360 sanal tur

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

FIRSATLAR

Enstitümüzdeki program çeşitliliğimizin ve bununla birlikte öğrenci başvuru sayılarının da artıyor olması,-Üniversitemiz ve enstitümüzün eğitim-öğretim kalitesi ve mekansal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve prestiji artmaktadır,-Uluslararası öğrencilerin üniversitemize lisansüstü düzeyinde başvuru talepleri ve açılacak İngilizce lisansüstü programlar ile yetişmiş akademik ve teknik insan gücünün ulusal kaynaklarda etkin biçimde kullanımını sağlamak

TEHDİTLER

-Diğer vakıf üniversitelerinin sayı ve kontenjanlarının artıyor olması,-Yetişmiş insan gücünün akademik gelişim sürecine ve devamlılığına dair konusundaki çekimserliği,-Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları,-Akreditasyon sürecinde pro-aktif davranamamak ve sürece doğru zamanlama ile başlayamamak

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

-Enstitü bünyesindeki tüm lisansüstü programlardaki öğrencilerin yayın üretme süreçlerine katkıda bulunacak,  uygulamaların gerçekleştirilmesi,-Proje ve makale yazma eğitimlerinin verilmesi-Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması,-Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların kontrol edilmesi,-Yabancı uyruklu öğrencilerin sürece daha fazla katılımını sağlamak.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!