Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. - Duyurular

24 HAZ 2022

EĞİTİM ÜCRETLERİ VE BURSLAR HK.

PROGRAM ÜCRETİ:https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretlerihttps://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-burslari

24 HAZ 2022

İNGİLİZCE DİL SINAVLARI HK.( ENGLISH LANGUAGE EXAMS HK.)

Sevgili aday öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı, öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemeyi amaçlar. Seviye Belirleme Sınavı, dil bilgisi, kelime bilgisi ve okumadan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda 100 soru bulunmaktadır. Sonuçlar hazırlık web sitesinde açıklanır. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmektedir.Seviye Tespit Sınavı 2022 Eylül ayında yapılacaktır. Seviye Tespit Sınavı tarihi hazırlık okulu duyurularında sizlerle paylaşılacak olup, takvim ayrıca web sitemizde https://hazirlik.uskudar.edu.tr/ yer alacaktır.İngilizce yeterliliğini ulusal/uluslararası (resmi) sınav sonuç belgeleri ile kanıtlayanlar Hazırlık Okulu'ndan muaf tutulabilir.Geçerlilik süresinde, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile Üniversitemiz Güz Yarıyılı başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınır.TOEFL (Bilgisayar Tabanlı / CBT) 221-222TOEFL (İnternet Tabanlı / IBT) 84TOEFL (Kağıt Tabanlı / PBT) 561-562Pearson PTE (Akademik) 71CPE Geçer NotFCE Geçer NotuCAE BYÖKDİL-YDS-KPDS 70Hazırlık muafiyeti hakkında detaylı bilgi için https://hazirlik.uskudar.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Ayrıca başka sorularınız varsa, hazırlık okuluna yazabilirsinizhazirlik@uskudar.edu.trDear prospective students,The Placement Exam aims to identify the English levels of students. The Placement Exam is a multiple-choice exam consisting of grammar, vocabulary and reading. There are 100 questions in the exam. Results are announced on the Prep. School website. According to the results of the exam, students are placed in classes in accordance with their level.The Placement Test will be in September, 2022. The date of Placement exam will be shared with you on preparatory school announcements and the calendar also will be on our web site https://hazirlik.uskudar.edu.tr/Those who prove their English proficiency level with the national / international (official) exam result documents can be exempted from Preparatory School.For the validity period, the time between the examination date stated in the exam result document and the start date of the Fall Semester of our university is taken into account.TOEFL (Computer Based / CBT) 221-222TOEFL (Internet Based / IBT) 84TOEFL (Paper Based / PBT) 561-562Pearson PTE (Academic) 71CPE Passing GradeFCE Passing GradeCAE BYÖKDİL-YDS-KPDS 70For detailed information about preparatory exemption, please visit https://hazirlik.uskudar.edu.tr/Also if you have any further questions, please write to preparatory schoolhazirlik@uskudar.edu.tr

24 HAZ 2022

"Etki Odaklı Yayıncılık" Webinarı Hakkında

TÜBİTAK - ULAKBİM, İstanbul Üniversitesi Yayınevi ve Clarivate'in katılımlarıyla 28 Haziran Salı, saat 09:30 - 12:30 arası "Etki Odaklı Yayıncılık" webinarı gerçekleştirilecektir.Bu webinarda katılımcılar;Web of Science Dergi Değerlendirme Süreci'nin ayrıntılı bir tanımı hakkında bilgi sahibi olabilecek,Dergilerin Web of Science Collection’da indekslenmek üzere nasıl seçildiğini anlamak için Web of Science editör ekibinin adımlarını takip edebilecek,Koleksiyondaki tüm dergileri değerlendirmek için kullanılan 24 kalite ve 4 etki kriterinin her biri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek ve çok daha fazlası hakkında bilgi sahibi olacaklardır.Webinara kayıt olmak için tıklayınız.Webinar Programı09:30 – 09:45 – Mehmet Mirat Satoğlu, Direktör, TÜBİTAK – ULAKBİM09:45 – 10:00 – Prof. Dr. Haluk Alkan, Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi10:00 – 10:45 – Konuşmacı: Mireia Guardingo, ClarivateWeb of Science Dergi Değerlendirme Süreci ve Seçim Kriterleri10:45 – 11:30 – Konuşmacı: Derya Soguksu, ClarivateWeb of Science ve Araştırma Yayıncılığı 11:30 – 12:30 – Açık Oturum – Moderatör: Derya Soğuksu Bilgilerinize sunarız.

