Dr.Öğr. Üyesi Ahmet ŞENOL

MDBF/Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)/ Fen Bilimleri Enstitüsü / Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

ahmet.senoluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2482

ORCID ID: 0000-0001-9891-4596

Kısa Özgeçmiş

Dr. Ahmet ŞENOL Niğde’nin Bor ilçesinde doğmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, 1993-1997 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Lojistik Bilgi Sistemleri, Üniversite Bilgi Sistemleri konularında büyük çaplı projelerde önemli görevler icra etmiştir. 2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doktora Programına devam etmiş, 2018 yılında Doktor unvanını almıştır. Dr. Ahmet ŞENOL doktora tez çalışmasında esnek resim damgalama konusunda çalışmış olup uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir makalesi, uluslararası ve ulusal bilimsel konferanslarda bildirileri mevcuttur. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Identifying Cloud Computing, Security Challenges and a Field Survey, 2022.
 • Applications of Blockchain DNA, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Block Size Analysis for Discrete Wavelet Watermarking and Embedding a Vector Image as a Watermark

The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) (2018)

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Siber Güvenlik, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index