Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. - Duyurular

14 MAR 2023

OBS ,DERS KAYITLARI, STIX, ALMS, TÜM OTOMASYON İŞLEMLERİ VB. GİRİŞLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME....

ENSTİTÜ BİLGİLENDİRME.docxENSTİTÜ BİLGİLENDİRME İNGİLİZCE.docx

06 MAR 2023

2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim- Öğretim Süreçlerimiz Hakkında Bilgilendirme:https://uskudar.edu.tr/tr/uek Dersler LMS sistemi (ALMS ) üzerinden yapılmaktadır.Öğrencilerimiz yukarıdaki linkten eğitim dokümanlarına ulaşabilir ve dersin öğretim üyesi sanal sınıf oluşturduğunda kendi sistemlerinden dersin saatinde derse giriş yapabilirler.Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili açıklamalar:27 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında ders kayıtları/danışman onayları yapılacaktır.6 Mart 2023 tarihinde lisansüstü dersler başlayacaktır.Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim ( https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.Tezli programlarda 2 yarıyıl, tezsiz programlarda ise 1 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde açıklanan vize sınavlarının başlangıç tarihine kadar (24 Nisan 2023) yapılması gerekmektedir. Vizelerden sonra yapılan başvuralar reddedilir. Kayıt dondurma işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yürütülmektedir: https://uskudar.edu.tr/tr/kayit-dondurmaDerslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez/proje sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili güncel formlara https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.Üçüncü yarıyıl başına kadar tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.Onayları mail üzerinden iletilmek kaydıyla belgelerin elden teslim zorunluluğu yoktur.Eğitim ve öğretim süresini dolduran tüm öğrencilerimiz tez ve projelerini bahar dönemi için 23 Haziran 2023 tarihinde teslim etmelidirler.Belirtilen tarihten sonra getirilen tezler Güz dönemine sayılacak, azami süresini dolduran tezli/tezsiz öğrencilerin ise kayıtları silinecektir.Öğrencilerimizin aşağıdaki dokümanları dikkatle okumaları süreçlerin sağlıklı takibi açısından önemlidir:Tezli öğrenciler;  https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar TEZ YAZIM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER. Güncel....pdf      Tezsiz öğrenciler;  7-ÜÜ.proje-surecinde-yapilmasi-gerekenler.docxYükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;Tezli yüksek lisans programıSüre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.Tezsiz yüksek lisans programı Süre MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje çalışmasından) almaları gerekmektedir.Bilgilerinize sunulur.Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü.

21 ŞUB 2023

HAFTALIK DERS PROGRAMI. (2022-2023 BAHAR DÖNEMİ)

DERS PROGRAMLARI WEB.xls

21 ŞUB 2023

BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI HK.

Bahar Dönemi ders kayıtları 27.02.2023 -12.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Tüm öğrencilerimize duyurulur.  

21 ŞUB 2023

Bahar Eğitim Öğretim Dönemi Hakkında Senato Kararı

Bahar Dönemi ders kayıtları 27.02.2023 tarihi itibarı ile başlayacaktır.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 17.02.2023 tarihli yazısı gereğince Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.1. Üniversitemizde “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi' nin 06.03.2023 tarihinde başlatılmasına,2. Derslerin çevrimiçi / eş zamanlı (senkron) veya çevrimdışı / eş zamanlı olmayan (asenkron) uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına,3. Yerleşkelerimizdeki kütüphaneler-e-kütüphaneler ile sosyal alanların tüm öğrencilerimiz için açık tutulmasına ve internet alt yapısından yararlanmalarının sağlanmasına,4.  "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca;a) Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin,b) Sağlık Bilimleri Fakültemizin, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Ortez ve Protez ve Perfüzyon bölümlerindeki ‘işletmede mesleki eğitim’ döneminde olan öğrencilerin,c) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun (SHMYO) Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Evde Hasta Bakımı, Fizyoterapi, Gıda Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarımızdaki ‘işletmede mesleki eğitim’ döneminde olan öğrencilerin,  uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde alabilmelerine,d) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin stajlarının yüz yüze yürütülmesine,e) Yukarıda yer alanların dışındaki uygulamalı dersleri olan bölüm ve programların teorik derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına, uygulama kısmının ise 2023 Nisan ayı itibariyle uygulanmasına,5. Üniversitemize yapılacak “Özel Öğrencilik” taleplerinin, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlangıç tarihi olan 06 Mart 2023 tarihi dikkate alınarak 3 hafta içinde yapılmasına,6. Üniversitemizdeki bölüm ve programlarda kayıtlı olan ve depremden etkilenenler içinden talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,7. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizden 06 Şubat 2023 ve sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine ait final, bütünleme, mazeret, hazırlık, TÖMER, tek ders gibi sınavlara katılamayanlar için söz konusu sınavların 27 Şubat – 05 Mart 2023 tarihleri arasında yüz yüze olarak yapılmasına,8. Lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavına katılamayanların enstitü müdürlükleri tarafından belirlenecek tarihlerde söz konusu sınavlarının gerçekleştirilmesine,9. Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında Üniversitemiz Senatosu tarafından gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararıyla hibrit öğretim usulü de değerlendirilecektir.Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 20 Şubat 2023, Pazartesi günü yapılan toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. Tüm mensuplarımıza saygıyla duyurulur.Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü

