Kimya Mühendisliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

2021-2022 Bahar Dönemi Online Başvurular 20.12.2021 tarihi itibarı ile başlayacaktır.

ONLINE KAYIT LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

 Son Başvuru Tarihi                                   :  20 Ocak 2022  

 Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi   :   28 Ocak 2022 

 ALES Puan Türü                                         :    SAYISAL

Değerli Öğrencilerimiz,

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerimizin ve yedek listeden hak kazanıp asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke 3. Kat Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine gelmeleri ve ilgili formu doldurup imzalattıktan sonra öğrenci işleri sonrasında da muhasebe biriminden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

2021-2022 Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

  • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
  • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
  • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.


Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN

E-mail : selahattin.gultekin@uskudar.edu.tr (Dr. Öğr. Üyesi Mert Mehmet OYMAK)

E-mail: mertmehmet.oymak@uskudar.edu.tr


Kimya Mühendisliği Türkçe Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa ilgili üniversitelerin kimya mühendisliği, kimya, malzeme mühendisliği, gıda mühendisliği, biyomühendislik, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık,  biyoloji, matematik, fizik, mühendislik bilimleri gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından kabul olan adaylar ilan edilen günlerde bilim sınavına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Değerli aday öğrencilerimiz,

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerimizin ve  yedek listeden hak kazanıp asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke 3. Kat Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine gelmeleri ve  ilgili formu doldurup imzalattıktan sonra öğrenci işleri sonrasında da muhasebe biriminden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Bununla birlikte yeni düzenlemede, YÖK kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız sizlere duyurulacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
-Herhangi bir puan türünde 55 puan ve üzeri, son 3 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

* Lisans mezuniyeti Kimya Mühendisliği dışındaki öğrencilere ders dönemlerinde verilmek üzere birer ders ile Bilimsel Hazırlık uygulanır.

Bilimsel Hazırlık Programı Ders ücreti 2.525.00.TL.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ
2020-2021 YILI ÜCRET
MEZUN ÖĞRENCİ %50
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
TEZLİ

21.485,00

10.742,50


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!