Öğr.Gör.Dr. Öznur EYİLCİM

SHMYO / Gıda Teknolojisi

oznur.eyilcimuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0001-6222-960X

Documents : 3 | Citation : 12 | h-index : 1

Citation : | h-index : | i10-index :

: 1
: 0

Araştırma Alanları

Organik Sentez, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Kimya, Kimya, Biyoaktif Moleküller

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

Kısa Özgeçmiş

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde lisans eğitimine başlayan Öğr. Gör. Öznur Eyilcim, Eylül 2012’de Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde çift anadal yaparak eğitimine devam etmiştir. 2014 yılında Kimya bölümünden mezun olduktan sonra yine Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Organik Kimya alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında ise hem yüksek lisans hem de Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır ve halen Doç. Dr. Ömer Tahir Günkara ile birlikte doktora tez çalışmasına devam etmektedir. Ocak 2018 ve Kasım 2019 yılları arasında rahmetli Prof. Dr. Nüket Öcal’ın yürütücülüğünü üstlendiği Tübitak 1001 projesinde doktora bursiyeri olarak görev almıştır. 2020 yılında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen Covid 19 projesi olan “Hidroksiklorokin Sülfat Sentezlenmesi ve Tablet Dozaj Formunun Yerli ve Milli İmkânlarla Üretilmesi” başlıklı 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nda doktora bursiyeri olarak tam bir yıl boyunca görev almıştır. Sahip olduğu eserler şu şekildedir: 
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. EYİLCİM ÖZNUR, İŞSEVER SEZİN, ÖCAL NÜKET, GRONERT SCOTT, ERDEN İHSAN (2018). Imidazolidin-4-ones via (3+2) cycloadditions of aza-oxyallyl cations onto (E)-N-arylideneanilinies, Tetrahedron Letters, 59, 3674-3677. DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.08.056.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. EYİLCİM ÖZNUR, ÖCAL NÜKET (2016). Farmakolojik Açıdan Önemli Azot-Oksijen Bağını İçeren İmidazolidin-4-on Bileşiklerinin Elde Edilmeleri. 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, (Özet Bildiri/Poster).
2. EYİLCİM ÖZNUR, ÖCAL NÜKET (2017). İlaç Aday Moleküller Arasında Önemli Yer Tutan İmidazolidin-4-on Bileşiklerinin İncelenmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, (Özet Bildiri/Poster).

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Projeler > Projeler

 1. GSK-3β İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Molekül Sentezi ve Antikanser Aktivite Çalışmaları, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 12th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2023), 2023.
 2. 3nd Anatolian Conference on Organic Chemistry (ACOC3), 2023.
 3. 8th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 2022.
 4. 5. İlaç Kimyası Kongresi, 2017.
 5. 4. İlaç Kimyası Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Meslek Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Genel Kimya II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Genel Kimya II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Gıda Analiz Uygulamaları II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Gıda Analiz Uygulamaları II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Eczacılıkta Temel Hesaplamalar, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Eczacılıkta Temel Hesaplamalar, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Gıda Analizleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 9. Gıda Analizleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Genel Kimya I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Gıda Analiz Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Gıda Analiz Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)