360 sanal tur

Siber Güvenlik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

Nawaz F. “ DETECTİNG OBFUSCATED MALWARE USİNG MACHİNE LEARNİNG.” (2022) (DANIŞMAN PROF.DR. SERHAT ÖZEKES.)

ABDİRİZAK A.M.”ANONYMOUS AUTHENTİCATİON İN WBANS BASED E-HAELTHCARE SYSTEMS: CHALLENGES AND INNOVATİVE APPROACHES MASTER PROJECT.” (2022) (Danışman Prof.Dr.Serhat ÖZEKES)

ANAR M.” NEXT GENETATION FIREWALL’S TECHNOLOGIES AND TESTING ON SIMULATION” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞENOL)

DEMİRCİ M.” MAKİNE ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI KULLANARAK SİBER E-DOLANDIRICILIK SALDIRILARININ TESPİTİ.” (2022) (Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL)

ABDULLAHİ İ. “ CYBER THREAT INTELLİNGENCE” (2022) (DANIŞMAN Dr.Öğr.Üyesi Gamze USLU)

RAZA M.K. “CREDİT CARD FRAUD DETECTİON USİNG MACHİNE LEARNİNG ALGORİTHM AND ANALYSİS BASED ON TİME SERİES DATA.” (2022) (Dr.Öğr.Üyesi Rowanda  D. AHMED)

YÖKTEZ veritabanında listelenen tezlere ulaşmak için tıklayınız

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!