14 HAZ 2022

TEZ VE PROJE TESLİM TARİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ HK.

Değerli Ana Öğrencilerimize,Enstitümüz Mezuniyet aşamasındaki yüksek lisans öğrencilerimizin tezli/tezsiz- Tez veya Proje teslim tarihleri güncellenmiş olup, aşağıda belirtilmiştir.Tez savunma sınav tarihleri en geç 30 Temmuz 2022 (Savunma sınavından sonra en geç bir ay içinde tezlerin teslim edilmesi gerekmektedir.)Tez ve Proje Teslim tarihleri en geç 31 Ağustos 2022 olarak belirlenmiştir.Tüm öğrencilerimize duyurulur.Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü.Doç. Dr. Mesut KARAHANEnstitü Müdürü

14 HAZ 2022

TEZ VE PROJE SON TESLİM TARİHLERİ HK.-THESIS AND PROJECT DELIVERY DATES HK.

Değerli Öğrencilerimiz,Enstitümüzde 2021-2022- Bahar yarıyılı için Tez Savunma Sınav Son tarihi ;30 Temmuz 2022'dir.Tezsiz öğrenciler için proje son teslim tarihi; 30 Temmuz 2022'dir.Deadline for 2021-2022 Spring Term Thesis Defense Exam at our Institute;It is 30 July 2022.Project deadline for non-thesis students;It is 30 July 2022.Tezli yüksek lisans programıSüre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.Tezsiz yüksek lisans programı Süre MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje çalışmasından) almaları gerekmektedir.TEZ YAZIM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.pdfTEZ YAZIM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER İNGİLİZCE.pdfproje-surecinde-yapilmasi-gerekenler.docx

10 HAZ 2022

FİNAL SINAV TAKVİMİ.

FİNAL SINAV TAKVİMİ.xlsx

10 HAZ 2022

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ.

ONLINE KAYIT LİNKİhttps://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspxBAŞVURU ONLİNE KAYIT TARİHLERİ.xlsx

31 MAY 2022

KARİYER GÜNÜ.

09 Haziran 2022 Perşembe günü 11:00 – 19:00 saatleri arasında Üniversitemiz Çarşı yerleşkesi bahçesinde “Kariyer Günü ’22 ‘’ etkinliğimiz olacaktır.Bu etkinliğimiz içerisinde öğrencilerimiz stant alanında İşveren Markalarının İK Temsilcileri; marka tanıtımları, mülakat simülasyonları, staj ve iş görüşmeleri için buluşma/tanışma imkanı yaşayabilirler.

23 MAY 2022

SEMİNER PROGRAMI.(Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı-Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı)

