360 sanal tur

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

İlerleyen teknolojiyle birlikte yapay zekâ, robotik, beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları, biyoinformatik ve veri madenciliği gibi alanlardaki gelişmeler, teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip uzman Bilgisayar Mühendislerine duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Nedir?

Günümüzde bilişim ve teknolojinin hayatımızın bir parçası olması, disiplinler arası çalışmaların tüm dünyada önem kazanması, bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların öneminin hızla artmasına neden olmuştur. Yazılım geliştirme yöntemleri, donanım teknolojileri, sağlık bilişimi, robotik, yapay zekâ teknolojileri, nöröbilim ve veri madenciliği gibi alanlardaki gelişmeler bilgisayar mühendisliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmaktadır.


Bu nedenle, özellikle İngilizce literatürü takip edebilen uzman bilgisayar mühendislerine,  teknoloji ve bilişiminin yer aldığı her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, alanındaki İngilizce kaynakları ve gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip etme becerisini kazanmış, bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda donanımlı, problem çözme yetenekleri gelişmiş ve uygulamaya odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Hızla gelişen bilişim teknolojilerini yakından takip etmek ve yön vermek amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istedikleri alana yönelik seçmeli dersler sunulmaktadır. Bu dersler arasında veri iletişimi ve bilgisayar ağları, algoritmalar, veri ve ağ güvenliği, yapay zekâ ve uygulamaları, sayısal görüntü işleme, kriptografi, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, bilgisayarlı görüntü işleme, biyoinformatik, beyin bilgisayar arayüzleri, robotik ve mobil uygulama geliştirme gibi dersler bulunmaktadır. Tüm derslerin bulunduğu liste, ilgili bağlantıdan incelenebilir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bunlar; sağlık kurum veya kuruluşları, savunma sanayisi, devlet bankaları ve özel bankalar, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler, perakende sektörü, ulaştırma sektörü, havacılık sektörü, üniversiteler başta olmak üzere, tüm eğitim sektörü, basın kuruluşları, multimedya, bilgisayar oyunları ve uygulama geliştiren kuruluşlardır. Eğitim dili İngilizcedir. Eğitim dilinin İngilizce olması mezunların uluslararası alanlarda iş bulabilmesini kolaylaştırmakta ve akademik yayın yazma ve okuma konularında yetkinlik sağlamaktadır.

Kamu ve özel sektörde her alanda iş imkânları mevcut olup, bilgisayar mühendisliğine olan ilgi ve gereksinim hızla artmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!