Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Gül Esra ATALAY

İF / Yeni Medya ve Gazetecilik

gulesra.coskunuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2963

Citation : 17 | h-index : 3 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Gül Esra Çoşkun lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2002 yılında tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Mobil telefonların dönüşümünün toplumdaki rolü, 2019.
  • YENİ MEDYADA GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 6
Sanal Dünyanın Görgü Kuralları: Netiket

(2019)

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi
Attitudes Towards Press in Today’s Turkey: How Death Thoughts and Political Tendencies Effect Support for Free Press and Free Speech

(2019)

Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ

(2019)

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Enformasyon Anarşisi ve Gazeteciliğin Dönüşümü: Panama Belgeleri

(2019)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE)
Sosyal Medya ve Çocuk: “Babishko Family Fun TV” İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi

(2018)

Erciyes İletişim Dergisi
Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri

(2018)

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Critical Global Semiotics:Understanding Sustainable Transformational Citizenship 2019
Propagandada Mizah ve İroni 2019
Netiquette in Online Communications: Youth Attitudes towards Netiquette Rules on New Media 2019
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler adlı kitapta bölüm: İkincil Sözlü Kültür Çağı: Walter Ong'a Yakından Bakış 2019
Karanlık Sosyal Ağlarda Haber Paylaşımı ( Dijital Çağda Habercilik) Ed. Zafer Özdemir, Aysel Çetinkaya 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 4
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
5th International Mediterian Social Sciences Congress 06 / 2019
3 rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium 04 / 2019
3rd International Media Studies Symposium 11 / 2018
Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu 05 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Merkez Müdür Yardımcısı İLİMER Müdür Yardımcısı 2019
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı YENİ MEDYA KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı YENİ MEDYA KULÜBÜ 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Yeni Medya Eleştirisi Lisans
2017-2018 Bahar Sosyal Medya ve Çocuk Lisans
2017-2018 Bahar Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik Lisansustu
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Sosyolojiye Giriş Lisans
2018-2019 Güz Yeni Medya Okuryazarlığı Lisans
2018-2019 Güz İletişim Sosyolojisi Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Yeni Medya Okuryazarlığı Lisansustu

Ödüller & Üyelikler


2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında 2. Ödülü Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışması- Türkiye’de Son Beş Yılda Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay ve öğrencileri Nihal Koncu Akhuy, Tugay Candan, Gülseren Çoban ve Zehra Güneş’le birlikte yapmış oldukları “Türkiye’de son beş yılda boşanmalara etki eden bir faktör olarak yeni medya teknolojileri ve sosyal medya” başlıklı araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesinin düzenlediği 2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında ikincilik ödülü almaya hak kazanmıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index