Arş.Gör. Alihan KOCABAŞ

MDBF / Adli Bilimler

alihan.kocabasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2454

ORCID: 0000-0002-7251-0726

: 2
: 0

Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Adli Kimya, Biyokimya, Spektroskopi, Biyosensör, Antioksidan Aktivite, Belge İnceleme

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

16

Kısa Özgeçmiş

1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2011 yılında Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nden; 2016'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden; 2018 yılında, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminden itibaren çalıştığı ve doğal kaynakların biyolojik aktivitesi konusunda hazırladığı yüksek lisans tezi ile, 2019 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü'nün Biyokimya Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Projeler > Projeler

 1. Olay Yerinden Elde Edilebilecek Delil Niteliğindeki Kontakt Lenslere Ait IR Spektroskopisi Kullanılarak Tanımlayıcı Bir Veri Tabanı Oluşturulması, 2024.
 2. Olay Yerinde Bulunabilecek İdrar Numunelerinin Adli Amaçlı Tespiti İçin Hızlı Bir Test Geliştirilmesi, 2024.
 3. Olay Yerinden Elde Edilen Görünmeyen Parmak İzlerinin Tayininde Kullanılmak Üzere Yeşil Sentez ile Biyosensör Geliştirilmesi, 2024.
 4. Doğal Kaynakların Belge Olarak Kullanılabilecek Farklı Kâğıtlarda Görünmez Mürekkep Olarak Kullanımı ve Spektral Yöntemlerle Görünürleştirilmesi ile Doğal Kaynaklardan Yararlanılarak Mürekkep Eldesi, 2024.
 5. Toprağa Gömülen Farklı Türde Kumaşların Zamana Bağlı Olarak Gerçekleşecek Deformasyonunun Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2209A/B FEN ve MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI, 2024.
 2. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 3. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 4. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 5. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 6. III. Uluslararası Güvenlik (Kriminalistik ve Kriminoloji) Kongresi, 2023.
 7. III. Uluslararası Güvenlik (Kriminalistik ve Kriminoloji) Kongresi, 2023.
 8. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 9. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 10. The Virtual 10th Annual Forensic Science Symposium, 2021.
 11. FIU The Virtual 10th Annual Forensic Science Symposium, 2021.
 12. 4th International Scientific Research Congress, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DANS KULÜBÜ, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türk Biyokimya Derneği 2023
 2. Türkiye Kimya Derneği 2023
 3. Adli Bilimler Derneği 2022
 4. European Association for Biometrics (EAB) 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Olguya Dayalı Toksikoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Olay Yeri İnceleme, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 3. Adli Organik Kimya I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 4. Adli Kimyaya Giriş I, (Lisans / 2022-2023 Güz)