Doç.Dr. Alper EVRENSEL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / SHMYO / Elektronörofizyoloji

alper.evrenseluskudar.edu.tr

(0212) 270 12 92

ORCID ID: 0000-0001-7037-0240

Documents : 58 | Citation : 525 | h-index : 9

Citation : 983 | h-index : 13 | i10-index : 18


Kısa Özgeçmiş

1977 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Gülhane Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. “Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan bireylerde saldırganlık ile serum tiroid hormon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlıklı doktora tezi ile 2006 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2006-2008 yılları arasında Sarıkamış Asker Hastanesi’nde psikiyatri kliniği servis şefliği yaptı. 2008 yılından beri NP Grup bünyesinde çalışmaktadır. Hâlen Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi ve NP Beyin Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Yüze yakın ulusal ve uluslararası makale yazarlığı, beş uluslararası kitap bölümü yazarlığı ve bir uluslararası kitap editörlüğü yapmıştır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 43

Vaccination and Immunotherapy for Major Depression

Advances in Experimental Medicine and Biology (2021)

CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective

Integrative Psychological and Behavioral Science (2020)

Inflammation Biomarkers in Psychiatry

Current Psychiatry Research and Reviews (2020)

Immune-Kynurenine Pathways and the Gut Microbiota-Brain Axis in Anxiety Disorders

Advances in Experimental Medicine and Biology (2020)

Neuroinflammation, Gut-Brain Axis and Depression

Psychiatry Investigation (2020)

Psychobiotics.

Advances in Experimental Medicine and Biology (2019)

The psycho-periodic cube

Medical Hypotheses (2019)

Pathological gambling due to aripiprazole: Two cases.

West İndian Medical Journal (2018)

Gut-brain axis and psychiatric disorders.

Current Psychiatry Reviews. (2018)

Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu

Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)

Hyperamylasemia Related to Sertraline.

Korean J Fam Med (2016)

Papilledema due to mirtazapine

Balkan Medical Journal (2016)

The Gut-Brain Axis: The Missing Link in Depression

Clin Psychpharmacol Neurosci (2015)

DSM’ye yöntemsel bir eleştiri.

Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry (2015)

Açlık grevi ve antipsikotik tedavi

Türk Psikiyatri Dergisi (2015)

Bupropion induced premature ejaculation

Türk Psikiyatri Dergisi. (2014)

Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü

Anadolu Psikiyatri Dergisi (2014)

Kendine zarar verme davranışının sınırları.

Anadolu Psikiyatri Dergisi (2014)

Essitalopram tedavisi sırasında gelişen galaktore: Olgu Sunumu.

Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2006)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 36

A Neurophilosophical Thesis About Consciousness

Journal of Mind and Behavior (2020)

Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2018)

Somatic diseases in psychiatry: a philosophical overview.

The Journal of Neurobehavioral Sciences. (2016)

A case of venlafaxine induced akathisia.

Trends Psychiatry Psychother. (2016)

Olfaktör Referans Sendromu

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. (2015)

Psikiyatrik bozukluklarda bağırsak mikrobiyotasının rolü.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)

Early onset progressive nonfluent aphasia

The Journal of Neurobehavioral Sciences. (2015)

Bir kaçınma davranışı olarak inhibe ejakülasyon.

Medicine Science (2015)

Bupropion induced erythema multiforme

Annals of Dermatology (2015)

Swallowing metal things

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Sertraline induced angioedema

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Microbiome-Induced Autoimmunity and Novel Therapeutic Intervention, 2023.
 2. Psychobiotics, in Frontiers in Psychiatry, 2019.
 3. Treatment Resistance in Psychiatry: Risk factors, Biology and Management., 2018.
 4. Understanding Depression: Volume 1. Biomedical and Nuerobiological Background., 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Current Opinion in Pharmacology, Gastrointestinal Section Edition, ISSN:1471-4892, 2017.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 55nci Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 2. 2nci International Human Microbiota Congress, 2018.
 3. 3ncü Psikiyatri Zirvesi ve 10ncu Anksiyete Kongresi, 2018.
 4. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Anksiyete Kongresi, 2017.
 5. 8th International Congress on Psychiatry, 2016.
 6. 1nci Psikiyatri Zirvesi ve 8ncu Anksiyete Kongresi, 2016.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)