Doç.Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBDT)-Müdür

huseyin.unuboluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5043

ORCID ID: 0000-0003-4404-6062

Araştırma Alanları

Biyopsikoloji, Mimarlık ve Çevre Psikolojisi, Politik Psikoloji, Psikopatoloji, Sağlık Psikolojisi, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Sosyal Medya Çalışmaları, Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı, Nörobilim, Nöropsikoloji

Kısa Özgeçmiş

Ege üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp doktoru olarak mezun oldu. Ardından 1 yıl Van’da Acil Hekimi olarak çalıştı. 2009 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri alanında uzmanlık eğitimine başladı 2014 yılında eğitimini tamamladı. 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcılığı ve Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerine başladı. 2020 yılında Doçentlik unvanını almaya hak kazandı. 
Bu süre zarfında 200 saati aşkın psikopatoloji, davranışın psikofizyolojik temelleri, çeşitli psikoterapi eğitimleri gibi yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. 50’den fazla uluslararası alanda yayını vardır, 100’den fazla yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yürütmüştür. İstanbul Kalkınma Ajansından 400.000 TL (100.000 Dolar civarında) hibe alarak “Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı” Projesini yürütmüştür. Bağımlılık alanında Türkiye’nin en geniş katılımlı projesi olan TURBAHAR'ın yürütücülüğünü üstlenmiştir. Era-Permed, Horizon gibi uluslararası proje çağrıları için birçok proje başvusununun yürütücüsü yada araştırmacısı olmuştur. COST Action’da ki çalışma gruplarından birisi olan “Avrupa'da Çocuk İstismarı ve İhmali: İnsidans ve Eğilimler” çalışma grubunun bir üyesidir. 
ABCT Akreditasyon Sertifikası Avrupa Kognitif Sertifikası tarafından onaylı BDT Terapisti sertifikasına sahiptir. Havacılık Psikolojisi eğitimcisidir. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi, Kabul ve Kararlılık (ACT), Psikodinamik Psikoterapiler, Pozitif Psikolojisi Eğitimci eğitimi gibi çeşitli psikoterapi eğitimlerini almıştır. 
Hali Hazırda Üsküdar Bilişsel Davranışçı Terapiler Araştırma Merkezi müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 
Gökben Hızlı Sayar ile birlikte kurdukları “Humanations” adında bir girişimin kurucu ortağıdır. 
Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığının yanısıra Davranışsal bağımlılıklar , Göz izleme teknolojilerinin bilişsel süreçlerin değerlendirilmesi, ve Psikoterapi Süpervizyonları alanlarında çeşitli araştırma ve projelerini sürdürmektedir. 
Diğer mesleki ilgi alanları; Bilinç ve Dilin Neurobiyolojisi ve psikolojisi, Mentörlük ve Zeka, Bilişsel Psikoloji, Yapay Zeka ve Derin öğrenme analiz yöntemleri.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Kadınlarda Sigara Bağımlılığının Dürtsellik ve Çocukluk Çağı Yaşantılarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Sigara Bağımlılığının Dürtüsellik Ve Davranışsal İnhibisyon/Aktivasyon Sistemiyle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Üniversite Öğrencilerinde Alkol Bağımlılığının Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çocukluk Çağı Travmalarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 • İç Anadolu Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif ve negatif duygudurum ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Sosyal Medya Bağımlılığının Pozitif-Negatif Duygudurum ile İlişkisi, 2019.
 • Evli Bireylerde Yaşam Doyumu, Cinsel Doyum ve Evlilik Uyumunun Sosyodemografik Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi psikolojik danışmanlık birimine son 2 yılda başvuran öğrencilerin, depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomlarının sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi, 2019.
 • İstanbul'daki yeme bağımlılığı bulunan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesinde yeme bağımlılığı ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da sigara bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Investigation of the relationship between individuals using alcohol in the West Marmara Region and their good well-being, 2019.
 • İstanbul'da sosyal medya bağımlılığı olan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • Hataya bağlı utanç ve suçluluk duygusu ile duygusal yeme arasındaki ilişki, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE, 2019.
 • Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde oyun bağımlılığı ile bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde cinsel ve porno bağımlılığının psikolojik semptomlarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Destek ve Aile İlişkilerinin Ergenlerin Mental Sağlıklarındaki Rollerinin İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da madde kullanan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Medya Bağımlılarındaki Psikolojk Semptomlar, 2019.
 • Batı Marmara bölgesi'nde alkol kullanan bireylerin psikolojik semptomları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Batı marmara bölgesinde sigara bağımlılığı bulunan bireylerin bağlanma ve kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif-negatif duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde yeme bozukluklarının duygudurum bozuklukları ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ KİŞİSEL İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE CİNSEL BAĞIMLILIĞIN ALEKSİTİMİ VE BAĞLANMA İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde sigara bağımlılığı olan bireylerde psikolojik semptomlar ve kişisel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesinde yeme bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Anadolu Bölgesinde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ile Kişisel İyi Oluşları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Batı Kardeniz Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışını Etkileyen Alışveriş Unsurları Ve Motivasyonları, 2019.
 • İstanbul ilinde yaşayan kişilerin geçmişinde cinsel istismara uğramaları üzerine kesitsel bir çalışma, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ve aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİ'NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz ve ege bölgesinde oyun bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin ilişkisi, 2019.
 • Çocukluk Çağı Travmasına Maruz Kalmış Gençlerin Başa Çıkma Becerileri ile Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 2019.
 • EGE BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGININ POZİTİF NEGATİF DUYGUDURUM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Karadeniz Bölgesinde Madde Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgının Baglanma ve Psikolojik Belirtilerle olan Iliskisi, 2019.
 • KARADENIZ BÖLGESI'NDE SIGARA BAGIMLILIGI BULUNAN BIREYLERIN PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSITIMI DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Oyun Bagımlılıgı ve Baglanma Stilleri arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerde Aleksitimi ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Olan Bireylerde Aleksitimi ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bagımlılıgı ile Aleksitimi Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bagımlılıgı ile Baglanma Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Üniversite ögrencilerinde sosyal görünüs kaygısı ve yeme tutumu arasındaki iliskinin incelenmesi, 2019.
 • 0-15 YAS OTIZMLI ÇOCUGU OLAN ANNELERIN DUYGUSAL ZEKA VE ZIHIN YAPILARININ OTIZM DISI ENGELE SAHIP ÇOCUGU OLAN ANNELERLE KARSILASTIRILMASI, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Alkol Kullanan Bireylerin Baglanma ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BOLGESINDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGI ILE PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alkol Kullananların Psikolojik Semptomları ve Pozitif ve Negatif Duygudurumları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • AKDENIZ VE EGE BÖLGESI'NDE CINSEL VE PORNO BAGIMLILIGININ PSIKOLOJIK SEMPTOMLARLA OLAN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Dogu Anadolu Bölgesinde Yeme Bagımlılıgı ile Kisisel Iyi Olus Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ISTANBUL' DA YEME BAGIMLILIGI ILE ALEKSITIMI ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Aleksitimi Ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSIKOPATOLOJIK VE PSIKOSOSYAL DEGISKENLER AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI: MARMARA BÖLGESI, 2019.
 • Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin duygusal şemalarla olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Yaşanan travmatik olaya bağlı alkol/madde kullanımı olan tutuklu/hükümlü bireylerde travma sonrası stres belirtileri ile travma sonrası bilişlerin incelenmesi, 2018.
 • Sigara içen ve içmeyen bireylerde duygu düzenleme becerilerinin ve duygu durumunun duygusal şemalarla olan ilişkisi, 2018.
 • Ergenlerde pozitif psikoloji eğitiminin yaşam doyumu ve kimlik gelişimi üzerine etkileri, 2018.
 • Dikkat eksikliği ve dürtüselliğin sosyal medya kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkiler, 2018.
 • Kaygılı ve Kaçınan bağlanma örüntülerinin duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Duygusal zeka ve duygusal şemaların sosyal medya kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sigara bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin sosyal zeka ile olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde empatik eğilim düzeyi ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Lise öğrencilerinin ruhsal gelişimi ve ergenliğe bağlı negatif etkilerin giderilmesinde müziğin rolü, 2018.
 • Sosyal medya platformlarının kullanımı ile gelişmeleri kaçırma korkusunun duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Ölüm ve ölmek ile ilgili çok yönlü değerlendirme envanteri'nin (ÖÇDE-F) Türkiye geçerlilik ve güvenirlik çalışması, 2018.
 • Okul öncesi dönemde çocukların bağlanma biçimi ile sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeyi ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, 2018.
 • Profesyonel futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası performans değerlendirmeleri ile benlik saygısı, sporda güdülenme ve sürekli optimal performans duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi., 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 13

