Prof.Dr. William C. Chittick

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

william.chittickuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Stony Brook Üniversitesi, Asya ve Asya-Amerikan Araştırmaları Bölümü New York Devlet Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Araştırmalar Bölümü profesörü olup Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Lisansını Ohio Wooster Koleji’nde tarih alanında aldıktan sonra doktorasını 1974’te Tahran Üniversitesi’nde Fars edebiyatı alanında tamamlamıştır. Tahran’da Aryamehr Teknik Üniversitesi, Beşeri Bilimler Bölümünde Karşılaştırmalı Dinler alanında çalışmış, İran İslâm Devrimi’nden önce İran Kraliyet Felsefe Akademisi’nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1979’da Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek dini araştırmalar alanında çalışmalarını sürdürmüştür. 2012’de Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü profesörü olarak bir sene görev yapmıştır. Bu kürsüde İslâm düşüncesinin temel meseleleri ile İbn-i Sinâ, İbn-i Arabî ve Abdurrahman Câmî gibi büyük mutasavvıfların bakışlarının incelendiği dersler vermiştir. Kitapları çok sayıda dile çevrilmiş olup, yirmi beş kadar çeviri eseri ve İslâm düşüncesi, Tasavvuf, Şiîlik ve Fars Edebiyatı alanında çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Özellikle Muhyiddin İbnü’l Arabî ve Mevlânâ Celâleddin Rûmî gibi sûfî yazar ve şairlerinin yazılarını İngilizceye tercüme edip yorumladığı eserlerle tanınan Prof. Chittick, halen tasavvuf ve İslâm felsefesi alanında çeşitli araştırma projelerinde çalışmakta ve İslâm Klasikleri, Hinduizm ve dini araştırmalar alanının diğer konularına dair dersler vermeye devam etmektedir.
 
https://www.williamcchittick.com/

Devamı