Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlığı İlgilendiren Tüm Alanlarda Donanımlı Moleküler Biyologlara İhtiyaç Var


 Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Moleküler Biyoloji kavram olarak biyolojiyi moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik; hastalıklara tanı konulması, hastalık nedeninin araştırılması, herhangi bir fiziksel soruna sebep olan moleküler mekanizmaları önceden tespit edilmesi gibi alanları incelemektedir.

Moleküler Biyoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı; analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, mesleki yetkinliğe sahip nitelikli akademik eleman ihtiyacı ve yüksek moleküler biyologların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Bu program kapsamında öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin hedef alanlarına yönelik geniş bir ders programı bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji  Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler aldıkları teorik bilgileri pratikte uygulamak için moleküler biyoloji ve genetik araştırma laboratuvarına ilaveten mikrobiyal biyoteknoloji araştırma laboratuvarı, nöropsikoloji ve psikoloji laboratuvarları, beyin görüntüleme (nörobilim) laboratuvarları, elektrofizyolojik görüntüleme laboratuvarı, radyodiagnostik görüntüleme laboratuvarı, klinik biyokimya ve toksikoloji laboratuvarı, klinik farmakogenetik laboratuvarı, beyin uyarım laboratuvarlarını kullanmaktadır.

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin biyoloji, tıp, eczacılık, veterinerlik, psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrenciler yüksek lisans programına başvurabilir.

Yüksek lisans programından mezun olabilmek için iki yıl içinde yani 4 dönem en az 21 kredi toplamak zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarda yürütülen çalışmalara da katılarak uygulama imkânına sahiptir. Yüksek Lisans Programına başvurulmadan önce danışman öğretim üyelerini seçme imkânı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kredilerin toplanmasından sonra da danışman öğretim üyelerini seçebilmektedirler.

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programdan mezun olanlar, davranış ve bağımlılık genetiği, klinik genetik, bitki genetiği, mikrobiyal genetik gibi alanlarda çalışabilmektedir. Ayrıca bitki ve bakteri biyoteknolojisi, endüstriyel tarım, kişiye özel ilaç tasarımı yapan ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak istihdam edilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!