Kimya Mühendisliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizde Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olarak temel misyonumuz öğrencilerimize mühendislik disipliniyle ulusal ve uluslararası seviyede üstün nitelikli, çağdaş ve evrensel düzeyde bilimsel buluş ve teknoloji üretebilecek, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazandırabilecek nitelikte eğitim vermektir.

Vizyon

Üniversitemizde Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olarak temel vizyonumuz, mesleki sorumlulukları kapsamında karşılaştıkları mühendislik sorunları için çevresel etkenleri de göz önüne alarak geniş bir bakış açısıyla çözüm yollarının araştırılmasında ve
ilgili uygulamalarda görev alabilecek, geniş bilgi birikimine sahip akademisyenler ve sahip olduğu bu güçlü akademik potansiyel ile de bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, iş, endüstri ve toplumun beklentilerini karşılayabilecek niteliklere sahip kimya mühendisleri yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!