Mühendislik Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı Hakkında

  • Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Nedir?

Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, endüstride yönetici pozisyonunda görev alabilecek, yönetim alanında bilgi ve beceriler kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir. 

Mühendislik Yönetimi Kapsamı: Mühendislikte uzmanlaşmış işletmelerin, gelişmekte olan teknolojilerin ve ilgili bütün sistemlerin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanmasına yönelik bir disiplindir. Gerek stratejik ve gerekse operasyonel düzeylerdeki konularla ilgilenir, problem çözme teknikleri, disiplinler arası ekip çalışması ve mühendislik yönetimi problemlerinin analizi konularında gerekli altyapıyı sağlar.

 Mühendislik Yönetimi Uygulama Alanları Nelerdir?

Program tarafından sunulan dersler, Mühendislik Yönetiminin uygulama alanları olan aşağıdaki disiplinlerin temelini oluşturmaktadır:

  • Operasyon Mühendisliği ve Yönetimi
  • Kalite Mühendisliği ve Yönetimi
  • Veri Analizi ve Karar Destek Sistemleri
  • İnsan-Makine Sistemlerinin Tasarımı ve İşletimi
  • Sistem Simülasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım
  • Finans Mühendisliği ve Maliyet Yönetimi
  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
  • Risk Mühendisliği ve Yönetimi
  • Güvenilirlik, Bakım ve Güvenlik Mühendisliği

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programında, öğrencilerin temel yönetim bilgilerini öğrenebilmeleri için almaları gereken zorunlu dersler ve çalışmak istedikleri alana yönelik seçmeli dersler sunulmaktadır. Bu dersler arasında Operasyon Yönetimi, Mühendisler için İstatistiksel Analiz, Mühendislik Proje Yönetimi, Kalite Mühendisliği Yönetimi, Optimizasyon Metotları, Endüstriyel Veri Analitiği, Sistem Simülasyonu, Karar Verme Yöntemleri ve Tedarik Zincirleri Yönetimi gibi dersler bulunmaktadır. Tüm derslerin bulunduğu liste, ilgili bağlantıdan incelenebilir.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mühendislik Yönetimi gelecekte yönetici olabilecek mühendisler yetiştirmek için hazırlanmış bir yüksek lisans programı olduğu için, bu programdan mezun olan mühendisler, özel şirketler ve devlet kurumları gibi çeşitli sektörlerde yönetim pozisyonlarında çalışabilirler. AR-GE proje yöneticisi, insan kaynakları, strateji geliştirme, ürün geliştirme, lojistik gibi alanlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, bu alanda tezli yüksek lisans alan adayların aynı alanda veya benzer bir alanda doktora yapma imkânları da vardır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa başvurabilmek için herhangi bir mühendislik dalında lisans diploması almış olmak yeterlidir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!