10 ŞUB 2023

BAHAR EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/8901/bahar-egitim-ogretim-donemi-icin-onemli-duyuruYaşanan deprem nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) aldığı karar gereği; 1) Bahar eğitim- öğretim dönemi başlangıcı, duyurusu daha sonra yapılacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. 2) Güz dönemine yönelik gerçekleştirilemeyen bütünleme sınavları 27 Şubat – 05 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 3) 07 - 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan yeterlilik, hazırlık, proje sunumu, tez savunma gibi tüm sınavlar, 27 Şubat - 05 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 4) Ders seçim işlemleri ile kurum içi yatay geçiş ve çift anadal/yan dal başvuruları bahar dönemi başlayana kadar gerçekleştirilebilecektir.5) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerimizin uygulama dersleri ilgili hastanelerde devam edecektir.6) Yukarıdaki maddelerin dışındaki tüm konularla alakalı ilgili akademik birim ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden öğrencilerimiz, onların yakınları ile tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diler, bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü

07 ŞUB 2023

BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU.

Değerli Üsküdarlılar,Rektörlüğümüzde yapılan değerlendirmeyle bugünden itibaren hafta sonuna kadar (07-12 Şubat 2023) yapılacak bütünleme sınavlarının, 13-19 Şubat 2023 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü

06 ŞUB 2023

BÜTÜNLEME SINAVLARI HK.

Değerli Öğrencilerimiz,Bütünleme sınavlarınızın tarih gün ve saat bilgilerini dersinizin öğretim üyelerinden ve stix vb .. kanallardan öğrenebilirsiniz.Başarılar dileriz.

23 OCA 2023

İNGİLİZCE DİL YETERLİK SINAV TARİHLERİ HK.

Fen Bilimleri Enstitüsü İngilizce Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptırıp dil sınavına girecek olan öğrencilerimiz muhasebe birimine sınav ücretini yatırarak sınava girebilirler.İngilizce Yeterlik Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.İngilizce Yeterlik Sınavı (B1 ve B2 Seviyeleri için Yazılı Sınav)30 Ocak 2023İngilizce Yeterlik Sınavı (B1 ve B2 Seviyeleri için Konuşma Sınavı)31 Ocak 2023İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının https://hazirlik.uskudar.edu.tr üzerinden ilanı8 Şubat 2023

17 OCA 2023

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI.

Değerli aday öğrencilerimizin dikkatine;Başvuru durumunuzu kontrol etmek için aşağıdaki linki tıklayınız.https://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/fbe_kesin_kayit Asil listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 17 -23 Ocak 2023 tarihleri arasında;Yedek listeden yerleşmeye hak kazananların ise asil listeden kayda hak kazanan öğrencilerin kayıt durumlarına göre, kontenjan dahilinde 24 -31 Ocak 2023 tarihinden itibaren Çarşı Yerleşke Öğrenci İşlerine gelerek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Not: Tezli programa başvuran ancak kayıt hakkı kazanamayan aday öğrenciler, kontenjan olması durumunda tezsiz programlara kayıt yaptırabilirler...KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diploması aslı ve fotokopisi veya e-devlet mezun belgesi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program kazananlar için)– Kimlik fotokopisi– Fotoğraf (2 Adet)https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleriBurslar hakkında detaylı bilgilere erişmek için tıklayınız>>> 

16 OCA 2023

BAHAR DÖNEMİ YENİ KAYITLAR HK.

Enstitümüze bahar dönemi için başvuru yapan aday öğrencilerimizin ön başvurularının onaylandığı bilgisi kendilerine e- posta ile iletilmiş olup, kesin kayıt hakkı kazananlara en geç 17/01/2023 Salı günü sonunda mesaj yoluyla bilgi gönderilecektir.Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız  T.C. No ile sisteme giriş yaparak durumlarını görebileceklerdir.Bilgilerinizi rica ederiz.Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü.

14 OCA 2023

2022-2023 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV TAKVİMİ (Güncelleme 4)

Değerli Öğrencilerimiz, 2022-2023 Güz Yarıyılı Final sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Sınav tarih -yer ve saat konusunda güncelleme yapılması durumunda dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz..Başarılar dileriz.FİNAL SINAV PROGRAMI_GÜNCELLENEN SON 4.xlsx

09 OCA 2023

BAHAR DÖNEMİ ONLINE BAŞVURU VE YENİ KAYIT TARİHLER HK.