Değerli Öğrencilerimiz,Enstitümüz Moleküler Biyoloji ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Programlarının bu hafta yapacakları Seminer Program Takvimi aşağıda belirtilmiş olup, katılım sağlamak isteyen öğrencilerimize duyurulur.Zoom Toplantısına Katılınhttps://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/9093688384?pwd=cDFnd1VQRjg1YVlSWXNvMTNMRi9wUT09Toplantı Kimliği: 909 368 8384Parola: 123NOSEMİNER YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMISORUMLU ÖĞRETİM ELEMANISEMİNERİ YAPACAK OLAN ÖĞRETİM ELEMANIETKİNLİK ADI (KONUSU) YERTARİHGÜN VE SAAT1Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanlığı SemineriDr. Öğr. Üyesi Tuba SevimoğluDr. Öğr. Üyesi Handan Emişoğlu KülahlıBiological clock and human healthOnlineMAYIS23/05/2022 Pazartesi14:30Join Zoom Meetinghttps://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/7390356720?pwd=MDl1SHFGcXV3dUU3YWd4N0NTRlM5dz09Meeting ID: 739 035 6720Passcode: 73SX1mNOSEMİNER YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMISORUMLU ÖĞRETİM ELEMANISEMİNERİ YAPACAK OLAN ÖĞRETİM ELEMANIETKİNLİK ADI (KONUSU)YERTARİHGÜN VE SAAT2Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanlığı SemineriProf Dr Sevim IşıkDr.Öğr.Üyesi Shirin TarbiatTranscriptional regulation and its misregulation in Alzheimer’s diseaseZOOMMAYIS24/05/2022Salı11:00

13 MAY 2022

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Yarı Zamanlı/Stajyer” ilanı yayımlanmıştır.(Presidential Finance Office Part-Time/Intern" announcement has been published.)

Değerli Öğrencilerimiz,‘’ Yetenek Kapısı’nda “İş/Staj İlanları” sayfasında “T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Yarı Zamanlı/Stajyer” ilanı yayımlanmıştır. Üniversitelerin ekonomi, finans, İslam ekonomisi ve finansı, istatistik, yönetim bilişim sistemleri gibi finans, katılım finans ve finansal teknolojiler alanında çalışmaya uygun bölümlerinden mezun ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam eden, finans alanında kariyer hedefleyen adayların başvurusuna açıktır. ‘’İlan hakkında detaylı bilgiye Yetenek Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.https://www.yetenekkapisi.org/Dear students,Announcement "Part-Time/Intern at the Finance Office of the Presidency of the Republic of Turkey" has been published. Candidates who are graduates or seniors in areas such as economics, finance, Islamic economics and finance, participation finance and financial technologies, statistics, management information, are open to application. ''''You can find detailed information about the ad at Talent Gate.

13 MAY 2022

2022-2023 Güz Dönemi Online Başvuruları 06.06.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.(2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.)

2022-2023 Güz Yarıyılı çevrimiçi başvuruları 06.06.2022 Pazartesi günü başlayacaktır.Son Başvuru Tarihi :  14.08.2022 Pazar ALES Puan Türü:   SAYISALÇevrimiçi Ön Kayıt Linki :https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspxDeğerli aday öğrencilerimiz;Pandemi nedeniyle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılmayacak olup;1) Tezli programlarımızda, ilgili SAYISAL puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası-ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Program için en az Sayısal 55 Puan)-Nüfus cüzdanı fotokopisi-Fotoğraf (2 Adet)2022-2023 Fall Semester online applications will start on Monday, 06.06.2022.Application Deadline: 14.08.2022 Sunday ALES Score Type: NUMERICALOnline Pre-Registration Link:https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspxDear candidate students;Due to the pandemic, there will be no science exam in our Thesis/Non-Thesis Master's Programs in the Fall Semester of the 2022-2023 Academic Year;1) In our programs with thesis, 65% of the ALES in the relevant NUMERICAL score type, 35% of the undergraduate graduation grade point average,2) In non-thesis programs, 50% of the undergraduate graduation grade and 50% of the relevant score type ALES, if any*, will be evaluated.In line with the Graduate Education Regulation published in the Official Gazette dated November 22, 2019, the definition of special student has changed. A special student is defined as a student enrolled in another graduate program and taking courses from a graduate program in our institute.The applications of the candidates who do not apply online, do not graduate during the application, and do not upload their ALES document and their identity information to the application system will be deemed invalid.DOCUMENTS REQUESTED DURING FINAL REGISTRATION- Original or certified copy of the undergraduate diploma-Original or certified copy of the undergraduate transcript (transcript)-ALES exam result document (at least 55 numerical points for the Thesis Program)-Copy of identity card-Photo (2 Pieces)

09 MAY 2022

8.BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ HK.DUYURU.(8. SCIENCE AND IDEAS FESTIVAL HK.)

