Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Mahir YEŞİLDAL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji

mahir.yesildaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi’ni 2004 yılında bitirdikten sonra Şırnak ve Diyarbakır’da pratisyen hekimlik yaptı. 2009 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanlık eğitimine başladı. Asistanlığı süresince Cinsel Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Dinamik Psikoterapi, Hipnoterapi ve Rüya ile Terapi konularında eğitim aldı.

Ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılarda konuşmacı olarak çeşitli konferanslar verdi. Şizofreni, Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Kişilik Kuramları, Politik Psikiyatri, Sosyal Psikiyatri ve Bağımlılıklar özel ilgi alanlarıdır. Amatör olarak müzik, sinema ve edebiyat ile ilgilenen Dr. Yeşildal evli ve bir çocuk babasıdır.