Prof.Dr. Güner ULAK

Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji

guner.ulakuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3053

ORCID ID: 0000-0002-6132-6712

Citation : 1892 | h-index : 25 | i10-index : 53


Kısa Özgeçmiş

1954   doğumlu  Güner Ulak, 1972 yılında Diyarbakır Maarif Kolejini bitirdi. Lisans derecesini 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında 1983 yılında  doktora eğitimini tamamlayarak Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1991 yılında Tıbbi Farmakoloji  Doçenti ünvanını aldı. 1994-1995 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1997-2018 yılları arasında  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yaptı.  Profesör unvanını 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden alan ULAK, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Klinik Farmakoloji 26.baskı, Cilt I, V.Kısım (çeviri ed.), 2022.
 • Klinik Farmakoloji (26.baskı), Cilt I , V.Kısım 26.Bölüm: İlaç Tedavisinin İlkeleri, 2022.
 • Klinik Farmakoloji (26.baskı),Cilt I V. Kısım 27.Bölüm : Ağrı, 2022.
 • Klinik Farmakoloji (26.baskı), Cilt I, V. Kısım 32. Bölüm: İmmünomodülatör ilaçlar, 2022.
 • Temel ve Klinik Farmakoloji (14.Baskı) 33.Bölüm. Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar; Hematopoietik Büyüme Faktörleri, 2021.
 • Temel ve Klinik Farmakoloji (14.Baskı) 34.Bölüm. Koagülasyon Bozukluğunda Kullanılan İlaçlar., 2021.
 • Temel ve Klinik Farmakoloji (14.Baskı) 35.Bölüm. Dislipidemide Kullanılan İlaçlar, 2021.
 • Temel ve Klinik Farmakoloji (14.Baskı) 36.Bölüm. Antiinflamatuvar İlaçlar,Hastlığı Modifiye Eden Antiromatik İlaçlar,Nonopioid Analjezikler ve Gut tedavisinde Kullanılan İlaçlar, 2021.
 • Temel ve Klinik Farmakoloji (14.Baskı) KISIM VI: "Kan,İnflamasyon ve Gut Hastlıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar" (Çeviri Ed.), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 • Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index