Prof.Dr. Mustafa BOZBUĞA

Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı / İTBF / Psikoloji

mustafa.bozbugauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0003-4945-601X

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Beyin,Sinir,omurilik,anevrizma,Nöroşirürji

Kısa Özgeçmiş

Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomist ve felsefeci olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, ilgili olduğu alanlarda dersler vermekte, akademisyen ve yazar olarak çalışmaktadır. Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. İki yıl süreli, “Tıpta Zorunlu Hizmet Yasası” görevini tamamladıktan sonra, mezun olduğu fakültenin (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) Nöroşirürji (= Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kliniği’nde ihtisas yaparak (1985 – 1991), 24 Ekim 1991’de "Nöroşirürji Uzmanı" olan Dr. Bozbuğa, ihtisası sırasında 1988 ve 1989 yıllarında Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinikte/ ameliyathanede bulunma ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma olanağı kazanmış ve “Mikronöroşirürji Eğitimi” almıştır. Uzmanlığı sırasında ise, -Mayıs 1993 – Mayıs 1994’te- George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship” programını ve sonrasında da Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında yine “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında -Haziran 1994 – Ekim 1994’te- “uluslararası fellowship” programını tamamlamıştır. Yurtdışı eğitimlerini takiben, Ekim 1994 – Ocak 2001 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde çalışmış; 25 Kasım 1999 tarihinde “Nöroşirürji Doçenti” olmuştur. Gerekli sınavları kazanarak 15 Ocak 2001’de, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin “Kurucu Klinik Şefliğine” atanmıştır. Bu kliniğin kurucusu olan Dr. Bozbuğa, dokuz yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında kliniğinde çok yoğun bir cerrahi pratik ile en üst düzeyde ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmış, verimli bir akademik ortam oluşturulmuş, akademik yayınlar hazırlanmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir. Dr. Bozbuğa, beyin cerrahisinin teori ve pratiğinde çok önemli temel bilim olan “Anatomi” alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda “Anatomi Doktora Eğitimi” yaparak bu alanda “PhD” unvanını elde etmiştir (1998 - 17 Eylül 2004). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan “Profesör” kadrosu onaylandıktan (Temmuz 2007) sonra Ocak 2008’de Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atanarak “Nöroşirürji Profesörü” unvanını kazanmıştır. Mesleki çalışmalarında dört adet kitap hazırlamış, pek çok kitap bölümü yazarlığı yanında 300’ün üstünde uluslararası ve ulusal yayın yazmış ve 150 civarında bilimsel sunu gerçekleştirmiştir. Uluslararası ve ulusal çok sayıda mesleki katılım, konferans ve çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bilimsel yayınlarına uluslararası dergilerde (SCI kapsamında) çıkan 700’ün üstünde bilimsel çalışmada atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide editör yardımcılığı, bilimsel kurul üyeliği, çeşitli kurumlarda bilirkişilik vb. görevlerini sürdürmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını “Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, arteriyövenöz malformasyon,…) ve Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Omurganın Dar Kanal Hastalığı, Bel ve boyun fıtıkları, …)” oluşturmaktadır ve bu alanlarda gerçekleştirdiği ameliyatlardan oluşan çok geniş bir hasta arşivine sahiptir. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki, bilimsel ve sosyal derneğin üyesi olan Dr. Bozbuğa 1997’de beri “Who is Who in the World” yıllık biyografisinde yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 2. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 3. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 4. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 5. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 6. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 7. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 8. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 9. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 10. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 11. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 12. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 13. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 14. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.