Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

omneya.ayaduskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-6563-3886

Kısa Özgeçmiş

Kahire'deki Amerikan Üniversitesinden Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, Al Azhar Üniversitesi'nde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisi'nde lisans eğitimi gördü. Ayrıca, Azhar Camisinde İslami araştırmalar alanında seçkin akademisyenler tarafından yürütülen, bir dizi dersler aldı, ilgili çevrelerde bulundu. Kahire Amerikan Üniversitesi'nden "Şeyh Ahmed İbn Mustafa el-Alevi'nin Çağdaş Tasavvuf Mirası ve Kâmil Olmaya Yönelik Tasavvuf Öğeleri" üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra, İngiltere Exeter Üniversitesi’nde Arapça ve İslam çalışmaları Enstitüsü'nde ​​doktoraya başladı  "İbn Ajība (d. 1224/1809) ve Kuran’ın engin uzmanlığı: Fas Sufi Geleneğinde Aşk" konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Kahire Amerikan Üniversitesi'nde İslam Tarihi alanında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Exeter Üniversitesi'ndeki Arapça ve İslam Araştırmaları Enstitüsünde son iki yıl boyunca, araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve lisans öğrencileri için Arapça derslerini verdi.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Öneri aşamasında, 2020.
 • Öneri aşamasında, 2020.
 • Öneri aşamasında, 2020.
 • ABDÜLMECÎD-İ SİVÂSÎ DÎVÂNI’NDA TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNİN İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Projeler > Projeler

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Oxford Symposium on Religious Studies, 2020.
 • Maneviyat ve Yaratılış Teolojisi, 2019.
 • Bristol Üniversitesi’nde Lisansüstü Din ve İlahiyat Konferansı, 2016.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvuf Klasikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Arapça Metinleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tasavvuf Klasikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index