360 sanal tur

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikamız

-Ülkemizin genç ve araştırmacı potansiyelinden istifade ederek girişimciliğin ve sanayi üniversite işbirliğinin etkin rol oynayacağı bir ekosistem oluşturmak,-Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek,-Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak,-Disiplinlerarası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak,-Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak,-Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek,

Değerlerimiz

-Kalite politikamız doğrultusunda benimsediğimiz temel değerler:-Tüm insani değerlere saygılı,-Katma değer üreten ve ARGE odakları çerçevesinde bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunan,-Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,-Değişime ve yeniliğe açık,-Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,-Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversitedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!