Prof.Dr. Muhammad RUSTOM

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

muhammad.rustomuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Muhammad Rustom, Carleton Üniversitesinde İslam Düşüncesi profesörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda aynı üniversitenin İslam Araştırmaları Merkezinin Direktörlüğünü yürütmektedir. İbn Arabi Society Çevirmen Ödülü, Templeton Vakfı/Birmingham Üniversitesi Küresel Din Felsefesi bursu, İsmaili Çalışmaları Enstitüsü Annemarie Schimmel bursu, İran Yılın Kitabı dünya ödülü ve NYU Abu Dabi Arap Edebiyatı ve Beşeri Bilimler Enstitüsü araştırma bursu gibi bir dizi akademik ayrıcalık ve ödülün sahibidir. Çalışmaları ondan fazla dile tercüme edilen ve uluslararası alanda tanınan bir akademisyen olan Profesör Rustom’un araştırma sahası İslam felsefesi, tasavvuf, Kur’ân tefsiri ve kültürlerarası felsefe üzerine odaklanmaktadır. Yazarın, The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mulla Sadra isimli bir kitabı bulunmaktadır. Rustom, The Study Quran adlı tefsirin yardımcı editörlüğünü yürütmüş, Gazzâlî’nin The Comdemnation of Pride and Self-Admiration adlı kitabının çevirmenidir. Profesör Rustom aynı zamanda Equinox Yayınları’nın Küresel Felsefe serisinin editörü, İbn Arabî Society’nin sorumlu editörü ve NYU Yayınları Arap Edebiyatı Kütüphanesinin yayın kurulu üyesidir.
 
https://www.mohammedrustom.com/

Devamı