Risk of Alcohol Use Disorder After Sleeve Gastrectomy

Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques (2020)

Gestalt contact styles in OCD patients: a controlled study

Archives of Clinical Psychiatry / Revista de Psiquiatria Clinica (2020)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 44

Stigma Tendency in Society and Factors Related to Social Distancing for Convicts

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (2022)

Depression, anxiety and anger levels in spouses of hemodialysis patients

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Bağlanma, Aleksitimi ve Psikolojik Belirtilerin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Turkey’s Map of Emotions and Its Political Reflections

New England Journal of Public Policy (2020)

Depression and Somatization in Immigrant Women

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research (2019)

Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Peptides in Brain Disorders, 2021.
 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi., 2021.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, 2020.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu, 2019.

Projeler > Projeler

 • Biz Geleceğiz, 2022.
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, 2020.
 • Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation), 2020.
 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası, 2019.
 • Hedef Gelecek Projesi, 2019.
 • Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi, 2018.
 • Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı (National R&D projects supported by Development Agency), 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • Üçüncü Nörobilim Kongresi, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 2018 Psikiyatri Akademisi - İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), 2018.
 • 2018 Psikiyatri Akademisi-İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), 2018.
 • 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry, 2018.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSBDT, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, TOPLUMSAL KİMLİK ATÖLYESİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Uygulamalı Psikoloji, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÖYEMER Müdür Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Araştırma Bildiri Ödülü kapsamında 2.cilik, (Türkiye Psikiyatri Derneği), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İleri Psikopatolojide Seçilmiş Konular, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Psikopatolojide Seçilmiş Konular, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index