Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyoteknologlar, İnsan ve Çevre Sağlığı Alanında Çalışıyor

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Biyoteknoloji (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştırma geliştirme bölümlerinde biyoteknologlara ihtiyaç vardır. Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek biyoteknologların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında, biyoteknolojiye giriş, mikrobiyoloji ve teknikleri, uzmanlık alan dersi gibi zorunlu derslerin yanında, biyoteknolojide güncel konular, immobilize enzim ve hücre teknolojisi, ileri hücre kültürü teknikleri, nanobiyoteknoloji gibi seçmeli dersler okutulmaktadır.

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yüksek Lisans Programını bitiren mezunlar, ilaç, tarım, ziraat ve biyomedikal gibi alanlarda çalışabileceği gibi endüstriyel biyoteknoloji çevre, ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler endüstriye teşvik edilerek kendi projelerinin hayata inovatif aktarımı için kendi biyoteknoloji şirketlerini kurmaları teşvik edilerek Türkiye'de biyoteknoloji sektörünün gelişmesine katkı yapması hedeflenmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!