Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / SOBE - Müdür Yardımcısı / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

huseyin.unuboluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5043

ORCID ID: 0000-0003-4404-6062

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1983 yılında doğdu. 2008 yılında Ege Üniversitesi’nden  tıp doktoru olarak mezun oldu. 2008-2009 yılları arasında Van İpekyolu Devlet Hastanesinde 1 yıl acil hekimliği yaptı, 2009  yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri asistanlığına başladı, “Ağrı Bozukluğu Hastalarında Zihin kuramı, Bağlanma ve Aleksitimi Kuramları Arasındaki ilişki” adlı tez ile 2014 yılında psikiyatri uzmanlığını aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Evli Bireylerde Yaşam Doyumu, Cinsel Doyum ve Evlilik Uyumunun Sosyodemografik Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde oyun bağımlılığı ile bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde cinsel ve porno bağımlılığının psikolojik semptomlarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Destek ve Aile İlişkilerinin Ergenlerin Mental Sağlıklarındaki Rollerinin İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da madde kullanan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Medya Bağımlılarındaki Psikolojk Semptomlar, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Hataya bağlı utanç ve suçluluk duygusu ile duygusal yeme arasındaki ilişki, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi psikolojik danışmanlık birimine son 2 yılda başvuran öğrencilerin, depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomlarının sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi, 2019.
 • İstanbul'daki yeme bağımlılığı bulunan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesinde yeme bağımlılığı ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da sigara bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Investigation of the relationship between individuals using alcohol in the West Marmara Region and their good well-being, 2019.
 • İstanbul'da sosyal medya bağımlılığı olan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara bölgesi'nde alkol kullanan bireylerin psikolojik semptomları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • İstanbul ilinde yaşayan kişilerin geçmişinde cinsel istismara uğramaları üzerine kesitsel bir çalışma, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ve aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİ'NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz ve ege bölgesinde oyun bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin ilişkisi, 2019.
 • Çocukluk Çağı Travmasına Maruz Kalmış Gençlerin Başa Çıkma Becerileri ile Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 2019.
 • EGE BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGININ POZİTİF NEGATİF DUYGUDURUM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışını Etkileyen Alışveriş Unsurları Ve Motivasyonları, 2019.
 • Anadolu Bölgesinde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ile Kişisel İyi Oluşları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Batı marmara bölgesinde sigara bağımlılığı bulunan bireylerin bağlanma ve kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif-negatif duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde yeme bozukluklarının duygudurum bozuklukları ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ KİŞİSEL İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE CİNSEL BAĞIMLILIĞIN ALEKSİTİMİ VE BAĞLANMA İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde sigara bağımlılığı olan bireylerde psikolojik semptomlar ve kişisel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesinde yeme bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Sosyal Medya Bağımlılığının Pozitif-Negatif Duygudurum ile İlişkisi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif ve negatif duygudurum ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Batı Kardeniz Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE, 2019.
 • Üniversite ögrencilerinde sosyal görünüs kaygısı ve yeme tutumu arasındaki iliskinin incelenmesi, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bagımlılıgı ile Baglanma Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bagımlılıgı ile Aleksitimi Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Olan Bireylerde Aleksitimi ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerde Aleksitimi ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Oyun Bagımlılıgı ve Baglanma Stilleri arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • KARADENIZ BÖLGESI'NDE SIGARA BAGIMLILIGI BULUNAN BIREYLERIN PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSITIMI DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI, 2019.
 • Karadeniz Bölgesinde Madde Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • 0-15 YAS OTIZMLI ÇOCUGU OLAN ANNELERIN DUYGUSAL ZEKA VE ZIHIN YAPILARININ OTIZM DISI ENGELE SAHIP ÇOCUGU OLAN ANNELERLE KARSILASTIRILMASI, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Alkol Kullanan Bireylerin Baglanma ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSIKOPATOLOJIK VE PSIKOSOSYAL DEGISKENLER AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI: MARMARA BÖLGESI, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgının Baglanma ve Psikolojik Belirtilerle olan Iliskisi, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Aleksitimi Ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ISTANBUL' DA YEME BAGIMLILIGI ILE ALEKSITIMI ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Dogu Anadolu Bölgesinde Yeme Bagımlılıgı ile Kisisel Iyi Olus Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • AKDENIZ VE EGE BÖLGESI'NDE CINSEL VE PORNO BAGIMLILIGININ PSIKOLOJIK SEMPTOMLARLA OLAN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alkol Kullananların Psikolojik Semptomları ve Pozitif ve Negatif Duygudurumları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BOLGESINDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGI ILE PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Kaygılı ve Kaçınan bağlanma örüntülerinin duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkiler, 2018.
 • Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Dikkat eksikliği ve dürtüselliğin sosyal medya kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Ergenlerde pozitif psikoloji eğitiminin yaşam doyumu ve kimlik gelişimi üzerine etkileri, 2018.
 • Sigara içen ve içmeyen bireylerde duygu düzenleme becerilerinin ve duygu durumunun duygusal şemalarla olan ilişkisi, 2018.
 • Yaşanan travmatik olaya bağlı alkol/madde kullanımı olan tutuklu/hükümlü bireylerde travma sonrası stres belirtileri ile travma sonrası bilişlerin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin duygusal şemalarla olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Duygusal zeka ve duygusal şemaların sosyal medya kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sigara bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin sosyal zeka ile olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde empatik eğilim düzeyi ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Lise öğrencilerinin ruhsal gelişimi ve ergenliğe bağlı negatif etkilerin giderilmesinde müziğin rolü, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Sosyal medya platformlarının kullanımı ile gelişmeleri kaçırma korkusunun duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Ölüm ve ölmek ile ilgili çok yönlü değerlendirme envanteri'nin (ÖÇDE-F) Türkiye geçerlilik ve güvenirlik çalışması, 2018.
 • Okul öncesi dönemde çocukların bağlanma biçimi ile sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeyi ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, 2018.
 • Profesyonel futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası performans değerlendirmeleri ile benlik saygısı, sporda güdülenme ve sürekli optimal performans duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi., 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 4
Psychological factors associated with smoking and quitting: addiction map of Turkey study

