Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

omneya.ayaduskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Kahire'deki Amerikan Üniversitesinden Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, Al Azhar Üniversitesi'nde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisi'nde lisans eğitimi gördü. Ayrıca, Azhar Camisinde İslami araştırmalar alanında seçkin akademisyenler tarafından yürütülen, bir dizi dersler aldı, ilgili çevrelerde bulundu. Kahire Amerikan Üniversitesi'nden "Şeyh Ahmed İbn Mustafa el-Alevi'nin Çağdaş Tasavvuf Mirası ve Kâmil Olmaya Yönelik Tasavvuf Öğeleri" üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra, İngiltere Exeter Üniversitesi’nde Arapça ve İslam çalışmaları Enstitüsü'nde ​​doktoraya başladı  "İbn Ajība (d. 1224/1809) ve Kuran’ın engin uzmanlığı: Fas Sufi Geleneğinde Aşk" konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Kahire Amerikan Üniversitesi'nde İslam Tarihi alanında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Exeter Üniversitesi'ndeki Arapça ve İslam Araştırmaları Enstitüsünde son iki yıl boyunca, araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve lisans öğrencileri için Arapça derslerini verdi.