Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. - Duyurular

02 TEM 2020

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİLERE DUYURULUR.

Enstitümüzde Dersler %40  oranında Uzaktan Eğitimle verilmektedir.

12 HAZ 2020

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ONLİNE BAŞVURULAR 15 HAZİRAN 2020 BAŞLIYOR.

Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-20201 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Online Başvuruları 15 Haziran 2020 Pazartesi günü başlıyor. 

12 HAZ 2020

YÖK'TEN TEZ AŞAMASINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE EK SÜRE HAKKI TANINMASI.

Değerli Öğrencilerimiz;Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10 Haziran 2020 tarih, 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine;“Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” fıkrası eklenmiştir. (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/lisansustu-ek-sure-hakki.aspx)Bilgilerinize sunulur.

28 MAY 2020

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrencilerimiz,2019-2020 Bahar Yarıyılında LMS Üzerinden Yürütülecek Olan Online Final Sınav Programı(*) için aşağıdaki linke tıklayınız:Link: Fen Bilimleri Enstitüsü Bahar Dönemi LMS Online Final Sınav Programı.xlsx(*) Tabloda yalnızca online final sınavı uygulayacak derslerin listesi yer almaktadır. Ödev/Sunum/Proje vb. değerlendirme takvimi için dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. 

15 NİS 2020

Kayıt Dondurma Talepleri Son Başvuru Tarihi.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Son Başvuru Tarihi: 17 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlenmiştir. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

08 NİS 2020

Kayıt Dondurma Talebinde Bulunmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine;

Değerli Öğrencilerimiz;Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan “Kayıt yenileme ve dondurma” başlığı 19. Maddede yer aldığı şekliyle, öğrencilerimiz kayıt dondurma haklarından istifade edebilmektedirler.Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında ifade edildiği şekliyle;1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda; tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine ve bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.Öğrencilerimizin azami süreleri ve tezlerini yürütmelerine mani bir durumun varlığının tespiti ve yöntemine dair bir düzenlemeye gidilmiştir.Bununla birlikte, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dondurmayı müteakip Bahar yarıyılı - Güz yarıyılı arasındaki kayıt ücreti farkı ile ilgili talepler için ise kayıt dondurma gerekçesinin;- Öğrencimizin tezini yürütme, veri toplama sürecine mani olacak derecede etki edecek mertebede olması,- Danışmanının aynı gerekçeleri teyit eder yazılı (elektronik posta, stix yazışması vb) olması,- Mevcut döneme mahsus sağlık problemleri yaşamış olması,- Sahada aktif görev alıyor olması veya- Bu çerçevede olmak kaydıyla karşılaşılan güçlükler neticesinde tezini yürütemiyor olması,gibi mücbir ve koronavirüs koşulları çerçevesinde ortaya çıkan kısıtlardan olduğuna kanaat getirildiği taktirde sırasıyla, ilgili danışman görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Mali İşler Direktörlüğü’nün kararı sonrası kayıt dondurma ücreti alınmayacaktır.Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin, web sayfamızda "Formlar" (https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar) başlığı altında bulunan "Kayıt Dondurma Formu"nu, tez konusu ve tez danışman bilgisi ile birlikte hulya.dundar@uskudar.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.Kayıt dondurma süreci, mali işler ve öğrenci işleri süreci tamamlandıktan sonra geçerli olacaktır.  Son kayıt dondurma başvuru tarihi 21 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.Bilgilerinize sunulur...Doç. Dr. Mesut KARAHANFen Bilimleri Enstitü Müdürü

02 NİS 2020

YÖK KAYIT DONDURMA (Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih ve 104.01.02.04-E.24625 sayılı "Kayıt Dondurma" ile ilgili yazıları ektedir. Bilgilerinize rica olunur.2020-04-02-12-13-52.pdf

02 NİS 2020

CANLI YAYIN DERSLERİ HAKKINDA

Değerli Öğrencilerimiz, Üsküdar Üniversitesi TV Haftada 6 gün 9:30-18:00 arası canlı ders yayınlarına başlamıştır. Cumartesi günleri 17:00-18:45 arası Fen Bilimler Enstitüsü'ne ayrılmıştır. https://tv.uskudar.edu.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÜTV PROGRAMI.docx

