Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAY

MDBF / Biyomühendislik / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / PROMER - Müdür Yardımcısı

vildan.enisogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2411

ORCID ID: 0000-0002-5086-7265

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1980 yılında İstanbul’da doğan Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği’ni 3. olarak bitirmiştir. 2003 ve 2010 yıllarında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya Programı’nda yüksek lisans eğitimini ve Organik Kimya Programı’nda doktora eğitimini TÜBİTAK Yurtiçi Doktora destek programından başarı bursu alarak tamamlamıştır. Dr. Atalay İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2011-2012 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Mart 2014-Mart 2016 yılları arasında TÜBİTAK 1001 113Z616 kodlu projede araştırmacı, İSTKA tarafından desteklenen İstanbul Protein Araştırma Merkezi (PROMER) projesinde koordinatör yardımcısı ve TÜBİTAK 2209A, 1919B011701111 projesinde danışman olarak görev yapmıştır. 15 tane basılmış makalesi ve 30’a yakın bildirisi mevcuttur.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2020.
 • Bitkisel Kaynaklı Bazı Maddelerin Antioksidan Aktivitelerinin Deneysel ve Hesaplamalı Bir Yaklaşım ile Belirlenmesi, 2020.
 • Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, 2020.
 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2020.
 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, 2019.
 • Turna yemişi, Çilek ve Zerdeçal Meyvesinin Antioksidan Bileşiklerin Aktivasyonunun Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Belirlenmesi, 2019.
 • İmalat Sanayisinde Kullanılan Kimyasalların İş Sağlığı Üzerine Etkileri, 2017.
 • Ofis Çalışanlarında Ergonomi, 2015.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Mutfak / Lokanta / İçecek Hizmetleri, 2015.
 • Monoamin Oksidaz B (MAO B) Katalizleme Tepkimesine Aktif Bölgenin Etkisi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 8
Antioxidative activity analyses of some pyridazine derivatives using computational methods
Chemical Papers (2019)
SYNTHESIS, MOLECULAR STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC AND COMPUTATIONAL STUDIES ON 4-(2-(2-(2-FORMYLPHENOXY)ETHOXY)ETHOXY)PHTHALONITRILE AS A FUNCTIONALIZED PHTHALONITRILE
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2019)
A comparative computational investigation on the proton and hydride transfer mechanisms of monoamine oxidase using model molecules
Computational Biology and Chemistry (2018)
Efficacy of microbial fuel cells for sensing of cocaine metabolites in urine-based wastewater
Journal of Power Sources (2018)
Monitoring of neomycin sulfate antibiotic in microbial fuel cells_
Bioresource Technology (2018)
Modeling of BSA–Metal Ion-Acrylic Acid Complex by Theoretical Methods: Semi-Empirical PM6 and Docking Study
ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)
Chemical and molecular characterization of metabolites from Flavobacterium sp.
PLOS ONE (2018)
Synthesis, electrochemical/photophysical properties and computational investigation of 3,5-dialkyl BODIPY fluorophores,
Inorganica Chimica Acta (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 8
Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri ve Komorbiditeleri
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2019)
Removal of a cannabis metabolite from human urine in microbial fuel cells generating electricity
Bioresource Technology Reports (2019)
Bazı Fenolik Bileşiklerin Yoğunluk Fonksiyonu Yöntemi ile Antioksidan Aktivitelerinin Tayin Edilmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019)
Determination of the pKa values of some pyridine derivatives by computational methods
Bulgarian Chemical Communications (2018)
Yeşil Çaydaki Antioksidan Moleküllerin Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler İle İncelenmesi
Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018)
A Docking Study: Modeling of BSA-Metal ion-polycomplexes of Poly (Methyl Vinyl Ether-co-Maleic Anhydride)
Journal of Chemistry and Chemical Sciences (2018)
Determination of the pKa Values of Some 1,2,4-triazole Derivatives by the Quantum Chemical Methods
J.Chem.Soc.Pak (2018)
A Docking Study: Modeling of BSA-Metal Ion-Polycomplexes of Poly(Methyl Vinyl Ether-Co-Maleic Anhydride
Journal Of Chemistry And Chemical Sciences (2018)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 11
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
ICINSE 2019 10 / 2019
ICINSE 2019 10 / 2019
“4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019) 05 / 2019
4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla 01 / 2019
IVEK BIO 11 / 2018
2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ 11 / 2018
International Conference on Innovative Engineering Applications 09 / 2018
2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineeri 09 / 2018
International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM'18) 06 / 2018
The 17th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2018) 06 / 2018
International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018) 01 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Merkez Müdür Yardımcısı PROMER Müdür Yardımcısı 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Çalışma Grubu Üyelikleri Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2020
Çalışma Grubu Üyelikleri Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu 2020
Merkez Müdür Yardımcısı PROMER Müdür Yardımcısı 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Merkez Müdür Yardımcısı PROMER Müdür Yardımcısı 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu 2018
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Merkez Müdür Yardımcısı PROMER Müdür Yardımcısı 2017
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2016
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2015
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2012

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Genel Kimya I Lisans
2019-2020 GÜZ Fizik I Lisans
2019-2020 GÜZ Temel Kimya I Lisans
2018-2019 BAHAR Organik Kimya Lisans
2018-2019 BAHAR Genel Kimya II Lisans
2018-2019 BAHAR İleri Kimyasal Hesaplamalar Lisansustu
2018-2019 BAHAR İleri Analitik Yöntemler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Biyomühendislikte Özel Konular Lisansustu
2018-2019 BAHAR Kuantum Kimyası Lisans
2017-2018 BAHAR Organik Kimya Lisans
2017-2018 BAHAR Genel Kimya II Lisans
2017-2018 BAHAR Temel Kimya II Lisans
2018-2019 GÜZ Endüstriyel Enzimoloji Lisansustu
2018-2019 GÜZ Biyomühendislikte Özel Konular Lisansustu
2018-2019 GÜZ Genel Kimya I Lisans
2018-2019 GÜZ Hesaplamalı İlaç Dizaynı Lisans
2018-2019 GÜZ Hesaplamalı Organik Kimya Lisans
2018-2019 GÜZ Sitokiyometri Lisans
2018-2019 GÜZ Temel Kimya I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index