Dr.Öğr. Üyesi Mehdi PARTOVI MERAN

MDBF / Biyomühendislik

mehdi.meranuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2475

ORCID ID: 0000-0001-8804-1365

Documents : 6 | Citation : 43 | h-index : 3

Citation : 71 | h-index : 3 | i10-index : 3

: 7
: 2

Araştırma Alanları

Polimerik Malzemeler, Nanomalzemeler, Biyomalzemeler, Moleküler Dinamik Simülasyon, İlaç Taşıyıcı Sistemler

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Tebriz Üniversitesi Uygulamalı Kimya Bölümü’nde 2007 yılında tamamlamıştır. Sahand Teknik Üniversitesi Polimer ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2019 yılında doktora derecesini elde etmiştir. 2012-2019 yılları arasında doktora eğitimi süresince İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde TÜBİTAK ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çeşitli projelerde çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. PLLA/PCL Kopolimeri ile Kaplanmış Plaklitaksel Yüklü Grafen Nanotaşıyıcıların Araştırılması, 2023.
 2. Antidot Nanodelikli Paklitaksel Yüklü Grafen Nanotaşiyicilarinin İncelenmesi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. CARBON NANOTUBES AS EMERGING NANOMATERIALS, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Third International Congress on Biological and Health Science, 2023.
 2. International Congress on Bioliogical and Health Sciences, 2023.
 3. 8th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyomühendislik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Fluid Mechanics and Applications, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Kinetics and Reactor Design, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Biomaterials, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Differential Equations, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Hesaplamalı Biyomühendislik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Process Dynamics and Control, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Introduction to Nanotechnology, (Lisans / 2022-2023 Güz)