, (doktora) Güz.
 • Yeterlilik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi, (doktora) Güz.
 • Özel Alan İleri Klinik Uygulama I, (lisansustu) Güz.
 • Mezuniyet Projesi I, (lisans) Güz.
 • Mezuniyet Projesi I, (lisans) Güz.
 • Ses Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi, (lisans) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Odyoloji Bilgisi, (lisans) Güz.
 • Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik), (lisans) Güz.
 • Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik), (lisans) Güz.
 • Mesleki İngilizce VI, (lisans) Bahar.
 • Mesleki İngilizce VI, (lisans) Bahar.
 • Mesleki İngilizce VI, (lisans) Bahar.
 • Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Terapisi, (lisansustu) Bahar.
 • Yutma Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (lisansustu) Bahar.
 • Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (lisansustu) Bahar.
 • Konuşmaya Dayalı Dilin Sesbilgisel Çözümlenmesi, (lisansustu) Bahar.
 • Dönem Projesi II, (doktora) Bahar.
 • Dönem Projesi I, (doktora) Bahar.
 • Akıcılık Bozuklukları ve Terapisi, (lisansustu) Bahar.
 • Mezuniyet Projesi II, (lisans) Bahar.
 • Mesleki Etik, (lisans) Bahar.
 • Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim, (lisans) Bahar.
 • Hızlı Bozuk Konuşma ve Terapisi, (lisansustu) Bahar.
 • Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi, (lisansustu) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular, (doktora) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Modelleri ve Proje Geliştirme, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Mezuniyet Projesi I, (lisans) Güz.
 • Söyleyiş Ses Bilimi (Fonetik), (lisans) Güz.
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları ve Disleksinin Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Mesleki İngilizce VI, (lisans) Bahar.
 • Mesleki İngilizce IV, (lisans) Bahar.
 • Özel Gereksinimli Bireyler, (lisans) Bahar.
 • Dil Konuşma Bozuklukları ve terapisinde Akademik Öğretim Becerileri II, (doktora) Bahar.
 • Dönem Projesi I, (doktora) Bahar.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Becerileri I, (lisans) Bahar.
 • Mesleki Etik, (lisans) Bahar.
 • Akıcılık Bozuklukları I, (lisans) Bahar.
 • Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim, (lisans) Bahar.
 • Mesleki İngilizce V, (lisans) Güz.
 • Mesleki İngilizce III, (lisans) Güz.
 • Dil Konuşma Bozuklukları ve Terapisinde Akademik Öğretim Becerileri I, (doktora) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Modelleri ve Proje Geliştirme, (doktora) Güz.
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Becerileri I, (lisans) Güz.
 • Akıcılık Bozuklukları II, (lisans) Güz.
 • Söyleyiş Ses Bilimi (Fonetik), (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index