Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının misyonu;

- Alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip eden ve etme becerisini kazanmış, bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgilere sahip, bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı, analitik, kritik ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli uzman mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmek,

- Teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek bilgisayar mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

- Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak.

Vizyon

Bilişim ve teknolojinin günümüzde hayatımızın bir parçası olması, disiplinler arası çalışmaların tüm dünyada önem kazanması bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların öneminin hızla artmasına sebep olmuştur. Yazılım geliştirme metodolojileri, donanım teknolojileri, yapay zeka teknolojileri gibi alanlardaki ilerlemeler bilgisayar mühendisliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmaktadır. Bu yüzden, teknoloji ve bilişim çağının yaşandığı günümüzde yüksek bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları algoritmalar, bilgisayar ağları gibi temel konularda daha derin bilgilere sahip olarak ve uzmanlaşmak istedikleri konularda seçmeli dersler alarak mezun olduktan sonra çalışacakları iş alanları oldukça geniştir. Bunlar; sağlık kurum veya kuruluşları, savunma sanayisi, devlet bankaları ve özel bankalar, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler, perakende sektörü, ulaştırma sektörü, havacılık sektörü, üniversiteler başta olmak üzere, tüm eğitim sektörü, basın kuruluşları, multimedya, bilgisayar oyunları ve web sitesi geliştiren kuruluşlardır. Bu çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren bilgisayar bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!