Arş.Gör. Fatma Serra ÇİFTÇİ

MDBF / Endüstri Mühendisliği

fatmaserra.ciftciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2324

ORCID ID: 0000000193201212

Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör. Fatma Serra ÇİFTÇİ: Fatma Serra ÇİFTÇİ, İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından 2017 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Fatma Serra ÇİFTÇİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği(İngilizce) Bölümü’nde  Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

  • Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, 2020.

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index