27 MAR 2020

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerli Öğrencilerimiz,Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı kararla uzaktan eğitim sistemine geçilmiş olup dersler STIX programı üzerinden yapılmaya başlanmıştı.Bundan sonraki süreçte eğitimin yürütülme şekli hakkında sizleri 2 ana başlıkta kısaca bilgilendirmek isteriz.Ders Aşamasındaki Öğrenciler İçin Derslerin İşlenişi ve Sınavlar26.03.2020 tarihli YÖK’ün, Bahar yarıyılının uzaktan eğitimle tamamlanması açıklaması doğrultusunda, Üniversitemiz Akademik Takvimi güncellenmiştir. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için akademik takvimi ve web sayfamızdaki duyuruların takip edilmesi önemlidir.Ara sınav tarihlerine kadar olan süreçte sizlerle ders materyal paylaşımı tamamen STIX / LMS* veya Zoom** gibi öğretim üyesinin sizlerle paylaşacağı mecralardan yürütülecek olup, ara sınavlarınız ise dersin öğretim üyesinin online uygulayacağı şekilde icra edilecektir.Ara sınavı takip eden süreçte de benzer şekilde dersler senkron biçimde ana bilim dalı ve ilgili öğretim üyesi koordinasyonunda yürütülecek ve final sınavları da benzer şekilde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecektir.Sınav uygulaması hakkında sonraki günlerde sizlere ayrıca bilgi verilecektir.* LMS ara yüzü ve kullanımı hakkında bilgi almak için bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz. (LMS sistemine OBS bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz.)** Zoom hakkında bilgi için tıklayınız.Tez ve Proje Dönemindeki ÖğrencilerimizEn kısa zamanda normale dönmesini dilediğimiz bu dönemde, veri toplama sürecindeki öğrencilerimizin zaman içerisinde tezlerinde gecikmeler olması muhtemeldir.Mevcut karantina döneminden kaynaklanan ve mücbir sebeplerle tez dönemlerinizin uzaması söz konusu ise tezinizi/projenizi dondurabilir veya tamamlanmasını müteakip çözüm merkezine gerekçeli talepleriniz ile başvurabilirsiniz.Lisansüstü programlardaki tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının kayıt altına alınarak denetlenebilir olması şartıyla sanal ortamda yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla ilgili olarak tez öğrencimiz danışmanı ile iletişim halinde olarak uygulama seçimi ve takvim planlayarak sınavı gerçekleştirebilirler. Sınava dair video dosyası danışman öğretim üyesinde olmalıdır.Tüm imza süreçleri aksi bir takvim ve yöntem ilan edilmediği sürece öğretim elemanları ile STIX üzerinden, enstitü sekreterliği ile elektronik posta yazışmaları şeklinde yürütülecektir.Proje aşamasındaki öğrencilerimiz ise projelerini tamamladıktan sonra ilgili proje danışmanı ile elektronik ortamda projelerini paylaşabilir ve elektronik posta ile uygunluk aldığı taktirde projesini tamamlamış sayılacaktır. Öğrencilerimiz enstitümüze bu yazışmaların çıktısını alarak başvurabilirler.Bu süreçte, tez danışman ataması, danışman değişikliği, tez konusu değişikliği, tez önerisi vb. talepleriniz danışman ve anabilim dalı başkanlığının mail ile onaylamaları sonrasında ilgili mailin Enstitü ile hulya.dundar@uskudar.edu.tr  adresi üzerinden paylaşılması yeterli olacaktır.Saygılarımızla.

