360 sanal tur

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Biyoteknoloji bilim dalının misyonu, Biyoteknoloji alanında yetkin akademisyenler yetişmesine katkıda bulunmak; Biyoteknoloji alanının ekseninde disiplinler arası araştırmaları geliştirmektir. Biyoteknoloji, doğa bilimleri uygulamalarına dayanan yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak için araştırmacıların hem bilim hem de endüstri alanlarında akıcı bir şekilde çalışmasını gerektiren multidisipliner bir alandır. Üsküdar Üniversitesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans programı, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyomühendislik gibi ilgili alanlarda temel lisans eğitimi almış öğrencilere, Biyoteknoloji alanında yeni ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirmesine olanak sağlayacak bilgi ve becerileri edinme fırsatını sunmaktadır.


Vizyon

 Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji bilim dalının vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda nitelikli araştırmacılar yetiştiren, bilimin ve Biyoteknoloji gelişmesine katkıda bulunan bir program olmaktır. Biyoteknoloji alanında endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda alanında lider araştırmacılar ve daha donanımlı Biyoteknoloji uzmanları yetiştirmek Biyoteknoloji Yüksek Lisans programının vizyonudur.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!