Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Alper EVRENSEL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / SHMYO / Elektronörofizyoloji

alper.evrenseluskudar.edu.tr

(0212) 270 12 92

ORCID ID: 0000-0001-7037-0240

Citation : 399 | h-index : 8 | i10-index : 6

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1977 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Gülhane Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2008 yılından beri NPGrup bünyesinde çalışmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniğinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizce’dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 35
Editorial overview: The gut microbiome: Its role in disorders of the GI tract and metabolic homeostasis

(2019)

Current Opinion in Pharmacology
Psychobiotics.

(2019)

Advances in Experimental Medicine and Biology
The psycho-periodic cube

(2019)

Medical Hypotheses
Quantitation of escitalopram and its metabolites by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) in psychiatric patients: New metabolic ratio establishment.

(2019)

Basic Clin Pharmacol Toxicol.
Pathological gambling due to aripiprazole: Two cases.

(2018)

West İndian Medical Journal
Gut-brain axis and psychiatric disorders.

(2018)

Current Psychiatry Reviews.
Polydipsia as a Precursor of Manic Episode in Bipolar Affective Disorder Patients with Alcohol Use Disorder.

(2018)

Clin Psychopharmacol Neurosci.
The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics

(2017)

Integrative Psychological and Behavioral Science
Fecal microbiota transplantation and its usage in neuropsychiatric disorders.

(2016)

Clin Psychpharmacol Neurosci
The Future of Fecal Microbiota Transplantation Method In Neuropsychiatric Disorders.

(2016)

Türk Psikiyatri Dergisi
Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious.

(2016)

Consciousness and Cognition
Psychiatric Symptoms in Rapid-onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, and Autonomic Dysregulation Syndrome and its Treatment: A Case Report

(2016)

Chinese Medical Journal
Psychiatric symptoms in rapid onset obesity with hypothalamic dysfunction, hypoventilation, and autonomic dysregulation syndrome and its treatment: A case report.

(2016)

Chinese Medical Journal
A case of galactorrhea during paroxetine treatment.

(2016)

Int J Psychiatry Med.
Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu

(2016)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Psoriasis and depression. A reply to “in psoriasis, levels of hope and quality of life are linked”.

(2016)

Archives Dermatological Research
Hyperamylasemia Related to Sertraline.

(2016)

Korean J Fam Med
Papilledema due to mirtazapine

(2016)

Balkan Medical Journal
Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious

(2015)

Consciousness and Cognition
The Gut-Brain Axis: The Missing Link in Depression

(2015)

Clin Psychpharmacol Neurosci
The reduction of the demand of nicotine due to pregabalin and gabapentin: two cases.

(2015)

West İndian Medical Journal
Psychotic and depressive symptoms after gabapentin treatment.

(2015)

Int J Psychiatry Med.
Cervical dermatomal zona misdiagnosed as ulnar nerve entrapment.

(2015)

BMJ Case Rep
DSM’ye yöntemsel bir eleştiri.

(2015)

Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda doğum sırası

(2015)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Açlık grevi ve antipsikotik tedavi

(2015)

Türk Psikiyatri Dergisi
Impacts of six months venlafaxine on serum prolactin level of patients with major depressive disorders.

(2015)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Effect of venlafaxine on sexual function in major depression: a six month open label study.

(2015)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Rate of perinatal nicotine exposure in children with the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder.

(2015)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Fekal mikrobiyota nakli ve psikiyatrik tedavideki yeri.

(2015)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
The Relationship between Aggression and Serum Thyroid Hormone Level in Individuals Diagnosed with Antisocial Personality Disorder

(2014)

Nöropsikiyatri Dergisi
Bupropiona bağlı prematür ejakülasyon

(2014)

Türk Psikiyatri Dergisi.
Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü

(2014)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Kendine zarar verme davranışının sınırları.

(2014)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Essitalopram tedavisi sırasında gelişen galaktore: Olgu Sunumu.

(2006)

Bulletin of Clinical Psychopharmacology

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 33
Therapeutic Potential of the Microbiome in the Treatment of Neuropsychiatric Disorders.

