Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Bilal YAMAK

Tasavvuf ve Araştırmaları Enstitüsü Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans

mehmetbilal.yamakuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Mehmet Bilal Yamak lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği’nde tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümünde Abdülkâdir-i Geylânî’nin “el-Gunye Li Tâlibî Tarîki’l-Hakk Adlı Eserinde Tasavvufî Unsurlar” başlıklı tez ve aynı enstitüde “Yazıcızâde Kardeşlerin Tasavvufî Görüşleri ve Osmanlı’ya Tesirleri” başlıklı doktora teziyle sürdürmüştür. Halihazırda Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı