Moleküler Biyoloji (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

  1. Yilmaz O., “Diyete Devam Eden Otizmli Çocuklarda Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Belirlenmesi” (2016) (Danışman, Prof. Dr. Muhsin Konuk)
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!