Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Sema SÜVARİOĞLU

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

sema.suvariogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans ve Klinik Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Bir yandan çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilim Dalında doktora çalışmalarına başladı.

“ Yaratıcı Problem Çözme” konusunda hazırladığı tezini tamamlayarak doktora derecesi aldı. Takip eden yıllarda kariyerine kurumsal alanda eğitim ve danışmanlık yaparak devam ederken, 20 yıldır kamu ve özel üniversitelerde yarı zamanlı dersler vermeyi sürdürmektedir.

Marmara, Boğaziçi (BÜYEM), Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Bilgi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde alanında çeşitli konularda ders vermiş ve vermektedir.
25 yıldır eğitim ve danışmanlık alanında liderlik gelişimi, kişiler arası ilişkiler, yaratıcı düşünme vb. konularda onlarca eğitim geliştirmiş ve binlerce kişiye eğitim vermiştir. 
Yanı sıra şirketlerde insan ilişkileri açısından verimliliği artıracak çalışmalar yürütmektedir.

13 yıldır, 5000 saatin üzerinde yönetici koçluğu yaparak üst – tepe yönetim seviyelerinde çalışan yöneticilere liderlik yetkinliklerini geliştirme yönünde destek vermektedir.