Öğr.Gör. Abdurrahman İNCE

SBE / İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

abdurrahman.inceuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde 30/03/1995 tarihinde çalışmaya başladı. 8 yıl “İBB İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) Amir Yardımcısı ve İtfaiye Eğitmeni” ve 9 yıl “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Amiri” görevlerinden sonra, 02/12/2014 - 28/03/2016 tarihleri arası “İBB İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) Amiri ve İtfaiye Eğitmeni” olarak görev yaptı. 28/03/2016 – 01/08/2018 tarihleri arası İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yaptı ve memuriyetten emekli oldu.1997 yılı Temmuz ayında ABD Mississippi Fire Academy’de “NFPA 1033 Fire Investigator” eğitimi aldı. Uluslararası akredite Yangın Tahkikatçısı (Fire Investigator) sertifikasına sahip olup, adli yangın bilirkişiliği yapmakta ve “Yangın Tahkikatı, Yangın Çıkış Sebebinin Tespiti” eğitimlerini vermektedir. Bu eğitimi İBB itfaiyesinin her kademedeki yöneticilerine ikişer yıl ara ile üçer defa vermiştir. Bu eğitimi İBİTEM adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde, olay yeri inceleme polislerine birçok defa vermiştir. Bu eğitimi İBİTEM adına KKTC itfaiyesinin tüm yöneticilerine iki haftalık (60 saat) programla vermiştir. Bu eğitimi KKTC itfaiyesinin tüm personeline birer günlük olarak yerinde vermiştir. Bu eğitimi TBB adına birçok ilin itfaiye personeline vermiştir. Bu eğitimi Üsküdar Üniversitesi adına organize sanayi itfaiye müdürlerine vermiştir. Bu eğitimi İtfaiye Vakfı adına Gaziantep ve İzmir itfaiyesi personeline vermiştir. En son bu eğitimi 28.02.2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünün Yangın ve Patlayıcı Madde Analiz Merkezinde sigorta eksperlerine vermiştir. Tehlikeli Maddeler, Patlamalar, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Yangının Yapısı ve Gelişimi, Doğalgaz ve LPG Yangınları, İşyerlerinde Yangın Güvenliği, Acil Durum Organizasyonları, Köylerde Söndürme, Kurtarma ve İlkyardım İmkanları ve Gönüllü İtfaiyecilik, İtfaiyede İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum Enerji Sistemleri ve Acil Durum Bina Tahliyesi konularında çalışmaları vardır. Hastaneler başta olmak üzere birçok önemli tesisin yangın güvenliği danışmanlığını yapmıştır ve yapmaktadır. Hastanelerde yangın güvenliği konusunda çalışmalarına 2000 yılından itibaren başlamış, birçok hastanenin yangın güvenliği danışmanlığını yapmış ve 2016 yılında, konusuna ışık tutacak özgün çözümler ürettiği “Hastanelerde Yangın Güvenliği ve Tahliye Gerekleri Üzerine Bir İrdeleme” başlıklı İSG Yüksek Lisans tezini, Üsküdar Üniversitesi’nde vermiştir. Son olarak 20.06.2019 günü Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Tesislerinde Yangından Korunma Çalıştayı” na özel çağrılı olarak davet edilmiş, hocaları ile birlikte katılmış ve katkı sağlamıştır.2005 yılından itibaren “Gönüllü İtfaiyecilik” ile ilgili çalışmalarına başlamış, hem tebliğler sunarak ve hem de saha çalışmasıyla İstanbul başta olmak üzere birçok ilde “Gönüllü İtfaiye İstasyonları” kurulmasını sağlamıştır. Bu çerçevede Konya ve Kahramanmaraş illerimizin tüm köylerine “Gönüllü İtfaiye İstasyonları” kurulmuştur. Konya’da gönüllü itfaiyecilik sistemi kurulduktan sonra, 27-29 Eylül 2016 tarihlerinde Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı’na davet edilmiş ve teşekkür plaketi verilmiştir. ATEX, patlayıcı ortamlar ile ilgili çalışmalarına 2010 yılından itibaren başlamış, 22-23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılan Birinci ATEX sempozyumunda "Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları" başlıklı bildiri ile çok önemli bilimsel katkı sağlamıştır. 26-27-28 Eylül 2013 tarihlerinde Gebze’de yapılan ikinci ATEX sempozyumuna çağrılı olarak katılmış ve “Sanayide Yanıcı Sıvı Buharlarının Meydana Getirdiği ATEX Patlamaları” başlıklı bildiri sunmuştur. 2014 yılında Okan Üniversitesi İSG Yüksek Lisans bitirme projesini “Patlayıcı Ortamlarda Çalışmada İş Güvenliği” konusunda vermiştir. 2014 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi ÇASGEM" in ilk olarak başlattığı (ATEX) patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimine çağrılı olarak katılarak 2014 – 2017 yılları arası bu eğitimleri vermiştir.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1997 yılı Aralık ayından itibaren başlamış, yangın yerindeki tehlikelere karşı itfaiyeci güvenliği konusu üzerinde çalışmıştır. 2010 yılında iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine katılmış, 2011 yılında C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmuştur. 2014 yılında ise A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmuştur. Tezsiz İSG Yüksek Lisans eğitimini de 2014 yılında Okan Üniversitesinde tamamlamıştır. Tezli İSG Yüksek Lisans eğitimini 2016 yılında Üsküdar Üniversitesinde tamamlamıştır. İSG Yüksek Lisans Öğretim Görevliliğine 2014 yılından itibaren önce Okan Üniversitesinde, sonra Üsküdar ve Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde yapmaya devam etmiş olup şimdi sadece Üsküdar Üniversitesinde yapmaya devam etmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlediği 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına çağrılı olarak katılmış, Acil durumlarla ilgili oturumda “Acil Durum Servislerinin ve Acil Durum Ekiplerinin Müdahale Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı bildiri sunmuştur. Bu bildiride 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununun ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin eksikleri, yanlışları ve çözüm önerileri işlenmiş ve yetkililer tarafından dikkate alınmıştır. Son olarak 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin Acil Durumlarla ilgili oturumu için çağrılı olarak bildiri talep edilmiştir. "İşyerleri Yangın Senaryolarında İnsan ve Sistem Faktörü" başlıklı bir bildiri sunabileceği bildirilmiş, 3-6 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacak olan kongrenin daha sonra COVID-19 salgını sebebiyle 11-14 Temmuz 2020 tarihlerine ertelenmesine karar verildiği haber verilmiştir.Yangın Güvenliği ve İş sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere birçok konuda çeşitli platformlarda çok sayıda tebliğ sunmuş olup aşağıda sıralanmıştır ve kişisel web sayfalarında [https://www.abdurrahmanince.net/] indirilebilir olarak 2011 yılından beri yayındadır. Üsküdar Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programlarında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Devamı