Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Ebru KARADOĞAN İSMAYILOV

İF / Görsel İletişim Tasarımı

ebru.ismayilovuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1975 yılında doğdu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nde (2001) yaptı. Yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nde (2003), doktorasını ise Marmara Üniversitesi Radyo TV Bölümü’nde (2011) tamamladı. Film ile gözetim olgusu arasındaki ilişkiler ile tekinsizlik ve senkronisite kavramlarının gündelik pratikler üzerindeki etkisi üzerine çalışmaktadır.