360 sanal tur

Moleküler Biyoloji (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

Yilmaz O., “Diyete Devam Eden Otizmli Çocuklarda Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Belirlenmesi” (2016) (Danışman, Prof. Dr. Muhsin Konuk)

Yilmaz O., “Detection of Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) Gene C677T Polymorphism in Children with Autism on Diet” (2016) (Danışman, Prof. Dr. Muhsin Konuk)


ERGİNAL GENÇ B.R.” ALPORT SENDROMU İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR İLE ANALİZİ.” (2022) (Doç. Dr. Mesut KARAHAN)

ERGINAL GENÇ B.R.” ANALYSIS OF SOME GENES RELATED TO ALPORT SYNDROME WITH BIOINFORMATIC TOOLS.” (2022) (Assoc. Prof. Mesut KARAHAN)


ÜNVER D.” PİPER CUBEBA’ DE YER ALAN FİTOKİMYASALLARIN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE  IN VİTRO ALZHEİMER MODELİNDE KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ.” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Shirin TARBİAT)

UNVER D.” INSULATION, CHARACTERIZATION AND INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE EFFECT OF THE PHOTOCHEMICALS IN PIPER CUBEBA IN THE IN VITRO ALZHEIMER MODEL.” (2022) (Dr. Shirin TARBIAT)


BORA G. “ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLA ALZHEİMER VAKALARINDA ERKEN TANIYA YÖNELİK GENETİK ALZHEİMER YATKINLIK PANELİ HAZIRLANMASI.” (2022) (Prof. Dr. Sevim IŞIK)

BORA G. “PREPARATION OF A GENETIC ALZHEIMER SUITABILITY PANEL FOR EARLY DIAGNOSIS IN ALZHEIMER CASE WITH EARLY AND LATE ONCE.” (2022) (Prof. Dr. Sevim IŞIK)


ALKİLANİ H.”IDENTİFİCATİON OF TARGET GENES ASSOCİATED WİTH SLEEP DİSORDERS IN SCHİZOPHRNEİA.” (2022) (Doç. Dr. Pınar ÖZ)Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!