360 sanal tur

Kimya Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Nedir?

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, malzemelerin kimyasal yapılarının, fiziksel hallerinin veya enerji içeriklerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayacak niteliklere sahip uzman mühendisler, akademisyenler ve bilim insanı yetiştirmektir.

Çok yönlü ve disiplinler arası çalışmaya açık, doğurgan bir mühendislik dalı olan Kimya Mühendisliği, öğrencilere sunulan bilimsel ortam, ileri düzeydeki dersler ve tez çalışmaları aracılığıyla toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamayı hedeflemektedir. Bu amaçla matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin yanında yaşam ve mühendislik bilimlerinin temel ilke ve yaklaşımlarını da esas almaktadır.


Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa ilgili üniversitelerin kimya mühendisliği, kimya, malzeme mühendisliği, gıda mühendisliği, biyomühendislik, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık, biyoloji, matematik, fizik, mühendislik bilimleri gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından kabul olan adaylar ilan edilen günlerde bilim sınavına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Kimya Mühendisliği Bölümü, mühendislik disiplini ile bütünleşik olan temel bilimlerin teorik ve uygulamalı derslerinden oluşmaktadır. Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler ve çalışma alanlarına yönelik seçebilecekleri seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program müfredatı ve ders içerikleri dersler kısmında verilmiştir.

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir? 

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları üniversiteler, araştırma kurumlarında ve firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında, üst düzey yönetici pozisyonlarında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli iş olanaklarına sahip olurlar.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!