Arş.Gör. Mukaddes ÜÇKARIŞ

Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı

mukaddes.uckarisuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0009-0000-1806-1205

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Nöroanatomi, Mikroskopik Anatomi, Makroskopik Anatomi

Kısa Özgeçmiş

Mukaddes Üçkarış, ilköğretim ve liseyi Antalya’da okudu. 2022 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.Ardından yine Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitimine halen devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

  1. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 2B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  2. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 1B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  3. Medical Committee Courses (Com 2B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  4. Medical Committee Courses (Committee 1B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  5. English II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  6. English II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
  7. Hücre ve Doku Kurulu, (Lisans / 2022-2023 Bahar)