(2019)

Medical Sciences
A study of compulsive buying disorder comorbidity in psychiatric outpatients attending a foundation university outpatient clinic

(2018)

Medicine Science
Prevalence of Bipolar Spectrum disorders in migraine patients

(2018)

Agri
Tingling in tongue due to alprazolam and paroxetine-induced hypergabaergic activity

(2018)

The European Research Journal
Body image, self-esteem and social anxiety levels in individuals with alcohol and substance abuse

(2018)

Medicine Science
The relationship between childhood traumas and aggression levels in adults.

(2018)

Medicine Science
Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri.

(2018)

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Huzursuz bacak sendromu tedavisinde pramipeksol kullanımına bağlı hipomani.

(2018)

Causapedia
Clinical Features and Length of Stay of Inpatients in the Psychiatric Ward of A Military University Hospital: One-Year Review

(2016)

Med-Science
Persistent Lingual Dyskinesia and Protrusion Due To Clomipramine and Risperidone

(2016)

JNBS
The relationship between aggression and serum thyroid hormone level in individuals diagnosed with antisocial personality disorder.

(2016)

Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry
Bir üniversite hastanesi psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların yatış süreleri ve klinik özellikleri: Bir yıllık inceleme.

(2016)

Medicine Science.
Somatic diseases in psychiatry: a philosophical overview.

(2016)

The Journal of Neurobehavioral Sciences.
Repeated transcranial magnetic stimulation as a successful augmentation strategy in a patient with first episode psychosis.

(2016)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Long term use of escitalopram and high level of carcinoembryonic antigen (CEA).

(2016)

Korean J Fam Med
Tolosa-Hunt syndrome and comorbidity of obsessive compulsive disorder and aortic aneurysm.

(2016)

BMJ Case Rep
A case of venlafaxine induced akathisia.

(2016)

Trends Psychiatry Psychother.
Medial cranial fossa meningioma diagnosed as mixed anxiety disorder with dissociative symptoms and vertigo.

(2016)

Case Reports in Psychiatry.
Olfaktör Referans Sendromu

(2015)

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.
Psikiyatrik bozukluklarda bağırsak mikrobiyotasının rolü.

(2015)

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Multiple self-mutilations in adult attention deficit hyperactivity disorder.

(2015)

The Journal of Neurobehavioral Sciences.
Early onset progressive nonfluent aphasia

(2015)

The Journal of Neurobehavioral Sciences.
Episodic headache due to ruptured intracranial dermoid cyst.

(2015)

BMJ Case Rep.
Inappropriate sexual behavior due to frontal dementia.

(2015)

BMJ Case Rep
Extensive frontal grey matter volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis.

(2015)

BMJ Case Rep
Bir kaçınma davranışı olarak inhibe ejakülasyon.

(2015)

Medicine Science
Bupropion induced erythema multiforme

(2015)

Annals of Dermatology
Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction

(2014)

BMJ Case Reports
Swallowing metal things

(2014)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Sertraline induced angioedema

(2014)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Kronik kusma yakınması ile başvuran bir obsesif kompülsif bozukluk olgusu ve maprotilinle tedavisi: bir olgu sunumu.

(2006)

Düşünen Adam
Parkinson hastalığı yönünden aile yüklülüğü olan bir hidrofobi olgusu.

(2006)

Türkiye’xxde Psikiyatri
GATA Askeri Tıp Fakültesi’xxnde gerçekleştirilen madde bağımlılığı konulu paneli dinlemeye gelenlerde bağımlılık yapıcı madde kullanımının anket yöntemi ile sorgulanması.

(2000)

Bağımlılık Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Psychobiotics, in Frontiers in Psychiatry 2019
Treatment Resistance in Psychiatry: Risk factors, Biology and Management. 2018
Understanding Depression: Volume 1. Biomedical and Nuerobiological Background. 2017

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
55nci Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
2nci International Human Microbiota Congress 04 / 2018
3ncü Psikiyatri Zirvesi ve 10ncu Anksiyete Kongresi 03 / 2018
2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Anksiyete Kongresi 03 / 2017
8th International Congress on Psychiatry 04 / 2016
1nci Psikiyatri Zirvesi ve 8ncu Anksiyete Kongresi 03 / 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 Güz Klinik Süpervizyon Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index