Moleküler Biyoloji (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Moleküler Biyoloji (İngilizce) bilim dalının misyonu, Moleküler Biyoloji alanında yetkin akademisyenler yetişmesine katkıda bulunmak; Moleküler Biyoloji alanının ekseninde disiplinler arası araştırmaları geliştirmektir.

Vizyon

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji (İngilizce) bilim dalının vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda nitelikli araştırmacılar yetiştiren, bilimin ve Moleküler Biyolojinin gelişmesine katkıda bulunan bir program olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!