360 sanal tur

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Nedir?

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.


Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştırma-geliştirme bölümlerinde yüksek biyomühendislere ihtiyaç vardır. Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek biyomühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa ilgili üniversitelerin biyomühendislik, genetik ve biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, sağlık bilimleri, tıp, eczacılık, veterinerlik, matematik, fizik, kimya, psikoloji, hemşirelik, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, mühendislik bilimleri, biyoloji ve kimya mühendisliği, gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir? 

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken temel bilgileri içeren Biyomühendislik Temel Konuları I, Biyomühendislik Temel Konuları II, Uygulamalı Biyoistatistik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği zorunlu derslerine ek olarak çalışmak istedikleri alana yönelik seçebilecekleri Nanobiyomühendislik, Biyomühendislikte Matematiksel Yöntemler, Kanser Biyomühendisliği, Biyoproses Mühendisliği gibi seçmeli dersler ile hem temel bilgilerini hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur.

Öğrenciler edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökebilmeleri için üniversitemiz bünyesinde bulunan biyomühendislik laboratuvarı, klinik biyokimya ve toksikoloji laboratuvarı, klinik farmakogenetik laboratuvarı, nöropsikoloji ve psikoloji laboratuvarı, nörogörüntüleme laboratuvarı, elektrofizyolojik görüntüleme laboratuvarı, radyodiyagnostik görüntüleme, beyin simülasyon laboratuvarımızda uygulamalı çalışmalar yapma olanağı bulunmaktadır.

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyomühendislik (İngilizce) Yüksek Lisans programını bitiren bireyler; ilaç, çevre, tarım, ziraat ve biyomedikal gibi alanlarda çalışabileceği gibi endüstriyel biyomühendislik çevre, ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler endüstriye katkı sağlamaları özendirilerek yenilikçi projelerinin hayata geçirilebilmesi için kendi biyomühendislik şirketlerini kurmaları teşvik edilerek Türkiye’de Biyomühendislik sektörünün gelişmesine katkı yapması hedeflenmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!