Doç.Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY

MDBF / Biyomühendislik / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / PROMER / FBE / Müdür Yardımcısı

vildan.enisogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2411

ORCID ID: 0000-0002-5086-7265

Kısa Özgeçmiş

1980 yılında İstanbul’da doğan Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği’ni 3. olarak bitirmiştir. 2003 ve 2010 yıllarında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya Programı’nda yüksek lisans eğitimini ve Organik Kimya Programı’nda doktora eğitimini TÜBİTAK Yurtiçi Doktora destek programından başarı bursu alarak tamamlamıştır. Dr. Atalay İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2011-2012 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Mart 2014-Mart 2016 yılları arasında TÜBİTAK 1001 113Z616 kodlu projede araştırmacı, İSTKA tarafından desteklenen İstanbul Protein Araştırma Merkezi (PROMER) projesinde koordinatör yardımcısı ve TÜBİTAK 2209A, 1919B011701111 projesinde danışman olarak görev yapmıştır. 15 tane basılmış makalesi ve 30’a yakın bildirisi mevcuttur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • TİP 2 DİYABET HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN İN SİLİKO YENİ İLAÇ MOLEKÜLLERİ TASARIM, 2022.
 • Kalıtsal Huntington hastalığı için aday ilaç moleküllerinin in-siliko olarak dizayn edilmesi, 2022.
 • SARS-CoV-2 Proteaza ve h-ACE’ye karşı yeni aday moleküllerin kenetlen-me çalışmaları yoluyla belirlenmesi, 2022.
 • Moleküler kenetleme yöntemi ile HİV-1 proteaz için yeni aday inhibitörlerinin tasarlanması, 2022.
 • Göğüs Kanserinin Tedavisinde Hesaplamalı İlaç Dizaynı, 2022.
 • SIK2 UBA Domeyninin Yapısal ve Fonksiyonel Rolünün İncelenmesi, 2022.
 • Depresyon tedavisinde duygu kimyasallarının in silico dizaynı ile yeniden türevlendirilmesi, 2022.
 • Bağımlılık Tedavisinde Bitki Aktiflerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, 2021.
 • İstanbul Endemik Bitkilerinin Analizi ve Demans/Parkinson Üzerine Etkilerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, 2021.
 • İstanbul Endemik Bitkilerinin Analizi ve Depresyon/Alzheimer Üzerine Etkilerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, 2021.
 • Bagimlilik tedavisinde Bitki aktiflerinin Hesaplamali Kimya yontemleri ile incelenmesi, 2021.
 • Bitkisel Kaynaklı Bazı Maddelerin Antioksidan Aktivitelerinin Deneysel ve Hesaplamalı Bir Yaklaşım ile Belirlenmesi, 2021.
 • ALZHEİMER ve DEMANS HASTALIĞI İÇİN BİTKİ EKSTRAKTLARINDAN YENİ İLAÇ MOLEKÜLÜ ELDESİ, 2021.
 • MAO(Monoaminoksidaz ) enziminin ilaç inhibitörleriyle Depresyon ve Parkinson hastalığı için bitki kaynaklı yeni ilaç molekülü türevlendirilmesi, 2021.
 • TRİAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİTLİK SABİTLERİNİN HESAPLAMALI KİMYA YÖNTEMLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ, 2021.
 • Charcot-Marie-Tooth Hastalığı’nın Tedavisi İçin Yeni İlaç Moleküllerinin Araştırılması, 2020.
 • DMD TEDAVİSİNDE ALTERNATİF İLAÇ MOLEKÜLLERİNİN TESPİT EDİLMESİ, 2020.
 • Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, 2020.
 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2020.
 • Charcot-Marie-Tooth Hastalığının Tedavisi için Yeni İlaç Moleküllerinin Araştırılması, 2020.
 • Gaucher, Dermatomyositis Ve Duchenne Musküler Distro Hastalıklarının Tedavilerinde Kenetlenme Yöntemi İle Mevcut İlaçlarının Yeniden Konumlandırılması ve Bitki Aktiflerinden Yeni Aday İlaç Moleküllerinin Tespit Edilmesi, 2020.
 • Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, 2020.
 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2020.
 • ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • PAR1 ve PAR4 Genleri İle Antikoagülan İlaç Etkileşimlerinin Kenetlenme Yöntemi İncelenmesi ve Olası Daha Aktif İlaç Moleküllerinin Tasarımını Yapılması, 2019.
 • Turna yemişi, Çilek ve Zerdeçal Meyvesinin Antioksidan Bileşiklerin Aktivasyonunun Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Belirlenmesi, 2019.
 • İmalat Sanayisinde Kullanılan Kimyasalların İş Sağlığı Üzerine Etkileri, 2017.
 • Ofis Çalışanlarında Ergonomi, 2015.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Mutfak / Lokanta / İçecek Hizmetleri, 2015.
 • Monoamin Oksidaz B (MAO B) Katalizleme Tepkimesine Aktif Bölgenin Etkisi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 16

Sensitive detection of iron (II) sulfate with a novel reagent using spectrophotometry

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2020)

A comparative computational investigation on the proton and hydride transfer mechanisms of monoamine oxidase using model molecules

Computational Biology and Chemistry (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

SAR Analysis and Molecular Modeling Study of Some Pyridazine Derivatives for Discovery of New CDK2 Inhibitors

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2022)

Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri veKomorbiditeleri

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2019)

Bazı Fenolik Bileşiklerin Yoğunluk Fonksiyonu Yöntemi ile Antioksidan Aktivitelerinin Tayin Edilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019)

Determination of the pKa Values of Some 1,2,4-triazole Derivatives by the Quantum Chemical Methods

J.Chem.Soc.Pak (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • ANTIOXIDANTS, 2022.
 • COMPUTATIONAL CHEMISTRY FOR ANTIOXIDANTS, 2022.
 • THE ROLE OF ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES AND AGING, 2022.

Projeler > Projeler

 • İstanbul Bölgesi Bazı Endemik Bitki Aktiflerinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırlması, 2022.
 • İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 1st Balkans Clinical Neuroscience Symposium, 2021.
 • 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemistry Sciences, 2020.
 • ICINSE 2019, 2019.
 • ICINSE 2019, 2019.
 • 31. Ulusal Kimya Kongresi, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • IVEK BIO, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • International Conference on Innovative Engineering Applications, 2018.
 • International Conference on Innovative Engineering Applications, 2018.
 • 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineeri, 2018.
 • International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM'18), 2018.
 • International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, 2018.
 • The 17th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2018), 2018.
 • III. Yaşam Bilimleri Kongresi, 2018.
 • International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Öğrenci İletişim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, BİYOTEKMER Müdür Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu, (2018 - 2019)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, PROMER Müdür Yardımcısı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2018)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2012 - 2021)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel Kimya I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Fizik I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Kimya I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Organik Kimya, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Kimya II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Kimyasal Hesaplamalar, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Analitik Yöntemler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyomühendislikte Özel Konular, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kuantum Kimyası, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index