Doç.Dr. Gül Esra ATALAY

İF / Gazetecilik

gulesra.coskunuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2963

ORCID ID: 0000-0002-3377-2694

Citation : 152 | h-index : 7 | i10-index : 5


Kısa Özgeçmiş

Gül Esra Atalay lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2002 yılında tamamladı.
2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV, Sinema Bölümünde yüksek lisans derecesi aldı.
Doktorasını İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde “Propagandada Komedi ve İroninin yeri: Michael Moore Sineması” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamladı.
2014 yılında Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 
2020 yılında İletişim Çalışmaları alanında Doçent Unvanını aldı. 
2016 yılından beri Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 
Akademik çalışma alanları yeni medya, sosyal medya,  iletişim sosyolojisi, dijital medya ve çocuk, medya temsilleri ve gazeteciliktir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Beşinci Güç Sosyal Medya : Pandora Belgelerinin Medyada Yer Alışına Dair Bir Analiz, 2022.
 • GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE FUTBOL YORUMCULUĞU, 2022.
 • COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYADA TİCARİ İÇERİK ÜRETİMİ TRENDYOL VE HEPSİBURADA ÖRNEĞİ, 2022.
 • Sosyal medyada yoksulluk görünümleri: Haluk Levent ve AHBAP örneği, 2022.
 • Medya Okuryazarlığı Bağlamında Dijital Oyun Kültürüne Bakış, 2021.
 • SİBER GÖÇ: DİJİTAL YERLİLERİN FACEBOOK’U TERK ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2020.
 • DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN NORMLAR, AŞINAN DEĞERLER: SOSYAL MEDYA DİLENCİLİĞİ, 2020.
 • TÜRKİYE’DE BOŞANMIŞ KADINLARA YÖNELİK ALGININ SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ, 2020.
 • SEOHABERCİLİĞİNİN DİJİTAL HABERCİLİĞİ KULLANICI, OTURUM VE SAYFA GÖRÜNTÜLENMESİ ETKENLERİ ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENDİRMESİ, 2020.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADA YER ALIŞ BİÇİMİ: EMİNE BULUT CİNAYETİNE DAİR HABERLERİN SÖYLEM ANALİZİ, 2020.
 • TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞI VE GELECEĞİ, 2020.
 • LGBTİ+ BİREYLERİN ALTERNATİF MEDYA KANALLARINI VE SOSYAL MEDYAYI KULLANIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA, 2020.
 • SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKALARI, 2020.
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİJİTAL OYUNLAR ile DIŞ MEKÂN OYUNLARI ARASINDAKİ TERCİHLERİ: ÖĞRETMENLERİN GÖZLEMLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, 2020.
 • Sosyal Medyada İmahj Yönetimine Dair Nitel Bir Araştırma, 2020.
 • Mobil telefonların dönüşümünün toplumdaki rolü, 2019.
 • YENİ MEDYADA GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 17

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

YENİ YÜZYILDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2022)

Sanal Dünyanın Görgü Kuralları: Netiket

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi (2019)

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2019)

Enformasyon Anarşisi ve Gazeteciliğin Dönüşümü: Panama Belgeleri

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) (2019)

Şiddeti Haber Yapmak: Gazeteciler ve Travma

Marmara İletişim Dergisi (2017)

USE OF MULTIMODAL CRITICAL DISCOUSE ANALYSIS IN MEDIA STUDIES

The Online Journal of Communication and Media (2015)

Function of Humor and Irony as a Manner of Political Opposition

Humanities and Social Sciences Review (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜNE BAKIŞ, 2021.
 • SOSYAL MEDYA VE EDEBİYAT İLİŞKİSİNDE İKİ SORUNLU ALAN: SOSYAL MEDYA EDEBİYATI VE EDEBİYATIN SOSYAL MEDYASI, 2021.
 • Koronavirüse Karşı Önlem Olarak Maske Kullanımı ve Kişilerarası İletişim, 2021.
 • Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Toplumsal Baskının Sosyal Medya Mecralarındaki Tezahürü: Siber zorbalık, 2020.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 • Kültür Bozumu ve Alternatif Medya Olanağı Olarak Zaytung Haberleri, 2020.
 • Critical Global Semiotics:Understanding Sustainable Transformational Citizenship, 2019.
 • Propagandada Mizah ve İroni, 2019.
 • Netiquette in Online Communications: Youth Attitudes towards Netiquette Rules on New Media, 2019.
 • “Son Beş Yılda Türkiye’de Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya”, 2019.
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler adlı kitapta bölüm: İkincil Sözlü Kültür Çağı: Walter Ong'a Yakından Bakış, 2019.
 • Karanlık Sosyal Ağlarda Haber Paylaşımı ( Dijital Çağda Habercilik) Ed. Zafer Özdemir, Aysel Çetinkaya, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik, ISSN:, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi, 2022.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • 5. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları Kongresi, 2021.
 • 4th International Conference on Cultural Informatics, Communications & Media Studies, 2021.
 • TESAM 4. Sosyal Bilimler Kongresi, 2021.
 • ULUSLARARASI KATILIMLI VI. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, 2020.
 • 5th International Mediterian Social Sciences Congress, 2019.
 • 3 rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019.
 • 3rd International Media Studies Symposium, 2018.
 • Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İLİMER Müdür Yardımcısı, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YENİ MEDYA KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • 2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında 2. Ödülü Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışması- Türkiye’de Son Beş Yılda Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay ve öğrencileri Nihal Koncu Akhuy, Tugay Candan, Gülseren Çoban ve Zehra Güneş’le birlikte yapmış oldukları “Türkiye’de son beş yılda boşanmalara etki eden bir faktör olarak yeni medya teknolojileri ve sosyal medya” başlıklı araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesinin düzenlediği 2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında ikincilik ödülü almaya hak kazanmıştır., (İstanbul Aydın Üniversitesi), 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yeni Medya Okuryazarlığı, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Netiket, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Psikoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Psikoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Psikoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Psikoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve Sosyal Sorumluluk, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve Çocuk, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Okuryazarlığı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index