12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan 8. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında Çarşı Yerleşke' de telafisi yapılmak üzere dersler yapılmayacak olup, 13 Mayıs 2022 Cuma günü akşamı II. Öğretim dersleri devam edecektir.Tüm öğrencilerimize duyurulur.Within the scope of the 8th Science and Ideas Festival, which will take place on 12-13 May 2022, there will be no lessons to be made at the Çarşı Campus.On the evening of Friday, May 13, 2022, II. Teaching classes will continue.It is announced to all our students.

29 NİS 2022

5 - 7 Mayıs Dersleri Hakkında Önemli Duyuru-Important Announcement About 5th - 7th May Classes

Değerli öğrencilerimiz,Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 28 Nisan 2022 tarihli ve 2022/16 sayılı toplantısında görüşüldüğü üzere Ramazan Bayramı’nı müteakip 05 – 07 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki tüm derslerin, öğrencilerimiz için geçerli olmak üzere çevrimiçi (online) yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup laboratuvar dersleri ise telafisi yapılmak koşuluyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur,Üsküdar Üniversitesi RektörlüğüDear students,As discussed in the meeting of Üsküdar University Senate dated April 28, 2022 and numbered 2022/16, it was unanimously decided to hold all classes online between 05 - 07 May 2022, following the Ramadan Feast. Applied laboratory courses have been postponed to a later date.Üsküdar University Rectorate

28 NİS 2022

TEZ VE PROJE SON TESLİM TARİHLERİ HK.-THESIS AND PROJECT DELIVERY DATES HK.

Enstitümüzde 2021-2022- Bahar yarıyılı için son tez teslim tarihi;30 Haziran 2022'dir.Tezsiz öğrenciler için proje son teslim tarihi; 30 Haziran 2022'dir.Deadline for submission of thesis for the 2021-2022- Spring semester at our institute;It is 30 June 2022.Project deadline for non-thesis students;It is 30 June 2022.

21 NİS 2022

SINAV DEĞİŞİKLİĞİ HK.

"Dear All, the exam hall of Advanced Molecular Genetics exam (which will be held on friday, 22.04.2022 at 12:00-13:15), has been changed to "D-Ayhan Songar" hall. The exam duration will be 75 minutes.""Değerli öğrenciler, 22.04.2022 Cuma günü 12:00- 13:15 saatlerinde yapılacak olan İleri Moleküler Genetik sınavının sınav salonu "D-Ayhan Songar" salonu olarak değiştirilmiştir. Sınav süresi 75 dakika olacaktır."---"Değerli öğrenciler, 22.04.2022 Cuma günü 11:00- 12:00 saatlerinde yapılacak olan Mikrobiyoloji ve Teknikleri sınavının sınav salonu "D-Ayhan Songar" salonu olarak değiştirilmiştir."

19 NİS 2022

GÜNCELLENEN VİZE SINAV TAKVİMİ (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 BAHAR YARIYILI)

SIRA NOÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI SOYADIDERS KODUDERSİN ADITARİHGÜNÜSAATİDERSLİK NO19Dr. Öğr. Üyesi BETÜL GÜRÜNLÜBEN520Fundamentals of Bioengineering...28.04.2022PERŞEMBE14:00MA-103Güncellendi.VİZE SINAV TAKVİMİ.xlsx

30 MAR 2022

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI HK.

Değerli Öğrencilerimiz; T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürüttüğü Ulusal Staj Programı başvuruları yarın sona ermektedir.  Öğrenimine devam eden Yüksek Lisans öğrencilerimiz linkten başvuruda bulunabilirler: https://kariyer.uskudar.edu.tr/cbiko-ulusal-staj-programi-2022-basvurulari-baslamistir

30 MAR 2022

PROJE DESTEĞİ DUYURUSU.

https://kariyer.uskudar.edu.tr/turkcell-siber-guvenligin-super-kadinlari-projesi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!