360 sanal tur

Siber Güvenlik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Bilgi Çağının Güvenliğini Siber Güvenlik Uzmanları Sağlıyor

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Nedir?

Yaşadığımız bilgi çağında çok yoğun biçimde iletişim sistemlerini, bilgisayar sistemlerini ve ağlarını kullanıyoruz. Neredeyse her türlü hizmet ve savaş dahil her faaliyet siber uzayda gerçekleşmekte. Başta kendimize ait kişisel ve mahrem veriler olmak üzere finans, sağlık, savunma ve iş dünyasına ait devasa miktarlardaki yaşamsal öneme sahip veriler sayısal evrende depolanıp saklandığından, bu verileri kötü amaçlı işlemlerden, saldırılardan korumak bireylerin, şirketlerin, kurum ve kuruluşlarıyla devletlerin güvenliği için çok büyük önem taşımakta. Siber güvenlik uzmanları bilgisayar ağlarını ve elektronik altyapıları bu tür saldırılara karşı korumak için en son ve en etkili savunma hattını oluştururlar.


Siber güvenlik, yönetimsel, psikolojik, sosyolojik, tarihsel, yasal, politik, askeri ve akademik çok sayıda alanın iç içe girdiği bir konudur. Siber güvenlik hem kurumlar ve ticari şirketler hem de devletler için önemli bir gereksinim haline geldiğinden, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi ile Türkiye ulusal kapsamda siber güvenliğe yönelik ilke, stratejik hedef ve bu hedeflere ulaşmak için temel uygulama ve atılması gereken somut adımları belirlemiştir. Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı, gerekli temel ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra mesleklerini yürütmek için gerekli becerilerle donatarak kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek; kognitif bilim, psikoloji, felsefe, sinirbilim ve yapay zekâyı kullanarak düşünme, akıl yürütme, öğrenme ve davranış yeteneğini içeren zihinsel süreçlerimizi siber güvenlik alanına uygulayarak siber güvenlik alanında öncü bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Programı Başarı ile Tamamlayan Öğrenci Neler Öğrenir?

Sayısal evrende siber tehditlerin neler olabileceğini, güvenliğin ne olduğunu ve güvenliği gerçekleştirmek için stratejileri, araçları ve yöntemleri kullanmayı,

Bir hacker gibi düşünebilmeyi fakat yüksek etik davranış standardına bağlılığı,

Siber güvenlik alanındaki bilgi birikimini yaşam boyu geliştirmek için yenilikçi paradigmaları denemeyi ve bilimsel yazında araştırma yapmayı,

Siber güvenliğin sürekli değişen sorunlarını yaratıcı ve sistematik bir şekilde çözmek için kritik düşünmeyi,

Siber güvenliğin hukuki boyutlarını,

Kurum ve kuruluşların siber güvenlikle ilgili bölümlerinde liderlik rolü için gereken becerileri öğrenir.

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümleri öğretim üyeleri ile sunulan bu yüksek lisans programı, öğretim üyelerinin farklı uzmanlıklarından yararlanarak disiplinler arası karaktere sahip hızla gelişen bu alanda hem temel hem de uygulamalı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Siber Güvenlik Lisansüstü Programına üniversite sınavında Eşit Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. Bilgisayar bilimleri alanı dışından gelen öğrencilere gerekli görüldüğü durumlarda Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programında öğrenciyi alan derslerine hazırlayan Ayrık Matematik, Algoritma ve Programlamaya Giriş, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları gibi dersler yer alır. Bilimsel hazırlık sonrası ise Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği, Kriptografiye Giriş, Ağ Güvenliği, Uygulama Güvenliği gibi zorunlu derslerin yanında Siber Saldırı Teknikleri, Kötü Amaçlı Yazılım Analizi ve Tespiti, Kripto Para Teknolojileri, Siber Güvenlikte Yapay Zekâ gibi yirminin üzerinde dersin yer aldığı zengin ders havuzundan seçmeli dersler sunulur.

Öğrenciler Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programında üç adet seçmeli ders alırken, Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programında altı adet seçmeli ders alırlar.

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Güvenli veri ve güvenli bilgi sistemlerinin önemi her geçen gün daha da arttığından, siber güvenlik alanının önümüzdeki yıllar boyunca gerek kamuda gerekse özel sektörde birçok yeni iş yaratması bekleniyor. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde bilgi güvenliği uzmanı, güvenli yazılım uzmanı, bilgi güvenliği analisti, ağ güvenliği uzmanı, sızma testleri uzmanı, zafiyet analisti, zararlı yazılım analisti, bilgi güvenliği yöneticisi vb. pozisyonlarda iş bulabilirler. Siber güvenlik konusunda araştırmacı veya akademisyen olarak kariyer sahibi olmak isteyen tezli yüksek lisans mezunları, siber güvenlik, bilgisayar mühendisliği veya ilgili diğer alanlarda doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!