Prof.Dr. James MORRIS

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

james.morrisuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222


Kısa Özgeçmiş

1949 yılında ABD’de dünyaya geldi. Lisansını Chicago Üniversitesinde Medeniyet Çalışmaları üzerine yaptı. Doktorasını 1980’de Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri konusunda Harvard Üniversitesinde  “İbn Meserre: Özgün Kaynakların Yeniden Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamladı. Morris ayrıca, Strazburg Üniversitesi, Kahire’deki Amerikan Üniversitesi ve Tahran’daki İran Felsefe Akademisi ile Medeniyet Çalışmaları Merkezinde tahsiline devam etmiştir. Boston, Princeton ve Oberlin gibi çeşitli üniversitelerde İslâmî ve dinî etütler dalında dersler vermiştir. Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris), Malaya (Malezya) ve Saraybosna (Bosna Hersek) üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Ortaçağ İslam felsefesi, özellikle de İbn Arabî felsefesinde uzmandır. Boston College İlahiyat Bölümünde ve İslam Medeniyeti ve Toplulukları Programında profesör olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda velud bir yazar olan Morris, çeşitli dergilerde yayımlanmış olan onlarca makalesinin yanı sıra on üç adet de basılmış kitabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: Kalp Aynası: İbn Arabî’nin Fütûhat-ı Mekkiyesinde Mânevî Aklın Keşfi, Yönelimler: Fârâbî, İbn Arabî ve Üstad Nur Ali İlâhî Üzerine Yeni Perspektifler, Mürşid ve Mürid: Erken Döneme Ait Bir Mânevî Sohbet. Morris, özellikle de Orta Doğu ile ilgili konularda, BBC ile uluslararası birtakım gazete ve dergilere röportajlar vermektedir.
 
https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/mcas/departments/theology/people/retired-faculty/morris-james-w.html

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar