Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler


A Short Guide for Üsküdar University Master of Science Students

 • General Requirements: You may enroll in a program with thesis or without thesis. In "with thesis" program, commonly, you will be required to take 7 or more courses in a minimum of two semesters and work for thesis which typically lasts about 2 semesters or more. The  "without thesis" program means you are rqeuired to take 10 or more courses in about 3 semesters and a project needs to be done in a minimum of one semester. Please check details of each program as it may vary.
 • Web-based Systems: There are 4 basic Web interfaces you should learn to use:
 • lms.uskudar.edu.tr: To attend on-line courses
 • stix.uskudar.edu.tr: To access course materials, to receive assignmenets, to send assignments, send/receive messages to/from the instructor of the course.
 • obs.uskudar.edu.tr: To learn your grades
 • fbe.uskudar.edu.tr: Science Institute main page for announcements, general information,
 • Course Requirements:  Courses are 14-week long and commonly, there is a midterm exam and a final exam, possibly homeworks and projects. Your average from a course should be 65% or higher to pass. If you fail  the course as you find out from obs.uskudar.edu.tr, there is a Re-sit Exam you can take which is one or two weeks after the finals. This exam substitutes the Final Exam.
 • Contact Information: For any general administration issues and information, your basic contact is hulya.dundar@uskudar.edu.tr at Science Institute “Çarşı Yerleşkesi”. For any academic related information, you should contact  your assigned supervisor. 


Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kısa Kılavuz

1. Genel Koşullar: Tezli veya tezsiz bir programa kayıt olabilirsiniz. "Tezli" programda, genellikle en az iki yarıyılda 7 veya daha fazla ders almanız ve genellikle yaklaşık 2 yarıyıl veya daha fazla süren tez için çalışmanız gerekecektir. "Tezsiz" program, yaklaşık 3 yarıyılda 10 veya daha fazla ders almanız gerektiği ve en az bir yarıyılda bir proje yapılması gerektiği anlamına gelir. Değişiklik gösterebileceğinden lütfen her programın ayrıntılarını kontrol edin.

2. Web Tabanlı Sistemler: Kullanmayı öğrenmeniz gereken 4 temel Web arayüzü vardır:
ben. lms.uskudar.edu.tr: On-line kurslara katılmak için
ii. stix.uskudar.edu.tr: Ders materyallerine ulaşmak, ödev almak, ödev göndermek, dersi veren öğretim elemanına mesaj göndermek / almak.
iii. obs.uskudar.edu.tr: Notlarınızı öğrenmek için
iv. fbe.uskudar.edu.tr: Fen Bilimleri Enstitüsü ana sayfası duyurular, genel bilgiler,

3. Kurs Koşulları: Kurslar 14 hafta sürmektedir ve genellikle bir ara sınav ve bir final sınavı, muhtemelen ödevler ve projeler vardır. Bir kurstaki ortalamanız, geçmek için% 65 veya daha yüksek olmalıdır. Obs.uskudar.edu.tr sitesinden öğrendiğiniz gibi dersten başarısız olursanız, finallerden bir veya iki hafta sonra girebileceğiniz bir Tekrar Sınavı vardır. Bu sınav, Final Sınavının yerini alır.

4. İletişim Bilgileri: Genel yönetim konuları ve bilgileri için temel irtibat kişiniz hulya.dundar@uskudar.edu.tr Fen Bilimleri Enstitüsü “Çarşı Yerleşkesi” dir. Akademik ile ilgili herhangi bir bilgi için, atanmış danışmanınızla iletişime geçmelisiniz.


Enstitü Süreç Akış Diyagramı.docx

Enstitü Süreç Akış Diyagramı - EN ).docx

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

(2020-2021 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları, 07.12.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.)

Online Başvuru Linki 

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2020-2021 Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

 • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
 • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
 • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.


Tüm adaylarımıza duyurulur.

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü.Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.*

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için iki ayrı tarihte bilim sınavı yapılacaktır. Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır ve iki sınavdan dilediklerine girebilirler.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir. Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler; 

ALES puanının : %50 ‘si, 

Bilim sınavı puanının : %30’u, 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının : %20’si

Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Bilim sınavında, adaylara tezli ya da tezsiz programa yerleşme tercihleri sorulacaktır. Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Tezsiz program puan hesaplamasında ise;

Bilim sınavı puanının : %50’si,

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının    : %50’si

Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Bununla birlikte yeni düzenlemede, YÖK kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız sizlere duyurulacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER


-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
-Herhangi bir puan türünde 55 puan ve üzeri, son 3 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)

-TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Eşdeğer Belge.

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylar sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

* Lisans mezuniyeti Bilgisayar Mühendisliği dışındaki öğrencilere ders dönemlerinde verilmek üzere birer ders ile Bilimsel Hazırlık uygulanır.


SCIENCE INSTITUTE

 

 

FEE FOR 2020-2021

 

 


50% DISCOUNT FOR USKUDAR UNIVERSITY GRADUATES

 

COMPUTER ENGINEERING MASTER'S PROGRAM WITH THESIS ENGLISH

 

 

18.435,00

 

9.217,50


COMPUTER ENGINEERING ENGLISH MASTER PROGRAM WITHOUT THESIS
 

 

16.035,00

 

8.017,50


SCIENTIFIC PREPARATION COURSE FEE
2.315,00    


Kimler Başvurabilir?

Programa Mühendislik Fakültesi mezunları, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır. Temel Bilgisayar Mühendisliği derslerinin verildiği bu programın en çok 2 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Kabul Koşulları Nelerdir?

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversiteler arası Kurul tarafından LES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı (%50), lisans not ortalaması (%20) ve mülakat (%30) sonucu sıralama yapılarak adaylardan kontenjan kadar seçim yapılır.

İngilizce yüksek lisans programları için İngilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır. Aday öğrenciler, TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Üsküdar Üniversitesinin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirler.

  Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!