Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

omneya.ayaduskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0001-6563-3886

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 5 12 16

Kısa Özgeçmiş

Kahire’deki Amerikan Üniversitesinden Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, Al Azhar Üniversitesinde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisinde lisans eğitimi gördü. Ayrıca, Azhar Camisinde İslami araştırmalar alanında seçkin akademisyenler tarafından yürütülen, bir dizi dersler aldı, ilgili çevrelerde bulundu. Kahire Amerikan Üniversitesinden “Şeyh Ahmed İbn Mustafa el-Alevi’nin Çağdaş Tasavvuf Mirası ve Kâmil Olmaya Yönelik Tasavvuf Öğeleri” üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra, İngiltere Exeter Üniversitesinde Arapça ve İslam çalışmaları Enstitüsünde doktoraya başladı  “İbn Ajība (d. 1224/1809) ve Kur’ân’ın engin uzmanlığı: Fas Sufi Geleneğinde Aşk” konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Kahire Amerikan Üniversitesinde İslam Tarihi alanında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Exeter Üniversitesindeki Arapça ve İslam Araştırmaları Enstitüsünde son iki yıl boyunca, araştırma görevlisi olarak çalıştı ve lisans öğrencileri için Arapça derslerini verdi.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. TASAVVUF GELENEĞİNDE FAKR KAVRAMI: EBÛ’L HASAN HARAKÂNÎ – HOCA AHMED-İ YESEVÎ – ÂŞIK PAŞA DÜŞÜNCESİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ, 2024.
 2. İŞ YERİNDE İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ: İSLÂMİ BİR PERSPEKTİF, 2024.
 3. ŞEMSEDDİN SİVASİ’NİN NAKDU’L-HATIR ADLI ESERİNDE TASAVVUF ADAP VE ERKANININ HIZIR–MUSA KISSASI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, 2024.
 4. ABDÜLMECÎD-İ SİVÂSÎ DÎVÂNI’NDA TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNİN İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. THE MYTH OF CREATION FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE, 2022.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED),, ISSN:2822-3829, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 2. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 7. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Oxford Symposium on Religious Studies, 2022.
 2. MECAZDAN HAKİKATE AŞK ULUSLARARASI SEMPOZYUM, 2021.
 3. Muhyiddin Ibn Arabi Society Interdisciplinary Research Hub, 2021.
 4. Oxford Symposium on Religious Studies, 2020.
 5. Maneviyat ve Yaratılış Teolojisi, 2019.
 6. Bristol Üniversitesi’nde Lisansüstü Din ve İlahiyat Konferansı, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Tasavvuf Klasikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Introduction to Islamic Civilization, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Arapçaya Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Tasavvuf Klasikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Introduction to Islamic Civilization, (Lisans / 2022-2023 Güz)