Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

BİYOİNFORMATİK TR (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE DERSLERİN %40'I UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEKTİR. %20' si Yüz yüze yapılacaktır. Kalan %40' ın %40' ı da Uzaktan Eğitim Şeklinde %60' ı yüz yüze olacaktır.

On-line başvuru linki:   https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Bilim Sınavı Tarihleri:

02.10.2020 saat 11:00

09.10.2020 saat 11:00

Sınav Yeri: Merkez Yerleşke

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ

E-mail : kayhan.erciyes@uskudar.edu.tr

Başvuru Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Programa üniversite sınavında Eşit Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı puan türünde öğrenci kabul eden lisans programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Biyoinformatik Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır.

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.

Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve bilimsel sınav sonucunun %30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ/TEZSİZ
2020-2021 YILI ÜCRET
MEZUN ÖĞRENCİ %50
BİYOİNFORMATİK
TEZLİ

18.435,00

9.217,50


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!