Ahmet KONROT, Ph.D

Professor

ahmet.konrotuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4100

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0196-7243

Documents : 3 | Citation : 1 | h-index : 1

Citation : 728 | h-index : 11 | i10-index : 13

: 3
: 0

Research Fields

speech and language disorders,speech and language therapy,stuttering,fluency disorders,linguistics,phonetics,special education,education of the hearing impaired,cochlear implants

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4

Short CV

Prof.  Ahmet Konrot, Dip.Ed., Dip. ALPTE, PhD, LCST, Lidcombe Cert., DKBUD

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Müzik eğitiminin, dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin ses bozukluklarını değerlendirme becerilerine yönelik etkileri: Karma yöntem çalışması, 2023.
 2. Okul öncesi, sınıf ve özel eğitim öğretmenliği öğrencilerinin kekemelik hakkındaki bilgilerinin ve tutuma yönelik görüşlerinin incelenmesi, 2023.
 3. 5-7 yaş arası fonksiyonel konuşma sesi bozukluğu olan ve olmayan çocukların motor yeterlik, praksis ve dil performanslarının incelenmesi, 2023.
 4. Dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerinin kekemelik ve normal akıcısızlık belirtilerine yönelik ifadeleri, 2023.
 5. Kekeleyen ve kekelemeyen yetişkinlerin yüz ifadelerindeki duygu etiketlemelerinin karşılaştırılması, 2023.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısında Dil ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi, 2021.
 2. KiddyCAT-TR / KEKELEYEN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM TUTUM TESTİ KiddyCAT-TR / KEKELEYEN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM TUTUM TESTİ, 2021.
 3. Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.

Projects > Projects

 1. Vokal Dayanıklılığın Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Stratejiler ile Ses Terapisinde kullanılan Farklı Yöntemlere İlişkin Etkilerin Non-invaziv ve Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi-Yeni Bir Yaklaşım, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. “Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu”, 2023.
 2. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 3. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 4. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 5. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 6. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 7. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 8. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 9. 30th CUP Congress, 2023.
 10. Voiceİstanbul2022, 2022.
 11. 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 12. 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 13. 3. ÖZEL EĞİTİMDE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ROLÜ ve EĞİTİM NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI TÜRKİYE BULUŞMALARI, 2019.
 14. 1. Ulusal Akıcısızlık Sempozyumu, 2019.
 15. 1. Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu, 2019.
 16. 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 17. 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 18. 2. PDR Zirvesi, 2019.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi, (2018 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSESKOM, (2018 - Devam ediyor.)
 5. Yönetim / Management, Senatör (Fakülte Temsilcisi), (2018 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - 2019)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 11. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi, (2014 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyeliği 2022

Education and Training Activities

 1. Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma ve Proje Geliştirme IV, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 3. Seminer, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 4. İleri Klinik Uygulama: Motor Konuşma Bozuklukları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Mesleki Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Klinik Dilbilim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular, (PhD / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Dil ve Konuşma Terapisinde Elektrofizyoloji ve Eleketroterapi Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Kekemelik Araştırmaları, (Master / 2022-2023 Güz)