Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler


2020-2021 Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

  • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
  • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
  • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.

Onlıne Başvuru Linki 

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Fen bilimleri enstitüsü bünyesinde olan yüksek lisansa programında derslerin %40'ı uzaktan eğitim ile verilecektir; %20' si yüz yüze yapılacaktır; kalan %40'ın %40'ı uzaktan eğitim şeklinde, %60'ı yüz yüze olacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Mehmet OYMAK

E-mail: mertmehmet.oymak@uskudar.edu.tr


Kimya Mühendisliği Türkçe Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa ilgili üniversitelerin kimya mühendisliği, kimya, malzeme mühendisliği, gıda mühendisliği, biyomühendislik, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık,  biyoloji, matematik, fizik, mühendislik bilimleri gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından kabul olan adaylar ilan edilen günlerde bilim sınavına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.*

Kimya Mühendisliği TR Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilecek öğrenciler için iki ayrı tarihte bilim sınavı yapılacaktır. Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır ve iki sınavdan dilediklerine girebilirler.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir. Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler; 

ALES puanının : %50 ‘si, 

Bilim sınavı puanının : %30’u, 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının : %20’si

Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Bilim sınavında, adaylara tezli ya da tezsiz programa yerleşme tercihleri sorulacaktır. Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Her program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Bununla birlikte yeni düzenlemede, YÖK kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız sizlere duyurulacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
-Herhangi bir puan türünde 55 puan ve üzeri, son 3 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylar sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

* Lisans mezuniyeti Kimya Mühendisliği dışındaki öğrencilere ders dönemlerinde verilmek üzere birer ders ile Bilimsel Hazırlık uygulanır.

Bilimsel Hazırlık Programı Ders ücreti .........TL.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ/TEZSİZ
2020-2021 YILI ÜCRET
MEZUN ÖĞRENCİ %50
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
TEZLİ

18.435,00

9.217,50


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!