23 MAR 2020

ÖNEMLİ DUYURU

Sevgili Öğrencilerim,Hepimizin bildiği üzere ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri zorlu bir sürecin içerisinden geçmekte ve belki de yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda insanlığın ne kadar zorlu bir sınavdan geçtiğini daha iyi anlayacağız. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günleri en az hasarla atlatabilmek için Devletimizin aldığı tedbirler hayati önem taşımaktadır. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde her bir bireyin üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu konuda göstermiş olduğunuz olgun tavır ve işbirliği için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Sosyal düzenin yürütülmesini sağlayan tüm kurum kuruluşların etkilendiği bu süreçte eğitim sektörü de derinden etkilenmektedir. Bu amaçla YÖK, üniversitelerde eğitimin devam ettirilebilmesi için belirli bir süre derslerin uzaktan eğitimle yapılması kararını almıştır. Bu sürecin ne kadar süreceği bilinmemekle beraber alınan sıkı önlemlerin hayata geçirilmesiyle kısalacağı kuşkusuz kesindir. YÖK’ ün belirlediği yol haritasının sürdürülebilir olması için tüm olanaklarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Üniversitemiz, bu sorumluluk bilinciyle ülke olarak yaşanan Korona Virüs Pandemi’ sine karşı tüm önlemleri almaya ve eğitimin sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadır.  Bu amaçla uzaktan eğitim sistemi üzerinden teorik dersler senkron ve/veya asenkron eğitim sistemleri olarak uygulanacaktır. Öncelikle vize takvimine kadarki 2 haftalık süreçte tüm öğretim elemanlarımız derslerin slaytlarına (ppt) ses kayıtlarını ekleyecekler ve sınıfta olduğu gibi her slaytı detaylı anlatacaklardır. Bu slaytlar sizlerle üniversitemizin bilgi paylaşım platformu olan STİX üzerinden paylaşılacaktır. Yine sizlerin tekrar edilmesini istediğiniz konular, yaşadığınız problemler veya aklınıza takılan sorular STİX üzerinden karşılıklı olarak iletişim kurularak sürdürülecektir. Eğitimin İlk üç haftalık süreci ve uzaktan eğitimin döneminde edindiğiniz bilgilerden ödevler verilecek ve ödevleriniz VİZE notu olarak değerlendirilecektir.  Bu süreçte öğretim üyelerimiz sizlere gerekli olan tüm desteği verecek ve gerekli hassasiyeti göstereceğinden hiç şüpheniz olmasın.  Son 7 haftalık dönem yaşanan gelişmelere göre yeniden ele alınacak ve ihtiyaç dâhilinde eğitim sürecinde tekrar gözden geçirilerek öğrenci odaklı olarak inşa edilecektir.  Yaşanan tüm sıkıntılı süreçlere rağmen millet olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancım ve güvenim tamdır. Sizlerden ricam eğitimin en önemli ayağını oluşturan sizler bizlerle uyum içerisinde iş birliği kurmanız ve bunun sürekliliğini sağlamanızdır. Ayrıca bu dönemde motivasyonunuzu yüksek tutmanız, Sağlık Bakanlığının önerilerine uymanız ve lütfen gerekmedikçe evinizden çıkmamanızdır.  Sizlere ve Ailelerinize Sağlıklı Günler Dilerim. Sevgi ve sağlıcakla kalınız…                                                                                             Doç. Dr. Mesut KarahanFen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

26 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS KAPATILAN SEÇMELİ DERSLER HK.

Ekli tabloda belirtilen ve kapatılmış olan seçmeli dersler yerine başka seçmeli ders seçilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize duyurulur.BİYOTEKNOLOJİ KAPATILAN DERSLER HK..xlsx

24 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS KAPATILAN SEÇMELİ DERSLER HK.

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Öğrencilerimize duyurulur.BYT510-BYT518 Seçmeli Dersleri kapatılmıştır. Aşağıdaki seçmeli dersleri seçebilirsiniz.BİYOTEKNOLOJİ KAPATILAN DERSLER HK..xlsx

19 ŞUB 2020

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ VE HAFTALIK DERS PROGRAMI.

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Y.L..xlsx

14 ŞUB 2020

Fen Bilimleri Enstitüsü Derslerin Başlama tarihi değişikliği hk.

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Derslerin Başlama Tarihi 24 Şubat 2020 olarak güncellenmiştir. Öğrencilerimize duyurulur.

11 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV SONUÇLARI

MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAVI SONUÇLARI.docx

11 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ SİBER GÜVENLİK YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV SONUÇLARI

SİBER GÜVENLİK YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAVI SONUÇLARI.docx

04 ŞUB 2020

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

Tez Yazım Klavuzu Güncellenmiş ve Öğrenci Klavuzu Bölümünde yayınlanmıştır.Öğrencilerimize duyurulur.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!