Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Mehdi PARTOVI MERAN

MDBF / Biyomühendislik (İngilizce)

mehdi.meranuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2475

ORCID ID: 0000-0001-8804-1365

Kısa Özgeçmiş


Lisans eğitimini Tebriz Üniversitesi Uygulamalı Kimya Bölümü’nde 2007 yılında tamamlamıştır. Sahand Teknik Üniversitesi Polimer ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2019 yılında doktora derecesini elde etmiştir. 2012-2019 yılları arasında doktora eğitimi süresince İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde TÜBİTAK ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çeşitli projelerde çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 3
Noncovalent Pyrene-Polyethylene Glycol Coatings of Carbon Nanotubes Achieve in Vitro Biocompatibility
Langmuir (2018)
Cytotoxicity of doxrubicin loaded single-walled carbon nanotubes
Molecular Biology Reports (2018)
Rheology, morphology and tensile properties of reactive compatibilized polyethylene/polystyrene blends via Friedel–Crafts alkylation reaction
Polymer Bulletin (2012)

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index