360 sanal tur

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler


2023-2024 Bahar Yarıyılı Başvuruları Hk.

2023-2024 Bahar  Dönemi Online Başvurular 11.12.2023 tarihi itibarı ile başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 14.01.2024

PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

 ALES Puan Türü     : SAYISAL


A Short Guide for Üsküdar University Master of Science Students

 • General Requirements: You may enroll in a program with thesis or without thesis. In "with thesis" program, commonly, you will be required to take 7 or more courses in a minimum of two semesters and work for thesis which typically lasts about 2 semesters or more. The  "without thesis" program means you are rqeuired to take 10 or more courses in about 3 semesters and a project needs to be done in a minimum of one semester. Please check details of each program as it may vary.
 • Web-based Systems: There are 4 basic Web interfaces you should learn to use:
 • lms.uskudar.edu.tr: To attend on-line courses
 • stix.uskudar.edu.tr: To access course materials, to receive assignmenets, to send assignments, send/receive messages to/from the instructor of the course.
 • obs.uskudar.edu.tr: To learn your grades
 • fbe.uskudar.edu.tr: Science Institute main page for announcements, general information,
 • Course Requirements:  Courses are 14-week long and commonly, there is a midterm exam and a final exam, possibly homeworks and projects. Your average from a course should be 65% or higher to pass. If you fail  the course as you find out from obs.uskudar.edu.tr, there is a Re-sit Exam you can take which is one or two weeks after the finals. This exam substitutes the Final Exam.
 • Contact Information: For any general administration issues and information, your basic contact is hulya.dundar@uskudar.edu.tr at Science Institute “Çarşı Yerleşkesi”. For any academic related information, you should contact  your assigned supervisor. 


Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kısa Kılavuz

1. Genel Koşullar: Tezli veya tezsiz bir programa kayıt olabilirsiniz. "Tezli" programda, genellikle en az iki yarıyılda 7 veya daha fazla ders almanız ve genellikle yaklaşık 2 yarıyıl veya daha fazla süren tez için çalışmanız gerekecektir. "Tezsiz" program, yaklaşık 3 yarıyılda 10 veya daha fazla ders almanız gerektiği ve en az bir yarıyılda bir proje yapılması gerektiği anlamına gelir. Değişiklik gösterebileceğinden lütfen her programın ayrıntılarını kontrol edin.

2. Web Tabanlı Sistemler: Kullanmayı öğrenmeniz gereken 4 temel Web arayüzü vardır:
ben. lms.uskudar.edu.tr: On-line kurslara katılmak için
ii. stix.uskudar.edu.tr: Ders materyallerine ulaşmak, ödev almak, ödev göndermek, dersi veren öğretim elemanına mesaj göndermek / almak.
iii. obs.uskudar.edu.tr: Notlarınızı öğrenmek için
iv. fbe.uskudar.edu.tr: Fen Bilimleri Enstitüsü ana sayfası duyurular, genel bilgiler,

3. Kurs Koşulları: Kurslar 14 hafta sürmektedir ve genellikle bir ara sınav ve bir final sınavı, muhtemelen ödevler ve projeler vardır. Bir kurstaki ortalamanız, geçmek için% 65 veya daha yüksek olmalıdır. Obs.uskudar.edu.tr sitesinden öğrendiğiniz gibi dersten başarısız olursanız, finallerden bir veya iki hafta sonra girebileceğiniz bir Tekrar Sınavı vardır. Bu sınav, Final Sınavının yerini alır.

4. İletişim Bilgileri: Genel yönetim konuları ve bilgileri için temel irtibat kişiniz hulya.dundar@uskudar.edu.tr Fen Bilimleri Enstitüsü “Çarşı Yerleşkesi” dir. Akademik ile ilgili herhangi bir bilgi için, atanmış danışmanınızla iletişime geçmelisiniz.


Enstitü Süreç Akış Diyagramı.docx

Enstitü Süreç Akış Diyagramı - EN ).docx

Değerli Öğrencilerimiz,

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerimizin ve yedek listeden hak kazanıp asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke 3. Kat Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine gelmeleri ve ilgili formu doldurup imzalattıktan sonra öğrenci işleri sonrasında da muhasebe biriminden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.


https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2023-2024 Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

 • Tezli programlarımızda, Sayısal puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
 • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
 • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Prof. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.


22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Bununla birlikte yeni düzenlemede, YÖK kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız sizlere duyurulacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER


-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
-Sayısal puan türünde 55 puan ve üzeri, son 5 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)

-TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Eşdeğer Belge.

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylar sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

* Lisans mezuniyeti Bilgisayar Mühendisliği dışındaki öğrencilere ders dönemlerinde verilmek üzere birer ders ile Bilimsel Hazırlık uygulanır.


PROGRAM ÜCRETİ:

https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

 

Kimler Başvurabilir?

Programa Mühendislik Fakültesi mezunları, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır. Temel Bilgisayar Mühendisliği derslerinin verildiği bu programın en çok 2 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Kabul Koşulları Nelerdir?

2023-2024 Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.
Tezli Programa 15,Tezsiz Programa 30 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

İngilizce yüksek lisans programları için İngilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır. Aday öğrenciler, TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Üsküdar Üniversitesinin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirler.

  Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!