Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

ENSTİTÜ SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMI

Enstitü Süreç Akış Diyagramı.docx

Sevgili Öğrenciler,

Dersleri tamamladıysanız ve tez (tezli program) /dönem projesi (tezsiz program) aşamasına geldiyseniz öncelikle bu derse (SİB595 veya SİB594) kaydolmalısınız. İmkânlar el verdiğince sizlerin ilgi duyduğu alanda istediğiniz hoca ile çalışmanıza imkân sağlamak istiyoruz. Bu nedenle lütfen dersini aldığınız hocalarla gidin, görüşün ve anlaşmaya çalışın. Şunu unutmayın verimli bir çalışma için hocanızın da sizinle çalışmak istemesi gerekir ve her hocanın danışman olabileceği belli bir öğrenci kontenjanı var. Hocalarınızla randevu alarak yüz yüze veya e-mail yolu ile iletişim kurabilirsiniz. Görüşme öncesi güncel transkriptinizi yanınıza almayı veya mesajınıza eklemeyi unutmayın.

En iyi dileklerimizle.Siber Güvenlik TR-ING  Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Bahar Dönemi online başvuruları 07.12.2020 tarihinde başlayacaktır.

Online Başvuru Linki 

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2020-2021 Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

  • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
  • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
  • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.


PROGRAM ÜCRETİ:

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 
2020-2021 YILI ÜCRET
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE %50 İNDİRİM
 
 

SİBER GÜVENLİK YÜKSEKLİSANS

PROGRAMI  (TEZLİ)

18.435,00

9.217,50

SİBER GÜVENLİK YÜKSEKLİSANS PROGRAMI  (TEZSİZ)

16.035,00

8.017,50


BİLİMSEL HAZIRLIK DERS ÜCRETİ2.315,00


Programa Öğrenci Kabul Koşulları

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

b) Programa üniversite sınavında Eşit Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı puan türünde öğrenci kabul eden lisans programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Siber Güvenlik Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır.

c) Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından LES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. d) Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

e) İngilizce yüksek lisans programları için ingilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır. Aday öğrencilier, TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Üsküdar Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirler.

f) Aday, YDS, e-YDS, YÖKDİL’den 100 tam puan üzerinden en az 65 puan, ÜÜİYS’den en az 65 puan, TOEFL IBT’den en az 78 puan almalıdır.

g) Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program dili olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi yapmış adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

h) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir.

i) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!