(2019)

neuropsychiatric disease and treatment
Kadın bağımlılarda içselleştirilmiş damgalanmanın bağımlılık özelliklerine ve algılanan sosyal desteğe olan etkisinin incelenme

(2019)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
The Multidimensional Orientation toward Dying and Death Inventory: validity and reliability in a Turkey sample

(2018)

Anatolian Journal of Psychiatry
Evaluation of Incidence and Clinical Features of Antibody-Associated Autoimmune Encephalitis Mimicking Dementia

(2014)

BEHAVIOURAL NEUROLOGY

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 17
Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi

(2019)

International Journal of Social Sciences and Education Research
Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi

(2019)

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

(2019)

İnternational Journal of Social Sciences
GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUK EVLERİNDE KALMAKTA OLAN 4-8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TRAVMA SONRASI DUYGUSAL STRESLERİNE OLAN ETKİLERİ

(2019)

International Journal of Social Sciences
An examination of the relationship between alexithymia and somatic complaints of mothers and obsessive-compulsive features of children

(2019)

Çağdaş Tıp Dergisi
Metacognitions of substance-addicted patients compared to individuals without a diagnosis of a psychiatric disorder

(2019)

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research
Relationship between theory of mind functions with attachment styles and alexithymia in Somatoform Pain Disorder

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Positive Psychology Course and Its effect on Well-Being, Social, and Emotional intelligence

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

(2018)

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES
Successful administration of repetitive transcranial magnetic stimulation in a woman with Bulimia Nervosa comorbid with depressive disorder.

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Investigation of the relationship between alexithymia and eating attitude, self-esteem and anger in women who applied to psychological counseling center

(2018)

The European Research Journal
ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ERGENLERİN BENLİK SAYGILARI, DEPRESYON DÜZEYLERİ VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes

(2018)

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research
İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması

(2018)

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması
Yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım verme yükleri ve başa çıkma biçimleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

(2017)

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım
Relation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Increased Accidents in Airport Workers

(2017)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Impact of childhood trauma and affective temperament on resilience in bipolar disorder

(2015)

International Journal of Bipolar Disorders

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 172
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Üçüncü Nörobilim Kongresi 12 / 2019
Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı 11 / 2019
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict 10 / 2019
23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 04 / 2019
3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019 04 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 03 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 03 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
2018 Psikiyatri Akademisi-İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK) 10 / 2018
2018 Psikiyatri Akademisi - İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK) 10 / 2018
22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 04 / 2018
26th European Congress of Psychiatry 03 / 2018
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Enstitü Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019
Ana Bilim Başkanı Uygulamalı Psikoloji 2019
Merkez Müdür Yardımcısı ÖYEMER Müdür Yardımcısı 2019
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2019
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2019
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Koordinatör Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı 2019
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Enstitü Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018
Ana Bilim Başkanı Uygulamalı Psikoloji 2018
Merkez Müdür Yardımcısı ÖYEMER Müdür Yardımcısı 2018
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2018
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2018
Koordinatör Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Başkanlığı Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Lisans
2017-2018 Bahar Bilişsel Davranışçı Tedaviler Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilişsel Davranışçı Tedaviler Lisansustu
2017-2018 Bahar Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama Lisansustu
2017-2018 Bahar Klinik Süpervizyon Lisansustu
2017-2018 Bahar Klinik Süpervizyon Lisansustu
2017-2018 Bahar Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Psikopatoloji Lisans
2018-2019 Güz Psikolojiye Giriş Lisansustu
2018-2019 Güz Psikopatoloji Lisans
2018-2019 Güz Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri Lisansustu
2018-2019 Güz Psikopatoloji Lisans
2018-2019 Güz Psikopatoloji Lisansustu
2018-2019 Güz Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama Lisansustu

Ödüller & Üyelikler


Araştırma Bildiri Ödülü kapsamında 2.cilik
Türkiye Psikiyatri Derneği

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index