360 sanal tur

Biyoinformatik (Tezli) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

YAYINLAR:

Özkan Oktay, E., Kaman, T., Karasakal, Ö.F. et al. In Silico Prediction and Molecular Docking of SNPs in NRP1 Gene Associated with SARS-COV-2. Biochem Genet 62, 156–175 (2024). https://doi.org/10.1007/s10528-023-10409-6.

Manaz, M., Karasakal, Ö.F., Özkan Oktay, E. et al. In silico analysis of missense SNPs in GABRA1, GABRB1, and GABRB3 genes associated with some diseases in neurodevelopmental disorders. Egypt J Med Hum Genet 24, 67 (2023). https://doi.org/10.1186/s43042-023-00446-6.

Karasakal, Ö. F., Özkan Oktay, E., & Kaman, T. (2023). Evaluation of missense SNVs within human APOE (Apolipoprotein E) gene via bioinformatics tools. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(2), 489-500. https://doi.org/10.25092/baunfbed.1197932.

Arash R., Karasakal, Ö. F., Oktay Özkan E., Karahan, M. In silico Evaluation of Single-Nucleotide Polymorphisms in CHRNA7 and GRIN1 Genes Related to Alzheimer's Disease.The Journal of Neurobehavioral Sciences 10(1):p 22-28, Jan–Apr 2023. | DOI: 10.4103/jnbs.jnbs_31_22.

Rezaeirad A., Karasakal, Ö. F., Kaman T., Karahan, M. Evaluation of SNP in the CDH8 and CDH10 Genes Associated with Autism Using In-Silico Tools. Turkish Journal of Science & Technology, 19(1), 213-222, 2024. https://doi.org/10.55525/tjst.1344460.

TEZLER İÇİN:

YÖKTEZ veritabanında listelenen tezlere ulaşmak için tıklayınız

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!