2022-2023 Bahar Dönemi Online Başvuruları 12.12.2022 tarihinden itibaren başlayamıştır.Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023 CumaBaşvuru sonuçlarının ilan tarihi: 16.01.2023Kesin Kayıtların son günü : 10.02.2023Derslerin başlama tarihi: 20.02.2023PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/high-license-feesOnline Ön Kayıt Linki aşağıdadır:https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx ALES Puan Türü     : SAYISAL

24 KAS 2022

2022-2023 BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI HK.

2022-2023 Bahar Dönemi Online Başvurular 12.12.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023  CumaPROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleriOnline Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır:https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

21 KAS 2022

2022-2023 GÜZ YY VİZE SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrencilerimiz, 2022-2023 Güz Yarıyılı vize sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Tabloda olmayan derslerle ilgili dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. SINAV TAKVİMİ WEB 3.xlsx

11 EKI 2022

RESEARCH METHODS DERSİ HK.

İngilizce Tüm Programların Research Methods dersi aşağıdaki gün ve saatte çevirimiçi olarak işlenecektir.öğrencilerimize duyurulur.

03 EKI 2022

2022-2023 GÜZ YARIYILI BİLGİLENDİRME.

Enstitü bilgi yazısı.docxlms alms obs girişleri hk..docxSevgili Öğrencilerimiz; Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz: 03 Ekim-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ders kayıtları/danışman onayları yapılacaktır.10 Ekim 2022 tarihinde lisansüstü dersler başlayacaktır.Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim ( https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.Tezli programlarda 2 yarıyıl, tezsiz programlarda ise 1 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde açıklanan vize sınavlarının başlangıç tarihlerine kadar yapılması gerekmektedir. Vizelerden sonra yapılan başvuralar reddedilir. Kayıt dondurma işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yürütülmektedir: https://uskudar.edu.tr/tr/kayit-dondurmaDerslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez/proje sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili formlara https://uskudar.edu.tr/fbe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.Üçüncü yarıyıl başına kadar tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.Güz yarıyılı için proje/tez teslim son tarihi; tezsiz öğrenciler ile tezli programlarda azami süreyi dolduranlar (4.yarıyıl sonu ve 6. Dönem öğrencileri) için; 15 Şubat 2022         Bu tarihten sonra getirilen tezler Bahar dönemine sayılacak, azami süresini dolduran öğrencilerin ise kayıtları silinecektir.Öğrencilerimizin aşağıdaki dokümanları dikkatle okumaları süreçlerin sağlıklı takibi açısından önemlidir:Tezli öğrenciler;tez-yazim-surecinde-yapilmasi-gerekenler.pdf (uskudar.edu.tr)Tezsiz Öğrenciler;proje-surecinde-yapilmasi-gerekenler.docx

09 EYL 2022

DUYURU! ANNOUNCEMENT

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI KAYIT İŞLEMLERİ 16 EYLÜL 2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.Fen Bilimleri Enstitüsü kayıt tarihleri bir hafta uzatılmış olup, asil adaylar için son kayıt tarihi 16 Eylül 2022 dir.Yedek adayların kayıtları 2022-2023 Güz Yarıyılı eğitim ve öğretim yılı başlayıncaya kadar tamamlanacaktır.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜINSTITUTE OF SCIENCES 2022-2023 FALL SEMESTER REGISTRATION PROCEDURES HAVE BEEN EXTENDED UNTIL SEPTEMBER 16, 2022. The registration dates for the Graduate School of Natural and Applied Sciences have been extended by one week, and the registration deadline for principal candidates is September 16, 2022. Substitute candidates will be registered until the beginning of the 2022-2023 Fall Semester academic year. DIRECTORATE OF INSTITUTE OF SCIENCES

26 AĞU 2022

2022-2023 GÜZ YARIYIL YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARI

Değerli aday öğrencilerimizin dikkatine;Başvuru durumunuzu kontrol etmek için tıklayınız.Asil listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 31 Ağustos- 09 Eylül 2022 tarihleri arasında;Yedek listeden yerleşmeye hak kazananların ise asil listeden kayda hak kazanan öğrencilerin kayıt durumlarına göre, kontenjan dahilinde 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren Çarşı Yerleşke 301 no' lu ofiste bulunan Öğrenci İşlerine gelerek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Not: Tezli programa başvuran ancak kayıt hakkı kazanamayan aday öğrenciler, kontenjan olması durumunda tezsiz programlara kayıt yaptırabilirler...KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diploması aslı ve fotokopisi veya e-devlet mezun belgesi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program kazananlar için)– Kimlik fotokopisi– Fotoğraf (2 Adet)


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!