Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

MİSYON

Yapay Zeka Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim, yazılım ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip eden ve etme becerisini kazanmış, bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgilere sahip, bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı, robotik ve otonom sistemler konusu hakkında altyapı ve bilgiye sahip, nesnel yönelimli yazılım dillerine hakim, akıllı sistemler üzerine geliştirme yapabilecek, bulut bilişim sistemlerini bilen, optimizasyon teknikleri konusunda bilgili; analitik, kritik problem çözme yetenekleri gelişmiş, öğrenmenin hazzını özümseyerek uygulamaya odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Yapay Zeka Mühendisliği mezunlarının çalıştığı iş alanları oldukça geniştir. Bunlar; özellikle savunma sanayisi, sağlık kurum veya kuruluşları, devlet bankaları ve özel bankalar, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler, perakende sektörü, ulaştırma sektörü, havacılık sektörü ve bunların yer hizmetleri, denizcilik sektörü, petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj çalışmaları, endüstride robotik akıllı kaynaklar, iyonize radyasyonlu inceleme sistemleri, boru hattı taşımacılığı ve akıllı sistemler, diğer taşımacılık ve lojistik sektörleri; üniversiteler başta olmak üzere, tüm eğitim sektörü, basın kuruluşları, multimedya, bilgisayar oyunları ve web sitesi geliştiren kuruluşlardır. Kısaca, kamu ve özel sektörde her alanda iş imkânları mevcut olup, yapay zeka mühendisliğine olan ilgi ve gereksinim hızla artmaktadır. Savunma sanayimizdeki büyük başarı ile gelişen ülkemiz ve hükümet politikalarımız ile bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacı oldukça fazla olup, bu konudaki büyük açığın bir nebze kapatılacağı düşünülmektedir.

VİZYON

Günümüzde, teknoloji ve bilişim çağının yaşandığı, dijitalleşmenin pandemi sürecinde önemini çok büyük şekilde hissettirdiği dünyada, yüksek yapay zeka mühendislerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Yapay Zekâ Mühendisliği Yüksek Lisans Programının vizyonu temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli saha elemanları yetiştirmek yanında ayrıca, akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek yapay zeka mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla yüksek lisans programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri seçerek hem temel bilgilerini hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!