360 sanal tur

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. Müdür'ün Mesajı

T.C. Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bilim, biyoteknoloji ve mühendisliğin önemli ve yenilikçi alanlarında, multidisipliner ve interdisipliner çalışmalarda, en ileri teknik ve ekipmanların kullanımını, en son literatürün takibini ve uluslararası akademik ve bilim çevreleriyle iş birliği yapmak, ekip olma bilinci, bilimsel araştırmayı, uluslararası bilimsel literatüre katkıyı ve lisansüstü eğitimi desteklemek hedefiyle 2013’den bu yana faaliyet göstermeye başlamıştır. Enstitümüz, akademik dünyada kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu açıdan; her zaman dinamik, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır.

Bilim insanı demek pes etmeden usanmadan, bilimin derinliklerine uzanmaya çalışan; ulaştığı bilgiyi yeni araştırmalar yapmadan önce kendisine yolunda ışık olarak kullanan, bununla da yetinmeyip hep daha fazlasını arayan değer üretmeye odaklanan insandır. Bilgi, bilimin temel taşı olup günümüzde artan teknoloji ile bu çerçevede uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Ülkemizin ve insanlığın refahının artması için günümüzdeki gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekmektedir. Artık dünyanın her yerinde bilimsel faaliyetler hızlanmakta ve bilgiyi elde tutmak, kontrol etmek zorlaşmaktadır. Enstitümüzde verilen eğitimler sayesinde ülkemizi ileriye taşıyacak nitelikli ve değerli insan kaynağının yetiştirilmesi ile sağlanabilir.

FBE bünyesinde, Biyomühendislik Türkçe ve İngilizce Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Moleküler Biyoloji Türkçe ve İngilizce Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı , Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı , Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı  , Bilgisayar Mühendisliği Türkçe ve İngilizce  Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı , Siber Güvenlik Türkçe ve İngilizce Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı ,  Yapay Zeka Mühendisliği Türkçe Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Biyoinformatik Türkçe Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı ,  Kimya Mühendisliği Türkçe ve İngilizce Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı  ve Mühendislik Yönetimi Türkçe ve İngilizce (Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı) altında Yüksek Lisans Programları yer almaktadır.

Lisansüstü programlarımızda öğretim üyelerimiz ile konusunda uzman akademisyenler, en güncel teorik ve uygulamalı bilgileri öğrencilerimize aktarmaktadırlar.

Programlarımızın amacı; akademik kariyer basamaklarında ilerleyecek, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış yüksek lisans programları ile eş değerde uzmanlık sağlamaktır. Bu konuda Yurt dışındaki bazı üniversitelerle ortak program açılması da hedeflenmektedir.

Ayrıca Enstitü öğrencilerimize sanayi iş birliği odaklı tezler vererek ülkemiz ihtiyacı olan teknolojiyi yerli üretimle yapabilecek aşamaya getirebilmektedir. Bu tarzdaki tezler sayesinde Sanayinin gereksinimlerinin karşılanması ve öğrencilerimizin bu sanayi kapsamında işe başlaması hedeflerimiz de bulunmaktadır.

Kariyer yapmak isteyen ve bu anlamda kendini geliştirmeyi hedefleyen, lisans mezunu öğrenci adaylarımızı Enstitümüze bekliyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof.Dr. Mesut KARAHAN
Enstitü Müdürü

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!