Öğr.Gör. Buğra Tolga KONDUK

Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

bugratolga.kondukuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buğra Tolga KONDUK, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından 2001 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini, 2008 yılında ise Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Gastroenteroloji bilim dalında Doçentlik unvanını almıştır.

Devamı