Dr.Öğr. Üyesi Ebru KARADOĞAN İSMAYILOV

İF / Görsel İletişim Tasarımı

ebru.ismayilovuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2972

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9841-5786

Citation : 10 | h-index : 1 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

1975 yılında doğdu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nde (2001) yaptı. Yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nde (2003), doktorasını ise Marmara Üniversitesi Radyo TV Bölümü’nde (2011) tamamladı. Film ile gözetim olgusu arasındaki ilişkiler ile tekinsizlik ve senkronisite kavramlarının gündelik pratikler üzerindeki etkisi üzerine çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Frankenstein ya da Modern Prometheus Romanının Sinemaya Uyarlanması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013)

Gözetlenen ve Gözetleyen Bir Toplumda, Beden ve Mahremiyet İlişkisi: Facebook Örneği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2012)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • II. Istanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Cybersecurity, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, Muafiyet Komisyonu 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, KISA FİLM KULÜBÜ 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Görsel Sosyoloji, (lisans) Güz.
 • Sinema ve Mitoloji, (lisans) Güz.
 • Temel Fotoğrafçılık, (lisans) Güz.
 • Temel Fotoğrafçılık, (lisans) Güz.
 • Temel Fotoğrafçılık, (lisans) Güz.
 • Görsel Algı, (lisans) Güz.
 • Sosyal Şiddet, (lisans) Bahar.
 • Film Çözümlemeleri, (lisans) Bahar.
 • Fotoğrafçılık, (lisans) Bahar.
 • Fotoğrafçılık, (lisans) Bahar.
 • Fotoğrafçılık, (lisans) Bahar.
 • Görsel Kültür, (lisans) Bahar.
 • Görsel Sosyoloji, (lisans) Güz.
 • Sinema ve Mitoloji, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • İletişim Hukuku, (lisans) Güz.
 • Medya ve Kadın, (lisans) Bahar.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.
 • Görsel Sosyoloji, (lisans) Güz.
 • Sinemaya Giriş, (lisans) Güz.
 • Medya ve Kadın, (lisans) Güz.
 • Uygarlık Tarihi, (lisans) Güz.
 • Uygarlık Tarihi, (lisans) Güz.
 • Uygarlık Tarihi, (lisans) Güz.
 • Görsel Algı, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index