Arş.Gör. Alihan KOCABAŞ

MDBF - Adli Bilimler

alihan.kocabasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2454

ORCID ID: 0000-0002-7251-0726


Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Adli Kimya, Biyokimya, Spektroskopi, Biyosensör, Antioksidan Aktivite, Belge İnceleme

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

16

Kısa Özgeçmiş

1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2011 yılında Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nden; 2016'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden; 2018 yılında, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminden itibaren çalıştığı ve doğal kaynakların biyolojik aktivitesi konusunda hazırladığı yüksek lisans tezi ile, 2019 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü'nün Biyokimya Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Projeler > Projeler

 1. Doğal Kaynakların Belge Olarak Kullanılabilecek Farklı Kâğıtlarda Görünmez Mürekkep Olarak Kullanımı ve Spektral Yöntemlerle Görünürleştirilmesi ile Doğal Kaynaklardan Yararlanılarak Mürekkep Eldesi, 2024.
 2. Toprağa Gömülen Farklı Türde Kumaşların Zamana Bağlı Olarak Gerçekleşecek Deformasyonunun Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 2. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 3. The Virtual 10th Annual Forensic Science Symposium, 2021.
 4. FIU The Virtual 10th Annual Forensic Science Symposium, 2021.
 5. 4th International Scientific Research Congress, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türk Biyokimya Derneği 2023
 2. Türkiye Kimya Derneği 2023
 3. Adli Bilimler Derneği 2022
 4. European Association for Biometrics (EAB) 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Üniversite Kültürü II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 2. Adli Bilimler Alan Uygulaması II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 3. Adli Bilimciler için Kimya, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 4. Adli Belge İnceleme, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 5. Adli Organik Kimya II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 6. Adli Kimyaya Giriş II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)