Mühendislik Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

ENSTİTÜ SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMI

Enstitü Süreç Akış Diyagramı.docx

ONLINE KAYIT LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

 2022-2023 Bahar Dönemi Online Başvuruları 12.12.2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023 Cuma


PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/high-license-feesOnline Ön Kayıt Linki aşağıdadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


PROGRAM FEES: https://uskudar.edu.tr/tr/high-license-feesOnline Pre-Registration Link is below:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


 ALES Puan Türü     : SAYISAL


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Değerli Öğrencilerimiz,

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerimizin ve yedek listeden hak kazanıp asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke 3. Kat Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine gelmeleri ve ilgili formu doldurup imzalattıktan sonra öğrenci işleri sonrasında da muhasebe biriminden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)

– Nüfus Cüzdanın fotokopisi

– Fotoğraf (4 Adet)


2021-2022 Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

 • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
 • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
 • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.

Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet  SAVSAR 

E-mail: mehmet.savsar@uskudar.edu.tr

Mühendislik Yönetimi Türkçe (Tezli) Yüksek Lisans Programı:

 Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15 öğrenci kabul edilecektir*. Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için bilim sınavı yapılacaktır. Adayların bilim sınavı sonuçları değerlendirmeden sonra ilan edilecektir. Öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.

 Programa Kimler Başvurabilir?

Bu programa başvurabilmek için adayların mühendislik lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

 Programa Kabul Koşulları Nelerdir?

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilim sınavı notları ile bir değerlendirme yapılır. Yüksek Lisans programına kabul için aşağıda belirtilen not ağırlıkları kullanılarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla adaylar, puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır ve sıralamaya göre kontenjan doldurulur.


Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 3 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kesin Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler: 

 • Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
 • Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
 • Herhangi bir puan türünde 55 puan ve üzeri, son 3 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (2 Adet)
 • Online Başvuru Linki:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


   Yüksek Lisans için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ve Dersler: 

Yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, 1 sıfır kredili seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programları bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi hariç en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Program, dört zorunlu ve dört seçmeli yüksek lisans dersi şeklinde planlanmıştır. Seçmeli dersler, öğrencinin tercih edeceği ihtisaslaşmaya göre belirlenebilir.

*2020/2021 akademik yılında tanınan kontenjanlarla birlikte, yeni düzenlemede kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verilebileceği YÖK tarafından belirtilmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız ayrıca duyurulacaktır.

PROGRAM ÜCRETİ:

https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜSTATÜ2022-2023 YILI  %8 KDV DAHİL FİYAT
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ TEZLİ₺32.230
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İNGİLİZCE TEZLİ₺32.230
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İNGİLİZCE TEZSİZ₺25.230


BİLİMSEL HAZIRLIK-TEZ-DERS-İNGİLİZCE HAZIRLIK 2022-2023 YILI  %8 KDV DAHİL FİYAT
BİLİMSEL HAZIRLIK DERS ÜCRETİ₺3.410
İNGİLİZCE HAZIRLIK ÜCRETİ₺34.710
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!