Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / SOBE - Müdür Yardımcısı / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

huseyin.unuboluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5043

ORCID ID: 0000-0003-4404-6062

Kısa Özgeçmiş

1983 yılında doğdu. 2008 yılında Ege Üniversitesi’nden  tıp doktoru olarak mezun oldu. 2008-2009 yılları arasında Van İpekyolu Devlet Hastanesinde 1 yıl acil hekimliği yaptı, 2009  yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri asistanlığına başladı, “Ağrı Bozukluğu Hastalarında Zihin kuramı, Bağlanma ve Aleksitimi Kuramları Arasındaki ilişki” adlı tez ile 2014 yılında psikiyatri uzmanlığını aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Evli Bireylerde Yaşam Doyumu, Cinsel Doyum ve Evlilik Uyumunun Sosyodemografik Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde oyun bağımlılığı ile bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde cinsel ve porno bağımlılığının psikolojik semptomlarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Destek ve Aile İlişkilerinin Ergenlerin Mental Sağlıklarındaki Rollerinin İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da madde kullanan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Sosyal Medya Bağımlılarındaki Psikolojk Semptomlar, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Hataya bağlı utanç ve suçluluk duygusu ile duygusal yeme arasındaki ilişki, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi psikolojik danışmanlık birimine son 2 yılda başvuran öğrencilerin, depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomlarının sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi, 2019.
 • İstanbul'daki yeme bağımlılığı bulunan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesinde yeme bağımlılığı ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da sigara bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Investigation of the relationship between individuals using alcohol in the West Marmara Region and their good well-being, 2019.
 • İstanbul'da sosyal medya bağımlılığı olan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara bölgesi'nde alkol kullanan bireylerin psikolojik semptomları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • İstanbul ilinde yaşayan kişilerin geçmişinde cinsel istismara uğramaları üzerine kesitsel bir çalışma, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ve aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİ'NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Akdeniz ve ege bölgesinde oyun bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin ilişkisi, 2019.
 • Çocukluk Çağı Travmasına Maruz Kalmış Gençlerin Başa Çıkma Becerileri ile Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 2019.
 • EGE BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGININ POZİTİF NEGATİF DUYGUDURUM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışını Etkileyen Alışveriş Unsurları Ve Motivasyonları, 2019.
 • Anadolu Bölgesinde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ile Kişisel İyi Oluşları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Batı marmara bölgesinde sigara bağımlılığı bulunan bireylerin bağlanma ve kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif-negatif duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde yeme bozukluklarının duygudurum bozuklukları ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ KİŞİSEL İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİNDE CİNSEL BAĞIMLILIĞIN ALEKSİTİMİ VE BAĞLANMA İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Anadolu bölgesi'nde sigara bağımlılığı olan bireylerde psikolojik semptomlar ve kişisel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesinde yeme bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesinde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Sosyal Medya Bağımlılığının Pozitif-Negatif Duygudurum ile İlişkisi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif ve negatif duygudurum ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Batı Kardeniz Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE, 2019.
 • Üniversite ögrencilerinde sosyal görünüs kaygısı ve yeme tutumu arasındaki iliskinin incelenmesi, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bagımlılıgı ile Baglanma Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bagımlılıgı ile Aleksitimi Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Olan Bireylerde Aleksitimi ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Akdeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerde Aleksitimi ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Oyun Bagımlılıgı ve Baglanma Stilleri arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • KARADENIZ BÖLGESI'NDE SIGARA BAGIMLILIGI BULUNAN BIREYLERIN PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSITIMI DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI, 2019.
 • Karadeniz Bölgesinde Madde Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • 0-15 YAS OTIZMLI ÇOCUGU OLAN ANNELERIN DUYGUSAL ZEKA VE ZIHIN YAPILARININ OTIZM DISI ENGELE SAHIP ÇOCUGU OLAN ANNELERLE KARSILASTIRILMASI, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Alkol Kullanan Bireylerin Baglanma ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSIKOPATOLOJIK VE PSIKOSOSYAL DEGISKENLER AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI: MARMARA BÖLGESI, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgının Baglanma ve Psikolojik Belirtilerle olan Iliskisi, 2019.
 • Dogu Karadeniz Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Aleksitimi Ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ISTANBUL' DA YEME BAGIMLILIGI ILE ALEKSITIMI ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Istanbul'da Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Dogu Anadolu Bölgesinde Yeme Bagımlılıgı ile Kisisel Iyi Olus Iliskisinin Incelenmesi, 2019.
 • AKDENIZ VE EGE BÖLGESI'NDE CINSEL VE PORNO BAGIMLILIGININ PSIKOLOJIK SEMPTOMLARLA OLAN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alkol Kullananların Psikolojik Semptomları ve Pozitif ve Negatif Duygudurumları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BOLGESINDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGI ILE PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIN ILISKISININ INCELENMESI, 2019.
 • Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 2019.
 • Kaygılı ve Kaçınan bağlanma örüntülerinin duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkiler, 2018.
 • Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Dikkat eksikliği ve dürtüselliğin sosyal medya kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Ergenlerde pozitif psikoloji eğitiminin yaşam doyumu ve kimlik gelişimi üzerine etkileri, 2018.
 • Sigara içen ve içmeyen bireylerde duygu düzenleme becerilerinin ve duygu durumunun duygusal şemalarla olan ilişkisi, 2018.
 • Yaşanan travmatik olaya bağlı alkol/madde kullanımı olan tutuklu/hükümlü bireylerde travma sonrası stres belirtileri ile travma sonrası bilişlerin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin duygusal şemalarla olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Duygusal zeka ve duygusal şemaların sosyal medya kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sigara bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin sosyal zeka ile olan ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde empatik eğilim düzeyi ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Lise öğrencilerinin ruhsal gelişimi ve ergenliğe bağlı negatif etkilerin giderilmesinde müziğin rolü, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Sosyal medya platformlarının kullanımı ile gelişmeleri kaçırma korkusunun duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Ölüm ve ölmek ile ilgili çok yönlü değerlendirme envanteri'nin (ÖÇDE-F) Türkiye geçerlilik ve güvenirlik çalışması, 2018.
 • Okul öncesi dönemde çocukların bağlanma biçimi ile sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeyi ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, 2018.
 • Profesyonel futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası performans değerlendirmeleri ile benlik saygısı, sporda güdülenme ve sürekli optimal performans duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi., 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 10

Risk of Alcohol Use Disorder After Sleeve Gastrectomy

Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques (2020)

Gestalt contact styles in OCD patients: a controlled study

Archives of Clinical Psychiatry / Revista de Psiquiatria Clinica (2020)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 29

Depression and Somatization in Immigrant Women

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research (2019)

Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research (2018)

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması

İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, 2020.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu, 2019.

Projeler > Projeler

 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, 2020.
 • Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma, 2020.
 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası, 2019.
 • Hedef Gelecek Projesi, 2019.
 • Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi, 2018.
 • Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • Üçüncü Nörobilim Kongresi, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 2018 Psikiyatri Akademisi - İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), 2018.
 • 2018 Psikiyatri Akademisi-İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), 2018.
 • 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry, 2018.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, TOPLUMSAL KİMLİK ATÖLYESİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı, Uygulamalı Psikoloji, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı, ÖYEMER Müdür Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Araştırma Bildiri Ödülü kapsamında 2.cilik, (Türkiye Psikiyatri Derneği), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikoeğitim Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 3*, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2*, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Pozitif Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çift Terapisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2*, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index