Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Merve YÜKSEL

SBF / Çocuk Gelişimi

merve.yukseluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Merve YÜKSEL, 1993 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden alan YÜKSEL, Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 yılında yine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genel Psikoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ardından yine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi başladığı doktora programında eğitimine devam etmektedir. Şimdilerde YÜKSEL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.