Dr.Öğr. Üyesi Hasan ÇİÇEK

MDBF / Endüstri Mühendisliği

hasan.cicekuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2430

ORCID ID: 0000-0003-1956-9750

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Hasan ÇİÇEK   Adıyaman’ ın Gerger ilçesinde doğdu. Adana’ da Cumhuriyet Orta Okulu ve Karşıyaka Lisesinden mezun oldu.  Yurt dışında devlet adına okumak için Türkiye genelinde yapılan sınavda ilk 50 öğrenci arasına girerek İngiltere ‘ de okumak üzere burs kazandı. 1978 yılında  İngiltere' ye gitti.. İngiltere de sırası ile İngilizce dil eğitimi , A Level ( bizdeki FKB) eğitimi aldı daha sonra  Leeds Üniversitesinde Tekstil Mühendisliği ( BSc Honours) ve aynı üniversite de  Computer Simulation Of Melt Spinning konusunda doktorasını  (PhD) tamamlayarak  1987  yılında Türkiye' ye  döndü.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • İş Performansını Azaltan Ergonomik Hataların Yol açtığı Sorunlar, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Analysis and Improvement of Production Planning Processes in a Food Factory

European Journal of Science and Technology (2021)

Analysis of effects of some factors on performance of a dental clinic

European Journal of Science and Technology (2020)

Kobi'ler de Bir Motivasyon Aracı Olarak Liderlik

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (2020)

Effects of Mulfunctions in Supply Chain Management on Companys Revenues

International Journal of Supply Chain Management (2020)

Difficulties and solution proposals relevant in the application of ISO 9001:2015 Quality Management System standards to small and medium sized (SME) companies

Proceedings of the 8 th International conference on information communication and managemenet conference ( Edinburgh, UK, August 2018) publihed by The Association for computing machinery (1918)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 5th ınternational symposium on multidisclinary studiies and ınnovative technologies, 2021.
 • IEEE-4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 22-24, 2020, Turkey, 2020.
 • Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, health Sciences and Engineering (MENSECV), 2019.
 • 8 th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2018) held on August 22-24 2018 Edinburgh/Scotland UK, 2018.
 • International Conference on Social Science , Arts, Business and Education, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Endüstri Mühendisliği (İngilizce), (2018 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Girişimcilik ve Proje Kültürü, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Entrepreneurship and Project Culture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Entrepreneurship and Project Culture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Entrepreneurship and Project Culture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Entrepreneurship and Project Culture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Human Resources Management, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Human Resource Manegement, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Human Resources Management, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Systems Engineering Methods, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Special Topics in Industrial Engineering, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Industrial Engineering, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Industrial Engineering, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index